Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Akcja plakatowa przed ?KS-em 2009.09.21 11:11:51

Wielkimi krokami zbli?a si? mecz 1/16 Remes Pucharu Polski z ?KS-em ?ód?. Ka?dy z kibiców mo?e przyczyni? si? do zwi?kszenia presti?u tego spotkania i poprawienia frekwencji na trybunach.

Najprostszym sposobem na poprawienie frekwencji jest Akcja Plakatowania Miasta. W budynku klubu, na portierni s? do odebrania plakaty zapraszaj?ce na mecz z ?KS-em. Zach?camy do ich pobierania i rozwieszania w okolicach swojego miejsca zamieszkania.

Ponadto, jezeli kto? ma zdolno?ci graficzne, prosimy o zamieszczanie gotowych do wydruku projektów na forum. U?atwi to mo?liwo?? plakatowania osobom mieszkaj?cym dalej od siedziby Klubu.

Zach?camy dodatkowo do ustawiania sobie w opisach popularnych komunikatorów typu gg czy tlen informacji o zbli?aj?cym si? meczu pucharowym. Podobne informacje mo?na zamieszcza? na serwisach spo?eczno?ciowych typu grono.net, goldenline czy nasza-klasa.

Jak wida?, sposobów na poinformowanie znajomych (i nie tylko) jest wiele i ka?dy z kibiców mo?e si? bez wi?kszego problemu do tego przyczyni?. Niech stali bywalców stadionu przy ulicy Sportowej 1. zadbaj? o to, ?eby na mecz z ?KS-em przysz?o jak najwi?cej osób, które nie mia?y tego w planach.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci