Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Kibiców portret w?asny 2009.10.01 20:56:19

Zapraszamy do lektury felietonu "Kibiców portret w?asny", z przymru?eniem oka opowiadaj?cego specyfik? i problemy z jakimi borykaj? si? otwoccy kibice. Postacie i imiona wymienione w tek?cie s? fikcyjne, jednak przedstawione sytuacje cz?sto pokrywaj? si? z realiami.

Sobota, godzina 14:00, zwyk?y otwocki blok wielorodzinny. W jednym z mieszka? Pan Nowak, czterdziestokilku-letni facet k?óci si? z ?on?... "co tydzie? tylko te mecze i mecze! Zaj??by? si? rodzin?, wzi??by? syna na spacer!" - "Kochanie, ale mecze w Otwocku s? co 2 tygodnie a nie co tydzie?, no chyba, ?e Puchar Polski, to wtedy cz??ciej" - odpowiada Nowak." Co mnie to obchodzi, ci?gle jest jaki? Puchar Polski, po obiedzie bierz Maciusia w wózek i pospaceruj z nim troch? po parku".
G?upia baba, co ja poradz?, ?e OKS w Pucharach gra i awansuje co i rusz dalej - pomy?la? Nowak i poszed? z najnowszym Przegl?dem Sportowym do kibla, ?eby przypadkiem nie przeszkadza? ?onie w kuchni. Maciu? w tym czasie bawi? si? w swoim pokoju.

W tym samym czasie, na ?aweczce przy wspomnianym bloku siedzi kilku ch?opaków. Dok?adniej czterech, 16-letnich "m?odych gniewnych". "Marek, kopsnij szluga" - "Dwóch mi zosta?o, spadaj" - krótko rzecze Marek. "Ch?opaki, s?yszeli?cie - OKS na pierwszym miejscu w tabeli jest, trzeba si? znów wybra? na jaki? mecz". "A z kim graj?"? - pyta Wojtek, wnerwiony faktem, ?e Marek nie pocz?stowa? go papierosem. "Obstaw pojary", rzuci? tonem nieznosz?cym sprzeciwu do podpalaj?cego tyto? Marka. "Dobra, obstawie ci, nie bój nic. A nie wiem z kim graj?. Ch?opaki, nie wieszali?cie plakatów na mecz?" spyta? kolegów, którzy do tej pory tylko przys?uchiwali si? rozmowie. "Stary, od ostatniego sezonu nie wieszamy nic. Znaczy wiesz, byli?my ostatnio u ciecia, chcieli?my wzi?? plakaty ale on do nas, ?e po co nam one jak i tak nie rozwiesimy... no to takiego wa?a, sami niech se wieszaj?". "heh, no to ?adnie. Dobra, ka?dy ma po pi?taku? No to za godzin? widzimy si? pod trzepakiem, lec? co? oszama?, nara!". Ostatnie s?owo Wojtka z??czy?o si? z ostatnim buchem obstawionego papierosa...

Zbli?a si? 15:30. Nowak zrezygnowa? z wózka, stwierdzi?, ?e Maciu? w wieku 5 lat mo?e ju? sam chodzi? za r?k? i niepotrzebnie matka go przyzwyczaja do ci?g?ego je?dzenia w spacerówce. Zgodnie z poleceniem ?ony Nowak poszed? do parku, ale tylko po drodze, szybko przeci?? parkowe alejki z synem i skierowa? swoje kroki na stadion OKS-u Otwock. Na wysoko?ci bocznego wej?cia, od strony kortów zobaczy? grupk? kilku starszych facetów id?cych w stron? lasu. "Sku..ysyny, zap?otowcy. Szkoda im na bilet, dziady" - pomy?la? i poszed? dalej w stron? g?ównej bramy, poniewa? boczna jest zamkni?ta.

W tej samej chwili przy wej?ciu s? ju? Marek, Wojtek i dwóch ich kolegów. "Jak to nie ma ulgowych, ale my nie mamy wi?cej pieni?dzy!" - mówi zirytowany Wojtek. "No prosz? Pani, sk?d mieli?my wiedzie?, kto to w ogóle wymy?li??". "nie od nas to wszystko zale?y, takie dosta?y?my instrukcje od Zarz?du" - odpieraj? ataki, jak zawsze mi?e, panie przy stoliku z biletami. Do dyskusji wtr?ca si? m?ody ch?opak, mimochodem pokazuj?c ochroniarzom karnet. "Dajcie ch?opakom wej??, sprzedajcie im 2 bilety po dyszce i niech na nie wejd?, przecie? nie pracuj?, skad maj? wzi?? kas??". "Nie mo?emy" - panie s? nieugi?te. "dobra, ch..j - to my idziemy do bufetu na gór?" - zarz?dzi? Wojtek i ruszyli razem do budynku klubowego.

Kilka sekund pó?niej pod bram? podszed? Nowak. "Jeden normalny poprosz?", "dzi?kuj?" - szybko za?atwi? spraw? i uda? si? z synem do wej?cia na trybuny...

Godzina 16:05, trwa ju? mecz. "OK, chod?my" - rzek? Wojtek zak??daj?c kaptur na g?ow?. Jego koledzy zrobili to samo. Przy wej?ciu na trybuny staje przed nimi ochroniarz - "bileciki prosz?" - "spier..alaj leszczu", "z drogi". Te dwa krótkie teksty wypowiedziane przez ch?opaków s? jak has?o dost?pu. Dwaj ochroniarze ust?puj? drogi i patrz? w inn? stron? a Wojtek i reszta nie niepokojeni zmierzaj? ju? w stron? cateringu.

"Dobry" - witaj? si? z s?siadem z osiedla, Panem Nowakiem. "Witam ch?opcy, b?dzie dzi? jaki? doping?" - pyta. Ch?opaki tylko wzruszaj? ramionami i id? dalej. O, zobacz synku - mówi do Maciusia. Jakie fajne koszuleczki dla dzieci, chcia?by? tak?? Maciusiowi zdaje si?, ?e jest wszystko jedno. Zobaczy? ju? przy p?ocie za trybun? jakie? inne dzieci bawi?ce si? w berka i najch?tniej do??czy?by do nich. "I tak ci kupi?, mo?e mamie si? spodoba" my?li Nowak, wyjmuje banknot, p?aci za koszulk? i zak??da Maciusiowi na bluz?. Chwil? pó?niej dzieciak gania si? z innymi dzie?mi za trybun?. Jedna z dziewczynek ma tak? sam? koszulk? jak on...

Ci?g dalszy nastapi...

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci