Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
PC: kolejne rankingi za 2009 rok 2010.01.29 11:56:09

Jeden z popularnych serwisów internetowych polska.sztanga.prv.pl opublikowa? kolejne rankingi Podnoszenia Ci??arów za 2009 rok. Tym razem zestawienia podzielone s? na Okr?gowe Zwi?zki Podnosznia Ci??arów. W kilku kategoriach wagowych w czo?ówce znajduj? si? zawodnicy naszego klubu.

Zdominowana przez nas zosta?a najwy?sza kategoria 105+, trzy pierwsze miejsca zaj?li zawodnicy z Otwocka: Marcin Do??ga, Grzegorz Kleszcz, i Daniel Do??ga.

W ni?szych kategoriach wagowych tak?e mamy swoich zawodników w czo?ówce. W kat. 69 kg na 2 miejscu zosta? sklasyfikowany Micha? Kwa?niak, 56 i 62 kg - pierwsze miejsce Macieja Przepiórkiewicza.

Pe?n? klasyfikacj? mo?na obejrze? na stronie bracia.dolega.inwestnet.com w pliku ranking mazowiecki.

?ród?o: polska.sztanga.prv.pl, bracia.dolega.inwestnet.com

 

* * * * * * * * * *

PRZEKA? KLUBOWI 1% PODATKU

Ka?dy, kto rozlicza si? z podatku za 2009 rok ma mo?liwo?? dokonania odpisu 1% podatku dochodowego na konto Otwockiego Klubu Sportowego, który posiada status organizacji po?ytku publicznego.

W 2009 roku (odpis z podatku za 2008 rok) kwota, któr? przekazali kibice i sympatycy, wynios?a 19 503,00 z?ote. Pieni?dze te przekazywane s? w g?ównej mierze na szkolenie dzieci i mlodzie?y oraz na cele statutowe klubu.
 
Zach?camy do dokonania wpisu w zeznaniu podatkowym.
 
Otwocki Klub Sportowy "START"
KRS 0000045556
 
 
http://i47.tinypic.com/2pri7wi.jpg

 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci