Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Ruch Wysokie Mazowieckie 2010.05.21 19:12:41

Ju? w sobot? o 17 rozpocznie si? kolejny mecz naszego zespo?u. Tym razem do Otwocka przyjedzie Ruch Wysokie Mazowieckie - 5 dru?yna rozgrywek.

PODSTAWOWE INFORMACJE

Rok za?o?enia: 1955

Barwy: niebiesko-bia?e

Prezes: Wojciech Brzozowski

Trener: Miroslav Copjak
Sukcesy: Puchar Polski - Podlaski ZPN - 2005/06, 2006/07

HISTORIA

Pierwsze wzmianki o pi?ce no?nej w Wysokiem Mazowieckiem to rok 1938, kiedy to pi?karze Policyjnego Klubu Sportowego rozegrali kilka meczów z dru?ynami z s?siednich miast. Nie zachowa?y si? wyniki, charakter meczów ani nazwy dru?yn z którymi mecze by?y rozgrywane. Tu? po wojnie powsta? klub B?yskawica, który w 1948 roku zmieni? nazw? na Zetempowiec, a w 1950 na Ogniwo. Funkcjonowanie tego klubu zwi?zane by?o z Komend? Stra?y Po?arnej. Innym klubem z Wysokiego Mazowieckiego by? powsta?y w 1948 roku Milicyjny Klub Sportowy Gwardia. Klub ten mia? granatowo czerwone barwy i przez ca?y okres swego istnienia zwi?zany by? z Komend? Miejsk? Milicji Obywatelskiej. W roku 1950 w Wysokiem Mazowieckiem funkcjonowa? te? klub LZS, który jednak zosta? rozwi?zany na mocy okólnika g?osz?cego, ?e LZS mo?e funkcjonowa? tylko na wsi. Wreszcie w roku 1955 z po??czenia Ogniwa i Gwardii powstaje Ruch (1955-57). Klub zmienia? nazw? na Ruch-Budowlani (1957-61), LZS Spo?em (1961), LKS Ruch (1964-67), Mi?dzyzak?adowy Klub Sportowy Ruch (1967-92), Klub Sportowy Ruch (1992-96), od 22 lipca 1996 roku Mlekovita-Ruch i wreszcie od 7 lipca 2000 na Mlekovita. Nazwa Ruch pochodzi od pierwszego prezesa klubu, który by? jednocze?nie prezesem firmy o tej samej nazwie kolportuj?cej pras?. Najwi?ksze sukcesy klubu to lata 1993 1996 kiedy to regularnie plasuje si? w czo?ówce rozgrywek IV ligi oraz trzykrotnie (1993, 1994, 1996) uczestniczy w finale Pucharu Polski szczebla województwa ?om?y?skiego.


?ród?o : ruchwm.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci