Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - LKS Nieciecza (zapowied?) 2009.09.30 20:09:43

Ostatnim beniaminkiem grupy wschodniej drugiej ligi, z jakim przyjdzie si? zmierzy? pi?karzom OKS-u Otwock w obecnej rundzie jest prawdziwa rewelacja dotychczasowych rozgrywek - LKS Nieciecza. Pi?karze z po?o?onej w powiecie tarnowskim wsi po 12 kolejkach zajmuj? trzecie miejsce z dorobkiem 24 punktów i strat? tylko 2 punktów do wyprzedzaj?cych ich OKS-u Otwock oraz ?witu Nowy Dwór Mazowiecki.

W kadrze zespo?u z Niecieczy znajduje si? kilku szerzej znanych zawodników. Mowa tu przede wszystkim o Arturze Prokopie- do?wiadczonym pomocniku, który ma za sob? wyst?py na boiskach ekstraklasy w barwach Hutnika Kraków, RKS-u Radomsko i Górnika Zabrze i znanym z wyst?pów w Cracovii ?ukaszu Szczoczarzu. Inni ciekawsi zawodnicy to Marcin Sza??ga (epizodyczne wyst?py w najwy?szej klasie rozgrywkowej w barwach Wis?y Kraków i Górnika Zabrze), Adrian Fedoruk i Patryk Ja?ocha (synowie znanych m.in. z wyst?pów w warszawskiej Legii Adama Fedoruka oraz Marcina Ja?ochy). Jednak?e najbardziej znan? postaci? w LKS Nieciecza jest trener- Marcin Ja?ocha. Wicemistrz olimpijski z Barcelony, zawodnik ceniony zarówno w Legii Warszawa i Wi?le Kraków, apogeum swojej pi?karskiej kariery prze?ywa? w pierwszej po?owie lat 90-tych ubieg?ego stulecia (dwukrotnie mistrzostwo i Puchar Polski oraz Superpuchar Polski w barwach Legii).

HISTORIA

Pocz?tki LKS-u Nieciecza si?gaj? 1922 roku, kiedy to za?o?ono pierwsz? w okolicy dru?yn? pi?karsk?. Jej cz?onkami byli m.in. Stanis?aw Nowak, W?adys?aw Kaczówka i Kazimierz Wrzosem. Dru?yna nie posiada?a jednolitego stroju, a nawet obuwia do uprawiania pi?ki no?nej. Pierwsze lata istnienia zespo?u up?yn??y pod znakiem rywalizacji z okolicznymi rywalami z Ilkowic, Niedomic oraz z ?abna. Z biegiem lat (trzecia dekada ubieg?ego wieku) kolejnymi rywalami dru?yny z Niecieczy by?y równie? kluby z Miko?ajowic i D?browy Tarnowskiej. W tym czasie klub reprezentowali tacy zawodnicy, jak Antoni Pytka, Józef Knapik, Franciszek Siero?, Wojciech Pra?uch, czy Henryk Knapik. Tego rodzaju dzia?alno?? sportowa, polegaj?ca na pojedynczych, spontanicznie organizowanych spotkaniach towarzyskich z pobliskim dru?ynami trwa?a a? do wybuchu drugiej wojny ?wiatowej.
    
Dopiero po zako?czeniu tego konfliktu zbrojnego, lokalne pi?karstwo zosta?o uj?te w regularnie zorganizowane rozgrywki. W 1946 roku zespó? przyj?? nazw? LZS-u (Ludowy Zwi?zek Sportowy) Nieciecza. W 1947 roku boisko klubowe przeniesiono z b?onia za wsi?     na miejsce, gdzie znajduje si? do dzi?. Nachylony o 1,5m w jednym kierunku teren zosta? wyrównany przy pomocy wózków konnych i taczek. W krótkim czasie dru?yna doczeka?a si? równie? jednolitych kostiumów (czerwono-?ó?te barwy). Jednym z najlepszych wyst?pów LZS-u Nieciecza w tamtym okresie by? wygrany 2-0 mecz z Tarnovi? Tarnów. Rozegrano go przy okazji jednej z uroczysto?ci odbywaj?cych si? w  pobliskim Otfinowie.
   
W pierwszej po?owie lat 50-tych klub awansowa? do klasy okr?gowej i rywalizowa? z dru?ynami z Krakowa, Bochni, Tymbarku i wielu innych pobliskich miejscowo?ci. Dobra passa trwa?a a? do lat siedemdziesi?tych. W tym czasie przez dru?yn? przewin?li si? tacy pi?karze, jak Tadeusz Komorowski, Franciszek ?o??d?, Tadeusz Kusior, Boles?aw Bartnik, czy Tadeusz Bu?at. Niestety, w pewnym momencie dosz?o praktycznie do zawieszenia sportowej dzia?alno?ci klubu.
   
Zosta? on reaktywowany i ponownie zarejestrowany w roku 1983. Jak na ówczesne realia w regionie dru?yna gra?a dobr? pi?k? i po kilku latach z C-klasy awansowa?a do ligi okr?gowej. Przez kolejne dwie dekady dru?yna gra?a ze zmiennym szcz??ciem na poziomie regionalnym.
   
Prze?omowym wydarzeniem w historii klubu by?o znalezienie strategicznego inwestora – firmy Bruk-Bet Sp. z o.o. . W 2004 roku zmieniono nazw? na LKS Nieciecza i klub awansowa? z A-klasy do ligi okr?gowej, by w kolejnym sezonie (2004/2005), jako beniaminek (ju? pod obowi?zuj?c? do dzi? nazw? LKS Bruk-Bet Nieciecza) przegra? awans do V ligi z Or?em D?bno jedynie stosunkiem bramkowym. W 2006 roku, po zaj?ciu drugiego miejsca w tabeli ligi okr?gowej LKS Nieciecza awansowa? do nowoutworzonej V ligi. Sezon 2006/ 2007 to bezdyskusyjne zwyci?stwo na pi?toligowych boiskach i awans do IV ligi. Na tym szczeblu rozgrywek zespó? trzecie miejsce w tabeli, ust?puj?c Unii Tarnów i Puszczy Niepo?omice i w roku 2008 awansowa? do trzeciej ligi, w której w sezonie 2008/2009 zaj?? drugie miejsce za rezerwami Korony Kielce i zanotowa? kolejn? promocj? o szczebel wy?ej. Obecny sezon to opisywana na pocz?tku artyku?u ?wietna gra na boiskach grupy wschodniej drugiej ligi.

KIBICE

Niestety, znalezienie jakichkolwiek informacji o istnieniu zorganizowanego ruchu kibicowskiego na kameralnym, ale bardzo sympatycznie wygl?daj?cym stadionie LKS-u Nieciecza, przynajmniej dla mnie okaza?o si? zadaniem niewykonalnym. Z umieszczonych na ró?nych stronach internetowych galerii wynika, ?e na mecze w Niecieczy przychodz? g?ównie „ogl?dacze” pi?ki kopanej.  Podobnie sprawa przedstawia si? z meczami w innych miastach – komplet „wyjazdowych zer”.
   
Je?li ktokolwiek (tak?e kibice z Niecieczy) dysponuje jakimikolwiek wiarygodnymi informacjami o ruchu kibicowskim w Niecieczy, redakcja oksotwock.pl bardzo prosi o kontakt w celu uzupe?nienia niniejszego artyku?u.

autor: jacekaga
?ród?a: bruk-bet.nieciecza.pl, 90minut.pl, wikipedia.pl, futbol.org.pl

 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci