Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Przebój Wolbrom - OKS Otwock (zapowied?) 2009.10.22 23:00:08

W 16 kolejce rozgrywek grupy wschodniej drugiej ligi pi?karze OKS-u Otwock zmierz? si? na wyje?dzie z zespo?em walcz?cym o utrzymanie – Przebojem Wolbrom. Nasz sobotni rywal zajmuje 16 lokat? w tabeli, ze strat? punktu do zajmuj?cej pierwsz? „bezpieczn?” pozycj? Concordii Piotrków Trybunalski. Pomimo tego, ?e 2/3 swojego skromnego dorobku punktowego zawodnicy Przeboju zdobyli na w?asnym boisku, faworytem nadchodz?cej konfrontacji b?dzie bez w?tpienia zespó? z Otwocka.

Najbardziej znan? postaci? w obozie naszego najbli?szego rywala jest bez w?tpienia szkoleniowiec – Antoni Szymanowski, by?y zawodnik Gwardii Warszawa i FC Brugge, jeden z najwybitniejszych pi?karzy w historii Wis?y Kraków, a przede wszystkim srebrny medalista pi?karskich Mistrzostw ?wiata (Niemcy, 1974 roku) i uczestnik kolejnego Mundialu w Argentynie (1978 rok). Starsi kibice do dzi? zapewne pami?taj? gr? podstawowego prawego obro?c? legendarnej ju? dru?yny narodowej Kazimierza Górskiego.
    
Je?li chodzi o zawodników, to s? to g?ównie pi?karze pochodz?cy z klubów z terenu Ma?opolski wzmocnieni... Japo?czykiem. Go Nakaoka, bo nim mowa, to prawdziwy pi?karski obie?y?wiat. Pochodz?cy z kraju kwitn?cej wi?ni pomocnik ma za sob? wyst?py w Brazylii, we W?oszech, Francji, w Kanadzie, a teraz wyl?dowa? na polskich boiskach. Inne warte wzmianki postacie, to napastnik Marcin Dudzi?ski, który ma za sob? kilkana?cie wyst?pów w najwy?szej klasie rozgrywkowej w barwach Cracovii i Górnika Zabrze oraz obro?ca Krystian ?elazny, który przez pewien okres by? zawodnikiem ameryka?skiego AAC Eagles Chicago.

HISTORIA

Przebój Wolbrom powsta? w 1937 roku i jak wiele innych klubów przez wi?kszy okres swojej historii wyst?powa? w regionalnych ligach Ma?opolski. Do?? powiedzie?, ?e do sezonu 2006/2007 najwi?kszym sukcesem w historii klubu by? kilkukrotny awans do IV ligi. Niestety, za ka?dym razem pi?karze z Wolbromia nie potrafili na trwa?e zadomowi? si? na tym szczeblu rozgrywek i Przebój notowa? stosunkowo cz?ste degradacje o klas? ni?ej. Tak by?o na przyk?ad po awansie w sezonie 2001/2002, gdy ju? rok pó?niej beniaminek musia? powróci? do ligi okr?gowej. W sezonie 2004/2005 pi?karzom Przeboju uda?o si? awansowa? do centralnego szczebla Pucharu Polski. Po sukcesie odniesionym w rundzie wst?pnej (zwyci?stwo 2-1 z LZS Turbia), w pierwszej rundzie tych rozgrywek klub z Wolbromia musia? uzna? wy?szo?? Górnika Polkowice (pora?ka 1-4 u siebie).

Prze?om nast?pi? we wspomnianym ju? sezonie 2006/2007, gdy Przebój Wolbrom wygra? feraln? do tej pory IV lig? (5 punktów przewagi nad drug? w tabeli Uni? Tarnów) i po raz pierwszy w swojej historii awansowa? do III ligi. W sezonie 2007/2008 ?wie?o upieczeni trzecioligowcy zaj?li czwart? lokat? w tabeli i tym samym zapewnili sobie prawo gry we wschodniej grupie nowej drugiej ligi. Mo?na wi?c powiedzie?, ?e zanotowano drugi awans z rz?du : ) . Godny podkre?lenia jest fakt, sezon ten zapisa? si? pami?ci Wolbromskich kibiców nie tylko ze wzgl?du na dobre wyst?py w III lidze, lecz tak?e na udan? przygod? z regionalnym Pucharem Polski, który wygra?y rezerwy Przeboju, pozostawiaj?c w pokonanym polu mi?dzy innymi... pierwszy zespó? klubu z Wolbromia!

W poprzednim sezonie pi?karze Przeboju zaj?li 10 miejsce w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi. Warto równie? wspomnie?, ?e w obecnym sezonie klub znalaz? si? w puli dru?yn walcz?cych o Puchar Polski na szczeblu centralnym. W rundzie przedwst?pnej Przebój wyeliminowa? Górnika Wieliczka po odniesionej na w?asnym obiekcie wygranej 4-2, by w kolejnej rundzie odpa?? z rozgrywek po wyjazdowej pora?ce 1-4 z Zag??biem Sosnowiec.

KIBICE

U siebie kibice z Wolbromia tworz? m?yn o wielko?ci do 100 osób na najbardziej presti?owych meczach, wliczaj?c to osoby z okolicznych FC (Wierzchowisko, Domaniewice). Ze znalezionych tu i ówdzie informacji wynika, ?e na Przeboju dzia?aj?/ dzia?a?y trzy zorganizowane grupy kibicowskie: PW Ultras 2007, Silver Gang oraz
Pasjonaci’ 09. Za swoj? kos? fanatycy z Wolbromia uwa?aj? Puszcz? Niepo?omice.
   
Je?li chodzi o dzia?alno?? wyjazdow?, wiadomo ?e 4 fanatyków zameldowa?o si? w Rzeszowie na meczu z Resovi?, o innych przypadkach wspierania Przeboju Wolbrom przez w?asnych kibiców na obcych stadionach w obecnym sezonie nie wiadomo.


autor: jacekaga
?ród?o: 90minut.pl. wikipedia.pl, 2liga.info.pl, przebojwolbrom.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci