Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wypowiedzi trenerów po meczu z ?KS-em 2009.09.24 12:00:32

"Pi?karze kosztem w?asnego zdrowia chc? walczy? dla tego klubu" - s?owa Dariusza D?wiga?y idelanie oddaj? obraz wczorajszego meczu. Zapraszamy do zapoznania si? z zapisem konferencji prasowej przeprowadzonej po spotkaniu pucharowym.

Dariusz D?wiga?a (trener OKS-u Otwock)
Z jednej strony martwi?em si?, ?e ?KS nie przyje?d?a w pe?nym sk?adzie bo takie nazwiska jak Adamski, Drumlak, Hajto, Wypar?o to co? fajnego. Wiedzieli?my o problemach ?KS-u ale obawia?em si? tego meczu tym bardziej, ?e Ci m?odzi, którzy dzi? mieli szans? b?d? chcieli co? udowodni? i to by?o wida? na pocz?tku meczu gdzie troch? si? cofn?li?my a za?o?enia mi?li?my inne. Od tego ma si? bramkarza, ?eby w tych trudnych sytuacjach wybroni? i uratowa? wynik, tak jak dzi? Dawid, który kilkakrotnie obroni? wa?ne sytuacje.
43 i 45 minuta, dwa gole do szatni da?y nam w miar? pewne prowadzenie, cho? dalej uczulali?my si? przed drug? po?ow?. Uczula?em zespó? na sta?e fragmenty gry i stracili?my bramk? po rzucie ro?nym ale naszym. My?l?, ?e Dawid troszk? za pó?no zareagowa?.
Ta bramka Piotra Sobótki na 3-1 przepi?kna, ca?y czas mu mówi? ?e ma wielkie umiej?tno?ci i chyba wierze bardziej w niego ni? on sam w siebie. My?l?, ?e Piotrek mo?e zrobi? fajn? karier? a bramka bardzo ?adna bo zaryzykowa? gr? jeden na jeden. Uczulam go, ?eby bra? tak? odpowiedzialno?? za pi?k? pod bramk?. Dzi? s?owa uznania dla ca?ego zespo?u, ale musz? powiedzie? ?e Rafa? Szwed i Adam Warszawski wnie?li bardzo du?o dla dru?yny. Po kontuzji, obaj nie byli gotowi do tego meczu w 100% ale to pokazuje rang? tego Pucharu - ?e pi?karze kosztem w?asnego zdrowia chc? walczy? dla tego klubu i na prawd? wielkie uznania dla ca?ej dru?yny.
 
Grzegorz Weso?owski (trener ?KS-u ?ód?)
Gratuluje gospodarzom wygranej. Znakomicie dopinguj?ca publiczno??, wida? ?e ?rodowisko tym ?yje i nale?a?o si? dzi? Otwockowi to zwyci?stwo. Chcia?bym przeprosi? fanów z Otwocka, którzy pytali mnie, czemu nie zagramy podstawowym sk?adem. Mamy swoje problemy i borykamy si? z tym problemami od dawna. Chcieli?my powalczy? o zwyci?stwo i dzi? szans? dosta?a m?odzie?.
Pierwsza po?owa to wykorzystanie a? do bólu sytuacji, które mieli gospodarze. My za to, przy kilku akcjach zawiedli?my. My?l?, ?e by? taki moment, ?e mogli?my nawi?za? kontakt ale potem ta bramka na 3-1 podci??a nam skrzyd?a. Uwa?am, ?e zwyci?stwo OKS-u jest zas?u?one i dalej b?d? z ciekawo?ci? ?ledzi? rozwój dru?yny Darka D?wiga?y.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci