Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS - Resovia 2010.08.20 11:22:49

Po wygranym wyjazdowym spotkaniu OKS Otwock znów zagra w Otwocku. Rywalem b?dzie Resovia Rzeszów - 3 zespó? poprzedniego sezonu. Pocz?tek spotkania w niedziel? o godzinie 17:00.

OBECNY SEZON:
Motor Lublin     0-2         Resovia
Resovia                2-2         Sokó? Sokó?ka
Resovia                1-0         Puszcza Niepo?omice
Resovia                0-0         Pelikan ?owicz
3miejsce (8pkt,  5 strzelonych, 2 stracone bramki)

POPRZEDNI SEZON:
OKS Otwock 0:0 Resovia
Resovia          2:0 OKS Otwock
3miejsce (60pkt, 52 strzelone, 25 straconych bramek)

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Prezes: Aleksander Bentkowski
Trener: Miroslav ?opjak CZE
Rok Za?o?enia: 1905
Barwy: Bia?o-Czerwone
Sekcje: Pi?ka No?na, ?ucznictwo, Lekka Atletyka, Kolarstwo
Sukcesy:
- Mistrzostwo Okr?gu Lwowskiego (1937),
- Wicemistrzostwo Okr?gu Lwowskiego (1933, 1934),
- 3 miejsce juniorów w MP (1953)
- 1/2 fina?u Pucharu Polski (1980/1981),
- 2 miejsce w II lidze (1982/1983)

KADRA:


HISTORIA:

Za dat? powstania klubu przyj?to rok 1905, kiedy to, wed?ug archiwum klubowego, zorganizowano futbolow? "dru?yn? mistrzowsk?", zwan? na przemian "Resovia", "Czerwono-Czarni", "Resoviacy" i "Championy". Pierwszy mecz odby? si? jednak dopiero 29 wrze?nia 1907 roku, kiedy to "rzeszowskie championy" zagra?y z krakowskimi. Od 1909 roku przyj??a si? ju? na sta?e, a? do dzisiaj, nazwa "RESOVIA". Pierwsze zwyci?stwo datuje si? na dzie? 10 lipca 1910 roku, kiedy to Resovia wygra?a 6:1 z lokalnym rywalem, dru?yn? ?ydowsk? "Bar-Kochb?". Dopiero po 6 latach od daty powstania klubu wybrano pierwszego prezesa, którym zosta? A. Kober.
Rozwój nowopowsta?ego klubu przerwa?a I wojna ?wiatowa. Wielu zawodników, zamiast uprawia? sport, walczy?o na niemal wszystkich frontach. Pierwsze spotkanie pi?karskie po wojnie odby?o si? 6 pa?dziernika 1918 roku. W dwa lata po wojnie otwarto nowy stadion, który s?u?y? klubowi przez prawie 20 lat, a umiejscowiony by? na b?oniach przy ulicy Krakowskiej. W 1933 roku, po przy??czeniu si? do Resovii klubu sportowego "Wis?ok", powsta? Cywilno Wojskowy Klub Sportowy "RESOVIA". Do moment rozpocz?cia II wojny ?wiatowej Resovia z do?? du?ym powodzeniem gra?a, najpierw w klasie A okr?gu lwowskiego, a pó?niej w grupie walcz?cej o awans do 1 ligi.
Jako pierwsz? powo?ano do ?ycia sekcj? pi?ki no?nej, a nast?pnie: sekcj? boksersk?, sekcj? siatkówki m?skiej, sekcj? tenisa sto?owego i ziemnego(1947) oraz sekcj? ?ucznicz? i szermiercz? (1955 po po??czeniu ze "Spójni?"). W mi?dzyczasie zacz?to budowa? stadion przy obecnej ulicy Sportowej. W pocz?tkowych latach 50-tych rzeszowski klub nosi? nazw? "Ogniwo" (spowodowane to by?o zmianami w sporcie polskim wzorowanymi na modelach radzieckich) i posiada? 10 sekcji: pi?ki no?nej, koszykówki, siatkówki, ?ucznicz?, tenisa ziemnego i sto?owego, lekkoatletyki, motorow?, szermiercz? oraz kolarsk?. W 1955 roku, podczas obchodów 50-lecia klubu, przyst?piono do budowy obecnej hali ROSIR-u. W 1956 roku powrócono do nazwy "RESOVIA". Pod koniec lat 50-tych w klubie dzia?a?o 13 sekcji, z czego 4 (?u?el, szachy, tenis sto?owy, hokej) zosta?y przekazane innym rzeszowskim klubom.

 

W 1967 roku dosz?o do fuzji "Resovii" z WKS "Bieszczady", a nowopowsta?y klub przyj?? nazw? Cywilno-Wojskowego Klubu Sportowego "RESOVIA".

Obecnie w klubie dzia?a 6 sekcji: pi?ki no?nej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, kolarska oraz ?ucznicza. I cho? ró?nie si? im wiedzie to zawsze mog? liczy? na swoich wiernych kibiców, którzy wspomagaj? dopingiem ten ju? 100-letni klub.

?ród?o : 90minut.pl, resovia.info

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci