Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Pelikan ?owicz (zapowied?) 2009.10.15 22:49:47

Po zremisowanym bezbramkowo meczu w Wysokiem Mazowieckiem, pi?karze OKS-u Otwock podejm? na w?asnym stadionie ligowego ?redniaka – Pelikana ?owicz. Po 14 rozegranych kolejkach zespó? ten zajmuje 9 miejsce w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi z dorobkiem 21 punktów. Nale?y doda?, ?e jedynie 6 punktów z tej puli zosta?o zdobytych na boiskach przeciwnika, wi?c kibice z Otwocka mog? liczy? na zwyci?stwo swojej dru?yny.

Najbardziej znani pi?karze Pelikana to od lat zwi?zany z klubem obro?ca Zbigniew Czerbniak, pomocnik Micha? ?ochowski, który ma na koncie jeden wyst?p w ekstraklasie w barwach ?KS-u ?ód? oraz by?y obro?ca m.in. ?KS-u ?ód?, Odry Wodzis?aw i GKS-u Katowice – Marcin Krysi?ski. Najlepszymi strzelcami dru?yny s? 19-letni Piotr Bryk i 24-letni ?ukasz Janczarek którzy w dotychczasowych rozgrywkach zdobyli 3 bramki. Szkoleniowcem zespo?u jest Piotr Stach.
    
W ostatniej kolejce ligowej pi?karze Pelikana ulegli u siebie Jeziorakowi I?awa 0-1, za? ostatnia wyjazdowa konfrontacja z udzia?em pi?karzy z ?owicza to bezbramkowy remis wywalczony w Stró?ach z pi?karzami tamtejszego Kolejarza.

HISTORIA

Pelikan ?owicz zosta? za?o?ony wiosn? 1945 roku. Kadr? zespo?u pi?karskiego w tamtych czasach tworzyli byli zawodnicy dru?yn dzia?aj?cych w czasie okupacji hitlerowskiej: Olimpii, Bzury i Miejskiej Szko?y Olimpii. W pierwszym rozegranym meczu Pelikan ?owicz musia? uzna? wy?szo??  PTC Pabianice (2:3). W pierwszych miesi?cach klub funkcjonowa? przy Ochotniczej Stra?y Po?arnej w ?owiczu, nast?pnie przekszta?ci? si? w Mi?dzyszkolny Klub Sportowy Pelikan, który od 1946 roku by? wspomagany przez Powiatowy Urz?d Przysposobienia Wojskowego i Wychowania Fizycznego w ?owiczu.
   
Przez kilka kolejnych dekad dru?yna Pelikana tu?a?a si? po przeró?nych szczeblach regionalnych rozgrywek pi?karskich, a chlub? klubu stanowili zawodnicy innych sekcji – m.in. dyskobol Eugeniusz Wachowski, kapitan s?ynnego lekkoatletycznego „wunderteamu” z prze?omu lat 50-tych i 60-tych, czy koszykarz Jerzy Piskun – reprezentant Polski na Igrzyskach Olimpijskich w 1960 (Rzym) i 1964 roku (Tokio), wicemistrz Europy w koszykówce z 1963 roku. Inne godne przypomnienia postacie to siatkarka Alicja ?mia?ek-Szewczykowa, mistrzynie Polski w judo: Szczechowska i Magdalena Wide?ska oraz kolejny koszykarz – Janusz Mróz.
   
Pelikan ?owicz mo?e si? równie? pochwali? znanymi w pi?karskiej Polsce wychowankami. Mowa tu o mistrzu Europy U-16 z 1993 roku – Arturze Wycza?kowskim (wyst?py w m.in. Wi?le P?ock i Widzewie ?ód?) oraz przede wszystkim o Robercie Wilku, maj?cym na koncie wiele wyst?pów w ekstraklasie w barwach Widzewa ?ód?, Zawiszy Bydgoszcz, Soko?a Pniewy, GKS-u Be?chatów, Lecha Pozna?, Górnika Zabrze, a tak?e dzisiejszej Wis?y P?ock.
   
Wracaj?c do zespo?u Pelikana ?owicz, od po?owy lat 90 zespó? zajmowa? miejsca w górnej „po?ówce” tabeli trzeciej ligi. Taki stan rzeczy trwa? a? do sezonu 2005/ 2006, gdy na zako?czenie rozgrywek pi?karze z ?owicza zaj?li drugie miejsce w tabeli ze strat? kilkunastu punktów do lideruj?cego ?KS-u ?om?a i tym samym zapewnili sobie prawo gry w meczach bara?owych o awans do II ligi. Niestety, dru?yna uleg?a w dwumeczu Podbeskidziu Bielsko- Bia?a (1-1 u siebie, 2-5 na wyje?dzie). Sezon pó?niej sytuacja niemal dok?adnie si? powtórzy?a- znów drugie miejsce, znów kilkana?cie punktów straty, tym razem do Znicza Pruszków. Tym razem bara?owym przeciwnikiem pi?karzy Pelikana ?owicz by? Kmita Zabierzów i wiosn? 2007 roku, po zwyci?skiej rywalizacji z tym przeciwnikiem (2-0 u siebie, 2-3 na wyje?dzie), pi?karze Pelikana ?owicz awansowali do przedsionka ekstraklasy. Przygoda z drugoligowymi boiskami trwa?a tylko rok – w sezonie 2007/2008 zespó? zaj?? ostatnie miejsce w tabeli i zosta? relegowany do... grupy wschodniej nowej drugiej ligi. W poprzednim sezonie Pelikan ?owicz zaj?? 8 lokat? w tabeli tych rozgrywek, a w Pucharze Polski jego przygoda zako?czy?a si? w I rundzie, gdzie zbyt silnym rywalem okaza? si? Promie? Opalenica (wyjazdowa pora?ka 1-2).

KIBICE

Ci??ko zdoby? jakiekolwiek informacje o zorganizowanym ruchu kibicowskim na Pelikanie ?owicz. Z tego, co uda?o si? wywnioskowa?, na meczach u siebie kibice z ?owicza obecnie zbieraj? si? w kilkana?cie- kilkadziesi?t osób. Wiadomo te?, ?e pi?karze Pelikana s? wspomagani przez swoich kibiców na bli?szych wyjazdach ligowych - wyjazd do Piotrkowa Trybunalskiego zosta? „zaliczony”, fani klubu z ?owicza byli te? obecni w Nowym Dworze Mazowieckim (37 osób z flagami i pirotechnik?).
   
Je?li chodzi o preferencje kibicowskie, to zdecydowana wi?kszo?? na stadionie Pelikana ?owicz sympatyzuje z Widzewem ?ód?, co ju? stawa?o si? punktem zapalnym przy okazji meczów ze Zniczem Pruszków (sezon 2007/2008), czy podczas jedynej jak dotychczas wyjazdowej konfrontacji z OKS-em Otwock wiosn? tego roku.


autor: jacekaga

?ród?o: 90minut.pl, wikipedia.pl, kspelikan.lowicz.pl, wwafans.prv.pl, zso7-katowice.phorum.pl, 2liga.info.pl, kibice.net, forum.lowicz.net

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci