Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS 1945 Olsztyn - OKS Otwock 2010.05.18 21:41:31

Ju? w ?rod? OKS rozegra swój kolejny mecz II ligi. Tym razem czeka nas podró? do Olsztyna w którym zagramy z OKS-em 1945.

AKTUALNO?CI

Rywale obecnie plasuj? si? na 11 miejscu z dorobkiem 35 punktów. W kwestii strzelonych bramek mamy zdecydowanie lepszy bilans od rywali, a 3 ostatnie mecze mi?dzy tymi klubami zako?czy?y si? naszym zwyci?stwem. Dru?yna z Olsztyna w ostatnich 4 meczach zdoby?a tylko 2 punkty nie strzelaj?c ?adnej bramki. Mimo ?e wszystkie statystyki przemawiaj? za naszym zwyci?stwem mecz mo?e okaza? si? wcale nie taki ?atwy. Olsztynianie nie s? pewni pozostania w lidze, dlatego ka?de punkty w ich wypadku s? teraz na wag? z?ota.

KADRA

PODSTAWOWE INFORMACJE

Data za?o?enia: 15 lipca 1945

Barwy: bia?o-niebieskie

Prezes: Marek Szter

Trener: Zbigniew Kie?un

POCZ?TKI KLUBU

15 lipca 1945 r. na (dzisiejszym) stadionie Gwardii odby? si? pierwszy mecz pi?karski w Olsztynie, jedn? dru?yn? stanowili kolejarze, drug? pracownicy spó?dzielni spo?ywców Spo?em. Mecz ten da? pocz?tek dwóm pierwszym w mie?cie organizacjom sportowym: Kolejowemu Klubowi Sportowemu (dzisiaj Warmia) i Olszty?skiemu Klubowi Sportowemu (Stomil, obecnie OKS 1945). Pocz?tek klubowi da?a wi?c pi?ka no?na. Do czasu przyj?cia patronatu nad klubem przez Olszty?skie Zak?ady Opon Samochodowych, pi?karze nie przekraczali progów lig regionalnych.Wiosn? 1973 roku klub zapewni? sobie awans do II ligi. Mniej wi?cej w tym czasie uzyska? on równie? nazw? Stomil. Pierwszy kontakt z II lig? trwa? 2 sezony. Pi?karze nie osi?gn?li w tym czasie wi?kszych sukcesów, w pierwszym sezonie zdo?ali zaj?? 12. miejsce wyprzedzaj?c mi?dzy innymi Wart? Pozna? i Hutnik Kraków, w drugim natomiast uplasowali si? na 15. pozycji i tym samym zostali zdegradowani do ni?szej klasy rozrywkowej. Przez nast?pne lata Stomil ponownie próbowa? swych si? w ni?szych ligach regionalnych. W roku 1980 rozpocz??a si? przygoda klubu z III lig?, która trwa?a a? do 1988 roku, gdy zwyci??aj?c w rozgrywkach, klub po raz drugi w swej historii awansowa? do II ligi. Zajmuj?c 11 miejsce w tej?e klasie rozgrywkowej, ponownie zmuszony by? do spadku. Nast?pne dwa sezony to gra w III lidze.

STADION

Stadion Stomilu (oficjalnie nazywany Stadionem OSiR-u) zosta? wybudowany w 1978 roku. Zosta? otwarty podczas centralnych obchodów do?ynek, które w tym w?a?nie roku odbywa?y si? w Olsztynie. Na jego otwarcie, pomimo ulewnej pogody, przyby?o kilkadziesi?t tysi?cy olsztynian, których z trybuny honorowej pozdrawiali partyjni dygnitarze z towarzyszem Edwardem Gierkiem na czele.Z du?ych wydarze? jakie, oprócz wymienionych do?ynek, go?ci? nasz stadion, nale?y wymieni? fina? Pucharu Polski. Rozegrany zosta? 24 czerwca 1989 roku. Przy pi?knej pogodzie komplet publiczno?ci móg? obejrze? pojedynek Legii z Jagielloni?, w którym pad?o a? 7 bramek (warszawianie wygrali 5:2).Stadion z lotu ptaka przypomina owal. P?yt? boiska otacza asfaltowa bie?nia (pod koniec lat 90. rozgrywano na niej prolog Rajdu Kormoran przemianowanego pó?niej na Rajd Polski). Trybuna odkryta po?o?ona jest od strony fabryki Michelin i rozci?ga si? na oba ?uki. Po przeciwleg?ej stronie po?o?ona jest trybuna kryta, pod któr? jest 3500 miejsc siedz?cych. Do trybuny krytej przylega budynek, w którym znajduje si? hotel. Ponadto w pomieszczeniach pod trybun? kryt? znajduj? si? lokale gastronomiczne, sale do konferencji prasowych, siedziba W-MZPN-u, Olszty?skie Muzeum Sportu oraz siedziba klubu OKS 1945 Olsztyn.


Adres:  al. Pi?sudskiego 69a
Pojemno??: 16 800 miejsc (3.500 miejsc siedz?cych)
Wymiary boiska: 105 x 67 metrów
Ceny biletów: 10 z?otych
Odleg?o?? mi?dzy stadionami: 235 km

KIBICE

Obecnie w Olsztynie na mecze przychodzi ok.1000 osób. Jest równie? dobrze zorganizowana grupa szalikowców.?ród?o zdj?? i informacji o klubie : stomil.olsztyn.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci