Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Relacja ze spotkania z Zarz?dem 2009.10.26 21:11:25

Niewielk? frekwencj? cieszy?o si? dzisiejsze spotkanie Zarz?du z kibicami. Na sali poza dyrektorem klubu, dwoma cz?onkami zarz?du i kierowniczk? dru?yny zasiad?o kilkunastu kibiców.

Spotkanie w du?ej mierze po?wi?cone by?o najbli?szemu spotkaniu w Pucharze Polski. Na ten mecz czynne b?dzie ju? nowe wej?cie od strony ulicy Karczewskiej i tamt?dy b?dzie mo?na si? dosta? na stadion.

Zarz?d potwierdzi? podwy?k? cen biletów. Zaznaczono jednak, ?e w przypadku awansu 10 z?otych z ka?dego sprzedanego biletu zostanie przeznaczone na premi? dla dru?yny co ma podzia?a? mobilizuj?co na pi?karzy.

Jak poinformowani zostali kibice, nie wszyscy b?d? musieli zap?aci? 20 z?otych za bilet. Do klubu przes?anych zosta?o kilka zg?osze? ze szkó? i innych grup zorganizowanych. Te grupy mog? liczy? na wej?cie za 10 z?otych lub w wyj?tkowych przypadkach za darmo. Ponadto zapotrzebowanie na 100 biletów po 10 z?otych zg?osi?a grupa z tzw. "m?yna". Te bilety b?d? do nabycia przy wej?ciu u osób odpowiedzialnych za doping i oprawy na stadionie. Przypominamy przy tym, ?e nadal obowi?zuje bezp?atne wej?cie dla dzieci do 12 roku ?ycia - prosimy nie zapomnie? o dokumencie potwierdzaj?cym rok urodzenia.

Przedsprzeda? biletów w cenie 20 z?otych trwa, mo?na kupi? je jutro na portierni i w dniu meczu od godziny 11.00. Od tej te? godziny otwarte b?dzie wej?cie na stadion.

W trakcie spotkania wynik?a dosy? burzliwa dyskusja na temat otwarcia trybuny naprzeciw g?ównej, wi?kszo?? kibiców oraz kierowniczka dru?yny pot?pia?a pomys? jej zamkni?cia. W tej kwestii jednak, przynajmniej na razie, nie mo?na liczy? na zmiany.

Poinformowano tak?e o kwocie zebranej przez grup? wsparcia za miesi?c wrzesie? - by?o to 1500 z?otych.
 
Ostatni?, wart? odnotowania informacj? jest, ?e klub rusza z oficjaln? stron? internetow? pod adresem oksotwock.eu

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci