Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 




Teksa?ska masakra pi?? Legionowsk? 2007.10.13 14:25:33

Zespó? z Legionowa oprócz dogodnych sytuacji wyró?nia? si? równie? zadziwiaj?c? ostro?ci? w grze, co jak pokaza? czas, by? tylko przed smak tego na co sta? ich dru?yn?

herb_start_otwock.gif OKS Otwock
1-0 Legionovia Legionowo
herb_legionovia.gif
75. Agu - Okafor
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Dworski, Ura, Guba, Groszek, Sobótka, Danielewicz, Sta?czuk P, Kami?ski, Agu, Stasiuk
S?DZIA:
Hasselbush
WIDZÓW:
200

Pi?ka no?na przez wielu fachowców jest uznawana za jedn? z najpi?kniejszych, najwspanialszych i najbardziej niewdzi?cznych dyscyplin sportowych. Dwie dru?yny spotykaj? si?, by toczy? mi?dzy sob? walk? fair play o zwyci?stwo. Niestety to co dzia?o si? na murawie OKSu Otwock przy ul. Sportowej nie mo?na nazwa? walk?. To by?o chamstwo, a o zasadach fair play chyba lepiej nie wspomina?. Zespó? z Legionowa przyjecha? bardzo zmotywowany i z nastawieniem na wywiezienie nie jednego, ale trzech punktów. Od pocz?tku spotkania to dru?yna przyjezdnych mia?a przewag? na boisku, potwierdzaj?c to kilkoma bardzo gro?nymi strza?ami które tylko cudem nie trafia?y do bramki Otwockiej. Jedna z akcji Legionovi sko?czy?a si? strza?em na nasz? bramk? i gdyby nie s?upek, zespó? przyjezdny prowadzi? by ju? po pierwszej po?owie. W innej akcji pi?ka wpad?a do siatki, jednak chwil? wcze?niej s?dzia g?ówny dopatrzy? si? faulu na pi?karzu OKS i bramka nie zosta?a uznana. Takich akcji by?o jeszcze kilka, jednak wcze?niej wspomniany cud Bo?y uchroni? bramkarza OKS Dawida Bu?k? przed kapitulacj?. Pi?karze Otwoccy równie? mieli swoje sytuacje, ale nie by?y one tak gro?ne jak dru?yny przyjezdnych. Zespó? z Legionowa oprócz dogodnych sytuacji wyró?nia? si? równie? zadziwiaj?c? ostro?ci? w grze, co jak pokaza? czas, by? tylko przed smak tego na co sta? ich dru?yn?. Na drug? cz??? spotkania nasz zespó? wyszed? z zupe?nie innym nastawieniem ni? w pierwszej po?owie. By?o wi?cej akcji z naszej strony, zmiennicy którzy pojawili si? w drugiej po?owie dali naprawd? ?wietne zmiany dzi?ki czemu nasza dru?yna po zej?ciu Piotra Sta?czuka czy Piotra Dworskiego nic nie straci?a na swojej jako?ci. Gdy przewaga naszego zespo?u zaczyna?a by? coraz bardziej widoczna, do g?osu doszli pi?karze Legionovi oraz s?dzia g?ówny pan Hasselbush. Pi?karze naszego zespo?u jeden po drugim co chwila l?dowali na murawie boiska po bardzo nieczystych czy mówi?c wprost brutalnych faulach dru?yny przyjezdnych. Zdarza?y si? sytuacje, ?e w tej samej chwili na boisku le?a?o trzech pi?karzy OKSu. S?dzia nie specjalnie raczy? zauwa?a? te faule, co wi?cej upodoba? sobie chyba tego dnia kolor ?ó?ty, bo nami?tnie rozdawa? tego koloru kartki zespo?owi graj?cemu w ?ó?to czarnych barwach. Pi?karze z Legionowa widz?c tak? sytuacj? coraz ?mielej „atakowali” pi?karzy gospodarzy. Po jednym z ich brutalnych fauli Sebastian Groszek nie do??, ?e musia? opuszcza? muraw? na noszach, to na dodatek okaza?o si? i? jego kontuzja jest bardzo powa?na i by?a potrzebna interwencja lekarza. Lekarz ten stwierdzi?, i? Sebastian ma problemy z oddychaniem i by?a tym razem potrzeba ?ci?gni?cia karetki pogotowia która odwioz?a naszego defensora do szpitala. To nie uspokoi?o zap?dów dru?yny Legionovi i dalej d??yli do swojego celu rozbijaj?c w brutalny sposób zespó? OKSu. Kolejn? ofiar? pad? nasz kapitan Marcin Danielewicz, który tak zosta? uderzony w twarz, i? prawdopodobne jest, ?e ma uszkodzon? szcz?k?. W przebiegu ca?ego spotkania ucierpieli jeszcze, Piotr Dworski oraz Rawa. W ko?cówce meczu s?dzia g?ówny wreszcie doszed? do wniosku, ?e wypada?o by troch? ukróci? zap?dy pi?karzy z Legionowa i po jednym z brutalnych wej??, wreszcie da? czerwon? kartk? pi?karzowi Legionovi. Wielka szkoda, ?e s?dzia Hasselbush który podobna ma korzenie s?dziowskie, doprowadzi? do takiej sytuacji na boisku. Ca?e spotkanie mog?o mie? zupe?nie inny wymiar gdyby nie „dziwny” poziom s?dziowania. Szkoda, ?e na poziomie IV ligowym s?dziowie nadal chc? by? pierwszoplanowymi postaciami.
Przejd?my teraz do sprawy najmilszej czyli do wyniku. Zespó? OKS z tego krwawego meczu na nasze szcz??cie wyszed? obronn? r?k?, bo mimo wszystko wygra? z zespo?em Legionovi 1:0. Jedyn? bramk? strzeli? nie zawodny Chris Agu – Okafor. Po akcji lew? stron? boiska i wrzuceniu jej w pole karne zespo?u go?ci, najwi?kszym sprytem wykaza? si? w?a?nie czarnoskóry napastnik OKSu który precyzyjnym strza?em z 3m pod poprzeczk? da? prowadzenie naszej dru?ynie. Agu mia? jeszcze jedn? ?wietn? sytuacj? w dzisiejszym meczu, gdy wyszed? sam na sam z bramkarzem Legionovi który przy próbie wybicia pi?ki ?ci?? naszego napastnika. Niestety s?dzia g?ówny oraz liniowy nie zauwa?y? przewinienia w tej akcji.
W dniu dzisiejszym móg? pa?? dos?ownie ka?dy wynik. Wygrana zespo?u przyjezdnych np. 4:1 by?a tak samo realna jak to, i? ten zespó? móg? w ogóle nie sko?czy? tego meczu w pe?nym wymiarze czasowym. G?ównym bohaterem tego spotkania zosta? s?dzia Hasselbush , który dopu?ci? do „koszenia” pi?karzy z Otwocka. Cieszy zwyci?stwo, ciesz? trzy punkty, cieszy ?wietna forma Dawida Bu?ki, cieszy postawa naszych zmienników.....szkoda, ?e cena tego wszystkiego by?a jednak wysoka.

Ps. Wed?ug nie potwierdzonych informacji Sebastian Groszek ma z?amane ?ebro które uciska?o, (uciska) jego p?uco. Sebastian wracaj szybko do zdrowia.

 

Zach?camy do obejrzenia galerii zdj?? z dzisiejszego meczu.

 

autor: piekarz

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci