Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Co s?ycha? u rywali? 2009.11.14 19:42:53

Cz??? klubów II ligi grupy wschodniej zna ju? swoje plany przygotowa? do kolejnej rundy. Zazwyczaj sztab szkoleniowy przygotowuje dla zawodników jeszcze kilka sparingów przed ko?cem roku by nast?pnie wznowi? treningi ju? w styczniu.

Kolejarz Stró?e, jak podaje serwis 90minut.pl, mia? rozegra? dzi? sparing z Orkanem Szczyrzyc, ale MZPN przesun?? dzisiejsz? kolejk? IV ligi na przysz?y tydzie?. W planie jest jeszcze potyczka z Okocimskim KS 25 listopada i by? mo?e z Uni? Tarnów. Potem gracze b?d? mieli wolne, ale z indywidualnymi rozpiskami treningów. Pierwszy trening w nowym roku zaplanowano na 14 stycznia.

Przed dru?yn? Concordii Piotrków Trybunalski pozosta? okres roztrenowania, który potrwa do ko?ca listopada. Pierwszy trening w nowym roku odb?dzie si? 5 lub 6 stycznia.

- Nie planujemy w okresie roztrenowania, który potrwa do ko?ca listopada, gra? meczów kontrolnych z innymi dru?ynami - wyja?ni? Zbigniew Karbownik. - Ewentualnie rozegramy kilka gier mi?dzy sob?. Przygotowania do rundy wiosennej rozpoczniemy najprawdopodobniej 5 lub 6 stycznia. Chcia?bym do ko?ca listopada mie? zamkni?t? kadr?, ale zdaje sobie spraw?, ?e mo?e si? to nie uda?. My?l?, ?e do ko?ca roku b?dziemy wiedzie?, kto opu?ci zespó?. Oczywi?cie w trakcie przygotowa? lista zawodników, którzy nie b?d? reprezentowa? Concordii, mo?e si? wyd?u?y?, ale raczej symbolicznie.

Sztab szkoleniowy przygotowa? tak?e list? dru?yn, z którymi Concordia rozegra mecze kontrolne. Zaplanowano osiem spotka? m.in. z Orliczem Suchedniów, Pelikanem ?owicz, GKS Be?chatów czy Rakowem Cz?stochowa.

Nieciekawie sytuacja wygl?da w Olimpii Elbl?g i w Stomilu Olsztyn.

W tym pierwszym klubie dwóch by?ych zawodników Micha? Stawi?ski i Pawe? Jurgielewicz z?o?y?o w PZPN wnioski o wyp?at? zaleg?o?ci, jakie klub ma wobec nich, a tak?e ca?o?ci kwot wynikaj?cych z kontraktów do ko?ca ich obowi?zywania. Dodatkowo Jurgielewicz domaga si? odebrania klubowi z Elbl?ga licencji na wyst?py w II lidze. Obaj zawodnicy zostali dyscyplinarnie wyrzuceni z klubu w pa?dzierniku.

W Olsztynie natomiast w zwi?zku z dymisj? pe?ni?cego obowi?zki prezesa M. Angielczyka zadecydowano, ?e klubem zarz?dza? b?dzie kurator.

?ród?a: 90minut.pl, concordia.om.pl, portel.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci