ZARZĄD

Zarząd klubu OKS Otwock :

Prezes – Janusz Goliński
v-ce Prezes: Piotr Skoczek
v-ce Prezes: Cezary Mroczek
Członek zarządu – Ewa Raczkowska
Członek zarządu – Wojciech Gąsiewski
Członek zarządu – Krzysztof Barabasz