Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Kolejarz Stró?e (zapowied?) 2009.10.29 22:21:06

Po wielkich, pucharowych emocjach przyszed? czas powrotu do ligowej rzeczywisto?ci. W kolejnym meczu OKS Otwock podejmie na w?asnym boisku dru?yn? z czo?ówki grupy wschodniej drugiej ligi – Kolejarza Stró?e. Po 16 rozegranych kolejkach zespó? ten zajmuje 5 lokat? w tabeli, ze strat? 6 punktów do lideruj?cego LKS-u Nieciecza i 3 punktów do dru?yny z Otwocka. Co wi?cej, zespó? ze Stró? dobrze spisuje si? na wyjazdach, wi?c w sobot? czeka nas ciekawie zapowiadaj?ca si? konfrontacja.

W kadrze Kolejarza mo?na znale?? kilka do?? znanych nazwisk. Przede wszystkim uwag? przyci?ga posta? szkoleniowca, Jaros?awa Araszkiewicza – by?ego pi?karza mi?dzy innymi Lecha Pozna?, Legii Warszawa, Pogoni Szczecin, MSV Duisburg, a tak?e kilku mniej znanych klubów izraelskich i tureckich. W?ród zawodników warto bli?ej przyjrze? si? graj?cemu w linii pomocy Dawidowi Florianowi (kilka wyst?pów w ekstraklasie w barwach Lecha Pozna?, do Stró? przeszed? ze Znicza Pruszków) oraz napastnikom: maj?cemu za sob? gr? w zespole M?odej Ekstraklasy Legii Warszawa Paw?owi Kozubowi, Mariuszowi M??ykowi (kilkana?cie wyst?pów w ekstraklasie w barwach Polonii Bytom) i znanemu z wieloletniej gry w Odrze Wodzis?aw Bart?omiejowi Sosze, który z 7 zdobytymi dotychczas golami zajmuje 3 miejsce w klasyfikacji strzelców naszej ligi.

HISTORIA

Klub powsta? 2 sierpnia 1949 roku jako TKS (Terenowe Ko?o Sportowe) Kolejarz Stró?e. W 1970 roku nazwa ta zosta?a zmieniona na KKS (Kolejowy Klub Sportowy) Kolejarz Stró?e, by w 1999 roku zosta? skrócon? do KS (Klub Sportowy) Kolejarz Stró?e. Mo?na uzna?, ?e nazwa ta obowi?zuje do dnia dzisiejszego (przez krótki okres dodawano do niej jeszcze skrót S.S.A.- sportowa spó?ka akcyjna).
    
Je?li chodzi o sportowe dzieje naszego sobotniego rywala, przez pierwsze pi??dziesi?ciolecie swojego istnienia Kolejarz Stró?e wyst?powa? na ró?nych szczeblach regionalnych rozgrywek w Ma?opolsce. Do?? powiedzie?, ?e jeszcze w sezonie 2001/ 2002 klub zaj?? trzecie miejsce w tabeli nowos?deckiej ligi okr?gowej, o 21 punktów przegrywaj?c walk? o awans z Koron? Szczyrzyc. Sezon pó?niej uda?o si? wygra? ca?e rozgrywki i awansowa? do nowos?decko-tarnowskiej grupy IV ligi. W sezonie 2003/2004 beniaminek radzi? sobie bardzo dzielnie i na koniec rozgrywek zaj?? wysok? drug? lokat?, wyprzedzaj?c mi?dzy innymi Uni? Tarnów i Tarnovi?, a ust?puj?c o 7 punktów innemu obecnemu drugoligowcowi – Okocimskiemu Brzesko. Sezon 2004/ 2005 to zwyci?stwo w czwartoligowej rywalizacji i mecze bara?owe o awans do trzeciej ligi, w których Kolejarz Stró?e zmierzy? si? z krakowsk? Garbarni?. W pierwszym, rozegranym na wyje?dzie meczu zespó? ze Stró? poniós? pora?k? (1-2), lecz kilka dni pó?niej na w?asnym boisku, w obecno?ci 2000 fanów odniós? zwyci?stwo 2-0 i historyczny awans sta? si? faktem.
   
Na trzecioligowych boiskach klub zadebiutowa? w sezonie 2005/2006, zajmuj?c na koniec sezonu miejsce w ?rodku tabeli z relatywnie bezpieczn? przewag? nad spadkowiczami. Kolejne rozgrywki (2006/2007) posz?y za to o wiele lepiej, bo na finiszu rozgrywek Kolejarz ust?powa? w tabeli jedynie Motorowi Lublin i tym samym wywalczy? sobie prawo gry w bara?ach o II lig?. Niestety, zako?czy?y si? one niepowodzeniem, a zbyt silnym rywalem okaza?a si? Stal Stalowa Wola (po domowym zwyci?stwie 2-0, zaskakuj?co wysoka pora?ka na wyje?dzie 0-4). W kolejnych rozgrywkach zespó? zaj?? 3 lokat?, zapewniaj?c sobie tym samym „awans” do nowoutworzonej II ligi. Ostatni sezon to 7 miejsce w tabeli grupy wschodniej. Warto jeszcze wspomnie?, ?e w obecnym sezonie Kolejarz Stró?e mia? po raz pierwszy sposobno?? gry na szczeblu centralnym pi?karskiego Pucharu Polski – po rozprawieniu si? z zespo?em Nidy Pi?czów (1-1 i 5-3 w karnych na wyje?dzie) w rundzie przedwst?pnej, surowej lekcji pi?karzom ze Stró? udzieli? Ruch Radzionków, wygrywaj?c na w?asnym boisku 5-0.

KIBICE

„M?yn” Kolejarza Stró?e na meczach u siebie liczy do 50 osób, natomiast je?li chodzi o wyjazdy, to nie wiadomo nic o takowych, je?li chodzi o mecze ligowe w obecnym sezonie. W zesz?ym czyniono próby wyjazdów na mecze do bli?ej le??cych miast (mi?dzy innymi kilkana?cie osób w Pi?czowie). Niestety, nie mo?emy napisa? nic konkretnego o ewentualnych zgodach, czy te? kosach fanów ze Stró?.

Gdyby ktokolwiek by? w stanie uzupe?ni? skromne informacje, które zosta?y tu podane, redakcja serwisu oksotwock.pl bardzo prosi o kontakt.

autor: jacekaga
?ród?o: wikipedia.pl, 90minut.pl, oksotwock.pl, kolejarzstroze.pl, mojestroze.republika.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci