Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wywiad z Grzegorzem Ura 2007.11.14 12:36:27

Serdecznie zapraszam do zapoznania si? z wywiadem jaki zgodzi? mi si? udzieli? nasz znakomity defensor Grzegorz URA.

Grzegorz jak oceniasz mijaj?c? rund? pocz?wszy od meczów pucharów na samych rozgrywkach ligowych ko?cz?c?

- Je?li chodzi o mecze pucharowe na pewno sprawili?my du?? niespodziank? wygrywaj?c na swoim boisku z I ligow? Poloni? Bytom. Nie ukrywajmy, ?e bardzo du?? zas?ug? w tych historycznych dla OKS Otwock meczach, mia? trener Cezary Moleda który znakomicie nas poustawia? taktycznie na boisku. Nie uda?o nam si? niestety wygra? z ?KS ?ód?, jednak nie mamy prawa do narzeka?, gdy? grali?my z s?ynnym przeciwnikiem jak równy z równym. Mogli?my ten mecz wygra?, ale zabrak?o troch? szcz??cia do sprawienia kolejnej niespodzianki. Co do ligi mog? powiedzie? jedno, i? by?a to runda zdecydowanie udana. Zdajemy sobie spraw?, ?e mog?o by? lepiej. Mogli?my naszym przeciwnikom zdecydowanie uciec i by? nie kwestionowanym liderem. Jednak pod koniec rundy dostali?my lekkiej zadyszki, przez co jeste?my jedynie vice-liderem.

Który z meczów mijaj?cej rundy uwa?asz za swój najlepszy, a w którym zagra?e? poni?ej oczekiwa??

- Prawd? powiedziawszy nie chc? si? ocenia?. Od oceniania s? przede wszystkim trenerzy dzia?acze czy dziennikarze. Skoro do?? cz?sto wyst?puje w podstawowym sk?adzie to znaczy, ?e chyba nie jest ?le. Niech oceniaj? mnie inni.

Cz?sto w ocenach po meczowych czy te? w rozmowach samych kibiców, najwy?sze noty za gr? defensywy otrzymuj? Dawid Bu?ka lub James Omean. Czy nie masz wra?enia, bycia czasami pomijanym w tych wyró?nieniach?

- Trzeba sobie jasno powiedzie?, i? o wyniku meczu nie decyduje jeden czy dwóch zawodników lecz ca?a dru?yna. Jeden zawodnik nie wygra spotkania, dla tego te? po meczowe oceny czasami s? na wyrost. Ja w dru?ynie spe?niam funkcj? cz?owieka od czarnej roboty, a tacy rzemie?lnicy s? czasami ma?o widoczni. Dlatego te? mniej si? o nich mówi lub pisze. Jednak powtórz? jeszcze raz, i? o wyniku meczu decyduje ca?a dru?yna nie tylko jednostka.

Czy w twojej g?owie, czy te? w g?owach twoich kolegów z dru?yny, kr??? ju? my?li o mistrzostwie i bara?ach o now? drug? lig??

- Szczerze powiedziawszy niema takich rozmów mi?dzy nami. Nie s?dz?, aby w g?owach kolegów z dru?yny k??bi?y si? takie my?li. Ja o tym nie my?l?, jest zdecydowanie za wcze?nie. Dla nas zawsze najwa?niejszy jest najbli?szy mecz i zdobycie 3 punktów.

Czy do pi?karzy docieraj? informacje, odno?nie mo?liwo?ci zaprzestanie sponsorowania naszej dru?yny przez firm? pana Zieli?skiego „GWARANT”?.

- Pierwszy raz s?ysz? tego typu informacj?. My jako pi?karze, koncentrujemy si? przede wszystkim na dobrej grze. Na pewno, by?o by nam bardzo przykro. Pan Zieli?ski wielokrotnie nam pomaga? i zawsze mogli?my na niego liczy?. Mam nadziej?, i? to tylko plotka.

W sobot? czeka was wyjazd do V ligowego klubu Bro? Radom która zosta?a mistrzem jesieni w swojej lidze. Czy potraktujecie ten mecz powa?nie, czy te? podejdziecie do niego na luzie?

- Niema mowy o jakimkolwiek odpuszczaniu. Powtórz? jeszcze raz, ?e dla nas zawsze najwa?niejszy jest najbli?szy mecz. Spotkanie z Broni? potraktujemy tak samo jak mecz ligowy. My zawsze gramy o zwyci?stwo i o 3 punkty.

Dzi?kuj? za rozmow?.

 

autor: Daniel "piekarz" Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci