Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Prace remontowe na stadionie 2009.10.25 13:05:11

Na stadionie i w jego najbli?szych okolicach trwaj? prace remontowe. Budowane jest nowe wej?cie na trybun? g?ówn? od strony ulicy Karczewskiej, stawiane jest ogrodzenie nie uko?czonego jeszcze boiska bocznego oraz trwaj? prace przy wyrównywaniu terenu pod boisko "Orlik" za stadionem od strony ulicy Karczewskiej.

O budowie nowego boiska bocznego mo?na by?o przeczyta? w naszym serwisie kilka tygodni temu. Aktualnie postawione zosta?y s?upki, b?d?ce cz??ci? ogrodzenia powstaj?cego boiska.
 
 
 
 
Istotn? zmian? dla kibiców jest budowa nowego wej?cia na trybun? g?ówn? od strony ulicy Karczewskiej. Nowe wej?cie ma zapewni? bezkolizyjn? drog? dla pi?karzy z szatni na boisko. Wej?cie zostanie oddane do u?ytku jeszcze w tej rundzie.
 
 
 
 
 
 
Kolejn? inwestycj? w bliskiej okolicy stadionu jest budowa boiska "Orlik" przy ulicy Karczewskiej na wysoko?ci OZWiK-u. Jest ona nadzorowana i finansowana ze ?rodków Urz?du Miasta Otwock.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci