Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Ruch Wys. Maz. - OKS Otwock (zapowied?) 2009.10.08 22:04:49

Po odniesionej na w?asnym boisku pora?ce 0-2 z rewelacj? rozgrywek- LKS Nieciecza, pi?karze OKS-u Otwock jad? szuka? punktów na boisku kolejnej dru?yny z czo?ówki tabeli. Pi?karze Ruchu Wysokie Mazowieckie po 13 rozegranych kolejkach zajmuj? pi?te miejsce w tabeli grupy wschodniej drugiej ligi, ze strat? jednego punktu do naszego klubu. Wida? wi?c jak na d?oni, ?e niedzielne spotkanie b?dzie mia?o spory ci??ar gatunkowy.

Dru?yna Ruchu Wysokie Mazowieckie to swoisty konglomerat zawodników wyró?niaj?cych si? w mniejszych klubach i stamt?d ?ci?gni?tych do Ruchu oraz pi?karzy, którym nie uda?o si? zaistnie? w wi?kszych klubach, gdzie ich wyst?py ogranicza?y si? do dru?yny rezerw, tudzie? M?odej Ekstraklasy. Do najbardziej do?wiadczonych zawodników nale?? bramkarz Artur Holewi?ski (ma na koncie pobyt mi?dzy innymi w Widzewie ?ód?), obro?ca Przemys?aw Ko???taj, pomocnik Arkadiusz ?aglewski i napastnik Wojciech Kobeszko (przez wiele lat zawodnik Jagiellonii Bia?ystok). Najlepszym strzelcem dru?yny jest Micha? Twardowski, który w dotychczasowych rozgrywkach zdoby? 4 bramki.
    
Graj?cy na swoim boisku Ruch Wysokie Mazowieckie to trudny przeciwnik – do?? powiedzie?, ?e w obecnym sezonie dru?yna zanotowa?a pi?? „domowych” zwyci?stw i dwa remisy. Nikomu nie uda?o si? wywie?? kompletu punktów ze stadionu przy ulicy 1 Maja. Miejmy nadziej?, ?e pass? t? prze?ami? pi?karze z Otwocka.

HISTORIA

Pocz?tki futbolu w Wysokiem Mazowieckiem to rok 1938, kiedy to pi?karze Policyjnego Klubu sportowego rozegrali kilka gier towarzyskich z okolicznymi dru?ynami. Po drugiej wojnie ?wiatowej za?o?ono klub „B?yskawica”, który w 1948 roku zmieni? nazw? na... „Zetempowiec”. W 1950 roku zanotowano kolejn? zmian? szyldu – tym razem na „Ogniwo”. W tamtych czasach klub by? powi?zany z Komend? Stra?y Po?arnej. Lokalnym rywalem „Ogniwa” by?a zwi?zana z milicj? Gwardia Wysokie Mazowieckie.

W roku 1955, z po??czenia obydwu klubów powsta? Ruch Wysokie Mazowieckie. Przez lata klub ten funkcjonowa? pod wieloma, bardzo zró?nicowanymi nazwami.
Lata 1957-1961 to Ruch-Budowlani, okres od 1961 do 1964 to LZS Spo?em, kolejne nazwy to LKS Ruch (1964-1967), Mi?dzyzak?adowy Klub Sportowy Ruch (1967-1992), Klub Sportowy Ruch (1992-1996), Mlekovita-Ruch (1996-2000), KS Mlekovita Wysokie Mazowieckie (2000-2006) i KS Freskovita Wysokie Mazowieckie (2006-??). Na szcz??cie, w przeró?nych klasyfikacjach klub wyst?puje pod tradycyjn? nazw? Ruch Wysokie Mazowieckie.
   
Przez wi?kszo?? swojej historii, klub zalicza? si? do grona dru?yn wyst?puj?cych w ni?szych, regionalnych ligach. Awans do trzeciej ligi zanotowano w roku 2003, gdy pi?karze Ruchu wygrali czwart? lig? (grupa podlaska) z przewag? 3 pkt nad Hetmanem Bia?ystok. W pierwszym sezonie na trzecioligowych boiskach dru?yna Ruchu do ostatniej chwili broni?a si? przed spadkiem -  pozostanie w gronie trzecioligowców zapewni?o dopiero zwyci?stwo 3-0 nad Olimpi? Elbl?g w bara?owym meczu na stadionie ?KS-u ?ód?.
   
Podobny scenariusz mia? sezon 2004/2005 – dru?yna uplasowa?a si? tu? nad straef? spadkow?, maj?c jedynie 2 pkt przewagi nad zdegradowan? Warmi? Grajewo. W 2006 roku uda?o si? zaj?? wysok?, czwart? lokat? w tabeli, a sezon 2006/2007 zako?czono na szóstym miejscu. W 2008 roku dru?yna zaj??a drug? lokat? w lidze, jedynie stosunkiem bramek ust?puj?c liderowi- Dolcanowi Z?bki. Tym samym dru?yna wywalczy?a prawo gry w grupie wschodniej „nowej” drugiej ligi. We wspomnianym sezonie mia? jeszcze miejsce wa?ny dla sympatyków Ruchu W.M. mecz – w pierwszej rundzie Pucharu Polski dru?yna z Wysokiego Mazowieckiego trafi?a na Jagielloni? Bia?ystok i w obecno?ci 1000 ludzi na trybunach w?asnego stadionu uleg?a jej 1-2.
   
W ubieg?ym sezonie Ruch Wysokie Mazowieckie zaj?? 6 miejsce w tabeli grupy wschodniej 2 ligi. Obecne rozgrywki to niez?a gra na drugoligowych boiskach i pora?ka 1-2 w wyjazdowym meczu z Jeziorakiem I?awa (runda przedwst?pna Pucharu Polski).

KIBICE


Kibice Ruchu Wysokie Mazowieckie to ekipa, która wydaje si? przechodzi? okres stagnacji. Jeszcze niedawno na trybunach stadionu w Wysokiem Mazowieckiem m?yn potrafi? liczy? do 70 ludzi, a za oprawy odpowiada?a Grupa Ultras Ruchofani'05. Dzi? wydaje si?, ?e kibice pi?ki no?nej z tego miasta skoncentrowali si? na je?d?eniu na mecze Jagiellonii Bia?ystok. Tak, czy inaczej, fani Ruchu W.M. darz? sympati? Warmi? Grajewo i Jagielloni? w?a?nie (ogólnie przyj?te jest postrzeganie ekipy Ruchu Wysokie Mazowieckie jako FC „Jagi”). Kosy to ?KS ?om?a, Pogo? ?apy, Sparta Szepietowo i Olimpia Zambrów. W obecnym sezonie nie odnotowano ?adnego wyjazdu kibiców Ruchu Wysokie Mazowieckie.
 
http://i36.tinypic.com/sx0neq.jpg
Ruch Wysokie Mazowieckie - Jagiellonia Bia?ystok (2007)

autor: jacekaga
?ród?o: ruch.wys.maz.pl,  90minut.pl, wikipedia.pl, 2liga.info.pl, kibice.net

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci