Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Z Rymkiem przez kibicowsk? Polsk? (Bierwce) 2009.10.24 10:00:40

Witam! Na wst?pie chcia?bym pozdrowi? wszystkich kibiców i sympatyków OKS-u. Pagn? podzieli? si? z wami swoimi wspomnieniami z kibicowskiego szlaku. My?l? ?e b?dzie to ciekawy cotygodniowy cykl. Tak wi?c startujemy.

MIRAX BIERWCE - OKS OTWOCK (jesie?'03)
By? to mój pierwszy wyjazd za OKS-em. W pi?kne, wrze?niowe popo?udnie stawia si? nas 5 osób pod budynkiem klubowym i ruszamy do podradomskiej wsi autokarem razem z pi?karzami (te czasy ju? nie wróc?). Podró? mija g?ównie na konsumpcji z?ocistego napoju, który jak wiadomo jest najlepszym przyjacielem ka?dego kibica i pomaga w dopingowaniu :). Na miejsce dobija jeszcze jeden kolega samochodem oraz juniorzy OKS-u rocnik '87, którzy wracaj? ze swojego meczu w Radomiu i którzy rownie? dopinguj?.

W sumie jest nas 20 osób. Po przyje?dzie na miejsce udajemy si? do mijscowego sklepiku po kolejne porcje browca i zajmujemy miejsca na "stadionie", naprzeciwko miejscowych. W tym miejscu nale?y si? wyja?nienie owego cudzys?owu. Otó? nie wiem jakim cudem klub z Bierwc uzyska? licencj? na gr? w MLS, ale nie stwierdzili?my tam jakichkolwiek trybun, a boisko by?o ogrodzone foliow? ta?m?. Budynek klubowy i szatnie niegdy? musia?y spe?nia? funkcj? budynków gospodarczych jakiego? gospodarstwa rolnego.

Tak wi?c kiedy zaj?li?my wspomniane miejsca pojawi?a si? ochrona (tak, tak mieli ochron?), która stwierdzi?a i? nie mo?emy tam sta? i prosz? nas o zaj?cie miejsc po drugiej stronie. Po krótkiej wymianie zda? przechodzimy jednak na ow? drug? stron?. Id?c tam pozwoli?em sobie g?osno wyrazi? zdanie o w/w "szatniach", twierdz?c i? s? przerobione z obory, co nie spodoba?o si? miejscowemu chamowi. Jednak tym razem sko?czy?o si? tylko na utarczkach s?ownych.

Wreszcie zaczyna si? mecz. Z braku miejsca wywieszamy dwie flagi na siatce za nami i jedziemy z do?? dobrym jak na nasz? liczb? dopingiem. Mamy te? dwie flagi na drzewcach. S?ysz?c nasz doping miejscowy spiker zacz?? si? drze? do mikrofonu "Mirax!, Mirax!"- dobry i taki doping kiedy nie ma innego :). W czasie meczu odpalamy na raty troch? pirotechniki (wulkany, petardy) i rzucamy konfetti. Nie podoba si? to ochroniarzwi, który mówi ze ma pro?b? aby?my tego nie robili, dodaj?c gro?nie "to na razie jest pro?ba".

Sam mecz mia? dramatyczny przebig i obfitowa? w bramki (wygrali?my 4:3). W pewnym momencie zaczynaj? si? zbiera? miejscowi "w?adcy dyskotek", którzy to zaczynaj? uskutecznia? napink?. Nie da si? opisa? tych typów, trzeba by?o ich zobaczy?. Ich cech? charakterystyczn? by?o to, ?e ka?dy nie mia? mniej wi?cej po?owy z?bów :). Co ciekawe chamy mimo ?e ich wie? znajduje si? pod Radomiem zaczynaj? skandowa?... "Wis?a Kraków".

Mecz zbli?a? si? ku ko?cowi, w?ród ch?opków coraz bardziej si? "gotowa?o". Kulminacj? by?y butelki które polecia?y w nasz? stron?, po czym we wszystko wmiesza?a si? ochrona. Po zako?czonym meczu ?wi?tujemy z pi?karzami zwyci?stwo, po czym ju? nie niepokojeni przez nikogo udajamy si? w drog? powrotn?.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci