Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Nabór do redakcji serwisu 2009.09.22 11:08:14

Redakcja serwisu oksotwock.pl og?asza nabór na cz?onków redakcji strony. Je?eli ucz?szczasz na mecze Otwockiego Klubu Sportowego, jeste? pi?karzem którego? z roczników lub cz?onkiem innych sekcji klubowych, a do tego potrafisz sprawnie pos?ugiwa? si? j?zykiem polskim - spróbuj swoich si? jako dziennikarz redakcji oksotwock.pl.

Zapraszamy do wspó?pracy osoby, których zadaniem b?dzie:

  • przygotowanie relacji ze spotka? pierwszej i/lub drugiej dru?yny OKS-u,
  • notowanie (lub nagrywanie i przepisanie) wypowiedzi trenerów i zawodników po meczu,
  • przeprowadzanie wywiadów z zawodnikami, trenerami i dzia?aczami.

Oczywi?cie powy?sze wymagania nie musz? dotyczy? tylko jednej osoby. Mo?esz odpowiada? np. tylko za przygotowanie relacji z meczu lub raz na jaki? czas przygotowa? wywiad z którym? z pi?karzy.

Poszukujemy tak?e osoby, która kompleksowo pisa?a by o wszystkich m?odszych rocznikach OKS-u (wyniki, sk?ady itp.).

Poza powy?szymi, potrzebujemy tak?e wspó?pracowników, którzy informowali by o tym, co dzieje si? w sekcjach klubowych poza pi?k? no?n? (zawodnicy, rekordy, turnieje, zawody, itp).

Zg?oszenia przyjmujemy pod adresem patryk@oksotwock.pl Zapraszamy! Jeste?my otwarci na wszelkie propozycje wspó?pracy.

redakcja oksotwock.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci