Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS-owe akcenty na murach i w muzyce 2010.01.12 23:11:29

Im popularniejszy klub, tym wi?cej mieszka?ców danego miasta si? z nim uto?samia. Podobnie jest w przypadku OKS-u Otwock. Akcenty zwi?zane z klubem coraz cz??ciej mo?na zauwa?y? na otwockich murach czy w... muzyce nieoficjalnych grup muzycznych.

OKS na murach
 
Od jakiego? czasu w Otwocku przybywa ró?nego rodzaju malunków na murach zwi?zanych z Otwockim Klubem Sportowym. Jednym ze starszych jest ten znajduj?cy si? na murze przy bocznym boisku:
 
http://i50.tinypic.com/2q0vkec.jpg

Ca?a ?ciana w tym miejscu a? prosi si? o wykonane na niej graffiti klubowego na wysokim poziomie. W tej sprawie prowadzone ju? by?y rozmowy z klubem i najprawdopodobniej po oddaniu do u?ytku boiska bocznego b?dzie mo?na przyst?pi? do czynu i upiekszy? ten szary mur.
 
Jednem z najlepiej wyeksponowanych i znanych w Otwocku napisów jest OKS OTWOCK WITA wykonany na rampie kolejowej przy stacji PKP Otwock. Codziennie widzi go ogromna ilo?? podró?nych.
 
http://i50.tinypic.com/ezil2b.jpg
 
Do powy?szych malunków dochodzi ca?a masa mniejszych napisów, cz?sto niestety w?tpliwej jako?ci i ozdoby oraz kilka rodzajów szablonów. Poni?ej prezentujemy jeszcze kilka akcentów z otwockich murów:
 
 
http://i46.tinypic.com/wrge21.jpg    http://i45.tinypic.com/28vdd7c.jpg
 
http://i47.tinypic.com/2wr16wl.jpg
 
http://i46.tinypic.com/2r286yq.jpg
 
OKS w muzyce
 
W?ród tekstów piosenek otwockich zespo?ów muzycznych ci??ko znale?? nawi?zania do Otwockiego Klubu Sportowego. Cz??? starszych kibiców pami?ta zapewne nieistniej?cy ju? zespó? Bryndza, który nagra? piosenk? "Piwo i Futbol". W tym utworze nie ma co prawda bezpo?rednich odniesie? do OKS-u, ale cz?onkowie zespo?u, przed zagraniem tego numeru na koncertach cz?sto pozdrawiali kibiców OKS-u Otwock. Sami zreszt? byli fanami otwockiej jedenastki.
"Piwo i Futbol" mo?na pos?ycha? pod poni?szym linkiem:
 
Kolejnym zespo?em, który w swojej twórczo?ci nie kryje si? z przynale?no?ci? klubow? jest Hip-Hopowy SBM ze ?ródborowa. Ich kawa?ek "Miasto ?ródborów" mo?na pos?ucha? za po?rednictwem serwisu youtube.com.
 
UWAGA, utwór zawiera tre?ci niecenzuralne!
 
 
Na deser pozostaje zespó?, którego nazwy nie uda?o nam si? ustali?, jednak?e ta kapela napisa?a utwór w ca?o?ci po?wi?cony naszemu klubowi a utwór ten nosi bardzo prost? nazw? "OKS". Zapraszamy do pos?uchania:
 
 
Tekst:
 
Dzi? sobota, dzisiaj mecz
dzisiaj gra Nasz OKS
Ju? pi?karze na boisku
Dzi? sie zdarzyc moze wszystko..

Ref:
OKS Moj? dum? jest
OKS Twoj? dum? jest
OKS Nasz? dum? jest
OKS wygraa ka?dy mecz

My z ?ylety tu ?piewamy
?e kolejny mecz wygramy
rywal padnie na kolana
niech sie trzyma od nas zdala

Ref:

Bierzcie kije, bierzcie szale
przywitamy ich wspaniale
Bierzcie pa?y, Bierzcie kije
Rywal meczu nie prze?yje
 
 
Czy to wszystkie akcenty OKS-owe w muzyce? Tego nie wiemy, zapraszamy do komentarzy i do podzielenia si? informacjami o kolejnych projektach muzycznych (i nie tylko) zwi?zanych z naszym klubem na forum dyskusyjnym.
 
 
autor: patryk@oksotwock.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci