Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Olimpia Elbl?g 2010.05.06 19:59:12

W sobot? o godzinie 14:00 OKS rozpocznie kolejny mecz w walce o 1 lig?. Zapraszamy wszystkich kibiców.

AKTUALNO?CI

Tym razem do Otwocka przyjedzie 12 zespó? ligi. Zgromadzone do tej pory 32 punkty pozwalaj? dru?ynie z Elbl?ga gra? na luzie, poniewa? walcz? ju? tylko o presti?, bo zarówno od stref spadkowej i daj?cej awans dzieli ich 17 punktów. W rundzie jesiennej to my byli?my lepsz? dru?yn? i wygrali?my po bramce Uzomy w 77 minucie 1:0. Najlepszym strzelcem jest Piotr Trafarski, który 7 razy pokona? bramkarzy rywali. Pi?karze Olimpi najgro?niejsi s? na pocz?tkach (1’-15’) i pod koniec spotka? (75’- 90+’), bo wtedy strzelili a? 16 z 37 w tym sezonie.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE

Prezes klubu: ?ukasz Kono?czuk
Dyrektor klubu: Henryk Jarzembowski
II Trener: Przemys?aw Marusa
Rok Za?o?enia: 1945
Barwy: ?ó?to - bia?o – niebieskie
Sukcesy:
II liga polska w pi?ce no?nej 1986/87 – miejsce 8.
Puchar Polski: 1976/1977 – 1/8 Pucharu Polski

 

DRU?YNA

 

 

KIBICE

 

Olimpia powsta?a w 1945 i co oczywiste nie mo?na napisa?, ?e wraz z powstaniem klubu od razu pojawili si? jego zdeklarowani fani i zagorzali kibice, ale faktem bezspornym jest, ?e jedn? z pierwszych zorganizowanych grup kibicowskich na Wybrze?u u schy?ku lat 70-tych [a nawet nieco wcze?niej] byli fani Olimpii. Zal??ki m?yna i zacz?tki organizacji ruchu kibicowskiego na stadionie przy Agrikola pojawi?y si? w po?owie lat siedemdziesi?tych. Wtedy to nied?ugo po pierwszym awansie do II ligi powsta? oficjalny "Klub Kibica", którego jednym z g?ównych zada? by?a organizacja dopingu podczas meczów Olimpii zarówno tych rozgrywnych w Elbl?gu, jak i na wyjazdach. W tym te? okresie [jesie? 1976 roku] mia? miejsce najwi?kszy jak dot?d wyjazd kibiców Olimpii na mecz ich dru?yny poza Elbl?giem. Pojedynek z Lechi? w Gda?sku zdecydowa?o si? obejrze? na ?ywo a? 7000 kibiców Olimpii. Tak?e kolejne spotkania wyjazdowe, to liczby, które w chwili obecnej wydaj? si? by? abstrakcj? bior?c pod uwag? poziom i klas? rozgrywek pi?karskich - cho?by blisko tysi?cosobowa eskapada elbl??an do Koszalina na mecz z Gwardi?. Kibice Olimpii obok fanów gda?skiej Lechii i gdy?skiej Arki, to najliczniejsza i naj?ywiej dopinguj?ca publika tamtych lat na polskim Wybrze?u, mimo ?e klub nie odnosi? takich sukcesów jak wspomniane dru?yny czy cho?by gdy?ski Ba?tyk. Nawet w czasach pi?karskiej posuchy i fatalnych wyst?pów futboli?ci z Elbl?ga zawsze mogli liczy? na wsparcie licznej rzeszy kibiców.

 
?ród?o zdj?? : e-olimpia.com
?ród?o informacji: e-olimpia.com, wikipedia.pl, 90minut.pl

 
 
 

 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci