Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Resovia (zapowied?) 2009.09.18 19:53:00

CWKS Resovia Rzeszów to drugi z beniaminków grupy wschodniej drugiej ligi, z jakim przyjdzie si? zmierzy? pi?karzom OKS-u Otwock w przeci?gu 3 dni. Po 10 rozegranych kolejkach pi?karze „Sovii” zajmuj? miejsce w ?rodku tabeli (8 lokata) z dorobkiem 15 pkt, co daje im przewag? 8 punktów nad stref? spadkow?.

W ostatniej kolejce zespó? pokona? u siebie 3-1 Jezioraka I?awa. Kadra Resovii sk?ada si? z nieznanych szerzej, lecz bardzo ambitnych zawodników „na dorobku”. Do?? powiedzie?, ?e trzon zespo?u stanowi? pi?karze urodzeni po 1985 roku, a tylko jeden zawodnik urodzi? si? w latach 70-tych. Mowa o Marku Kusiaku- by?ym zawodniku m.in. Stali Stalowa Wola.

HISTORIA

Resovia to jeden z najstarszych klubów sportowych w Polsce. Zosta?a za?o?ona w 1905 roku, gdy zorganizowano dru?yn? pi?karsk? zwan? na przemian „Resovia", „Czerwono-Czarni", „Resoviacy" i „Championy". Nazwa „Resovia” przyj??a si? na sta?e w 1909 roku. Pierwsze zwyci?stwo zosta?o odniesione w 1910 roku (6-1 nad Bar Kochb?- dru?yn? ?ydowsk? z Rzeszowa). W 1912 dokonano otwarcia pierwszego stricte pi?karskiego boiska Resovii. Rozwój klubu zosta? zak?ócony przez pierwsz? wojn? ?wiatow?, niemniej jednak nie przeszkodzi?o to otwarciu nowego stadionu, co nast?pi?o dwa lata po zako?czeniu dzia?a? wojennych- w 1920 roku. W 1933 roku po przy??czeniu si? do Resovii Klubu Sportowego „Wis?ok” powsta? Cywilno Sportowy Klub Wojskowy Resovia. Do wybuchu drugiej wojny ?wiatowej dru?yna gra?a w klasie A okr?gu lwowskiego, by potem walczy? nawet o awans do pierwszej ligi.

Po drugiej wojnie ?wiatowej jako pierwsz? reaktywowano sekcj? pi?ki no?nej, a nast?pnie powo?ano do ?ycia sekcj? boksersk?, sekcj? siatkówki m?skiej, sekcj? tenisa sto?owego i ziemnego(1947) oraz sekcj? ?ucznicz? i szermiercz? (1955 po po??czeniu ze "Spójni?"). Na pocz?tku lat 50-tych, w okresie gdy w sporcie polskim zacz?to wprowadza? rozwi?zania wzorowane na modelu radzieckim, nazw? klubu zmieniono na Ogniwo. Do piewotnej nazwy powrócono jednak stosunkowo szybko, gdy? ju? w 1956 roku. W 1967 roku dosz?o do kolejnej w dziejach klubu fuzji, tym razem z WKS Bieszczady. Prezesem klubu zosta? E. S?owik- pod jego rz?dami klub prze?y? swój najwi?kszy rozkwit. Siatkarze czterokrotnie zdobyli mistrzostwo Polski (1971, 1972, 1974, 1975), koszykarze zostali mistrzami kraju w 1975 roku oraz wicemistrzami w 1973 i 1974 roku, a ?uczniczki z K.Wi?niowsk? (mistrzyni ?wiata) znajdowa?y si? w czo?ówce ligi.

Je?li chodzi o pi?karzy to najwi?ksze sukcesy ??cz? si? z sezonem 1980/1981, gdy Resovia dotar?a a? do pó?fina?u Pucharu Polski, gdzie nie sprosta?a Pogoni Szczecin. 2 lata pó?niej, w sezonie 1982/1983 pi?karze Resovii zaj?li drugie miejsce w II lidze pi?karskiej i byli o krok od awansu do ekstraklasy. Niestety, kolejne lata to stopniowa degrengolada spowodowana permanentnym kryzysem finansowym klubu. Do?? powiedzie?, ?e wszystkie  sekcje klubu zanotowa?y spadek do ni?szych klas rozgrywkowych.
Obecnie w klubie dzia?a 6 sekcji: pi?ki no?nej, koszykówki, siatkówki, lekkoatletyki, kolarska oraz ?ucznicza. Nale?y jednak doda?, ?e zarówno sekcja siatkarska ( graj?ca w Polskiej Lidze Siatkówki Resovia Rzeszów S.A.), jak i koszykarska ( KKS Resovia Rzeszów) to w praktyce trzy ró?ne podmioty gospodarcze.
Ostatnie lata w wykonaniu pi?karzy Resovii to spadek z trzeciej do czwartej ligi (grupa podkarpacka) w sezonie 2003/2004, powrót do grona trzecioligowców w sezonie 2006/2007, dziewi?te miejsce w tej lidze rok pó?niej, co da?o pi?karzom miejsce w zreorganizowanej III lidze, któr? Resovia wygra?a w sezonie 2008/2009 z przewag? sze?ciu punktów nad lokalnym rywalem- Stal? Rzeszów.

KIBICE

Resovia Rzeszów to jedna z najsilniejszych ekip w naszej lidze, ma bardzo solidn? mark? na ogólnopolskiej scenie kibicowskiej. Jak to cz?sto bywa, najwi?ksz? „kos?” s? kibice lokalnego rywala – Stali Rzeszów. Na meczach derbowych miejsca w m?ynie Resovii zajmuje nawet do 2000 osób, na innych meczach liczba ta maleje do 150-600 osób. Inne ekipy, za którymi nie przepadaj? fani „Sovii” to dru?yny z D?bicy (Igloopol i Wis?oka), Przemy?la (Czuwaj i Polonia) oraz Stal Mielec.

Je?li chodzi o zgody, to Resovia ma takowe z ?KS-em ?ód?, Miedzi? Legnica oraz Stal? Stalowa Wola (razem tworz? tzw. „podkarpack? o?miornic?”). Warto tak?e wspomnie? o uk?adach z kibicami Stali Sanok, a przede wszystkim o kontaktach, jakie ??cz?/ ??czy?y Resoviaków z fanami Arminii Bielefeld oraz Unionu Berlin.
 
Kibice Resovii w trakcie meczu ze Stal? Mielec- wiosna 2007.
 
Wybrane liczby wyjazdowe fanatyków Resovii w obecnym sezonie to 220 osób na Kolejarzu Stró?e, 74 osoby na obiekcie Pelikana ?owicz, 256 na LKS Nieciecza. Mo?na wi?c mie? nadziej?, ?e zawitaj? i na nasz obiekt.

autor: jacekaga

?ród?a: 90minut.pl, resovia.info, photo1905.fora.pl, wikipedia.pl, oksotwock.pl, TMK – nr 3/2007

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci