Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Boczne boisko treningowe 2009.09.22 22:05:37

Jak uda?o nam si? dowiedzie?, boczne boisko treningowe b?dzie budowane ?rodkami w?asnymi klubu i zostanie oddane do u?ytku najprawdopodobniej pod koniec rundy wiosennej.

Sponsorzy, którzy mieli partycypowa? w kosztach powstania boiska wycofali si? i podj?ta zosta?a decyzja, ?e klub sam doko?czy budow? ta?szym sposobem.

Aktualnie na terenie boiska jest warstwa drena?owa, na której ma zosta? zasiana trawa. Nast?pnie ma powsta? ogólny system nawodnieniowy. Najwi?kszym problemem w ca?ej budowie jest... brak maszyn. Dyrektor zapewni? jednak, ?e wszystko uda si? wykona? zgodnie z planem przy pomocy "dobrych ludzi" i wypo?yczonego sprz?tu.

Boisko b?dzie obiektem trawiastym o d?ugo?ci 100 metrów i szeroko?ci 56 metrów. Za bramkami utworzony zostanie 8-metrowy pas treningowy, dzi?ki czemu b?dzie mo?na uzyska? licencj? na boisko i mecze na nim b?d? mog?y rozgrywa? zespo?y m?odzie?owe i druga dru?yna.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci