Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Rozmowy w toku 2007.12.19 15:01:51

W dzisiejszej aktualizacji, o I trenerze OKSu Otwock i transferach. Tlaga, Agu i Oamen zostaj?. Trener Cezary Moleda zawieszony w pró?ni. Zapraszam do lektury

Rozmowy z trenerem Moled? trwaj?. Informacje jakoby pan Cezary nie by? ju? szkoleniowcem I dru?yny OKSu s? nie prawdziwe. Decyzje zmieniaj? si? niemal?e z godziny na godzin?, a du?e znaczenie ma tu brak g?ównego sponsora klubu. Jak uda?o nam si? dowiedzie? firma pana Zieli?skiego „Gwarant”,wycofa?a si? z sponsorowania naszego klubu.....na jaki? czas. Pisze na jaki? czas, gdy? po kilku dniach od tej decyzji pan Zieli?ski stwierdzi?, ?e jest mo?liwo?? dalszej wspó?pracy jego firmy z klubem, ale na mniejsz? skal?. Ponad to klub prowadzi rozmowy jeszcze z ok. trzema firmami, które by?y by zainteresowane wspó?prac? z klubem.
Dmuchaj?c jednak na zimne, klub prowadzi wst?pne rozmowy z osobami które ewentualnie mog?y by pana Cezarego Moled? zast?pi?. Jednym z g?ównych kandydatów do schedy po panu Czarku, jest graj?cy asystent Piotr Sta?czuk. Jak uda?o nam si? dowiedzie?, pan Piotr by? by gotowy do obj?cia stanowiska I szkoleniowca OKSu Otwock. Bardzo nik?e s? szans?, jakoby I trenerem mia? zosta? kto? z dwójki Dariusz D?wiga?a Adam Warszawski. Jak mówi pan Franciszek Stokowski „..pan Adam Warszawski wykonuje ?wietn? prac? z dru?yn? rezerw, i nie widz? konieczno?ci zmiany tego stanu rzeczy..” W sprawie sytuacja z I trenerem OKS Otwock, wi?cej potwierdzonych informacji b?dzie jutro.
Odno?nie transferów. Jak informowali?my wcze?niej, zawodnicy Jakubiak, Milewski czy Dworza?czyk s? blisko naszego klubu, ale nie maj? jeszcze podpisanych kontraktów. Mówi?c wprost. Trenuj? z I zespo?em, ale nie s? jeszcze formalnie naszymi zawodnikami. Co do sytuacji z Kamilem Tlag? który by? na testach w Widzewie ?ód?, sprawa ucich?a a co za tym idzie jest najprawdopodobniej nie aktualna, tak jak transfer Agu i Jamesa Oamena do Górnika ??czna

autor: Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci