Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Derby Mazowsza 2009.09.13 22:48:42

?wit Nowy Dwór - OKS Otwock
W obecnym sezonie ?wit Nowy Dwór Mazowiecki jest zaliczany do faworytów grupy wschodniej drugiej ligi. Po 9 kolejkach zajmuje pierwsze miejsce w tabeli z 20. punktami. Nale?y jednak doda?, ?e w ostatniej kolejce pi?karze ?witu ponie?li pierwsz? pora?k?, 1-2 z Jeziorakiem I?awa.

Najbardziej znanymi zawodnikami w kadrze ?witu s? maj?cy za sob? nieudan? przygod? w Legii Warszawa i Odrze Wodzis?aw Dariusz Zjawi?ski (napastnik) oraz Tomasz Reginis (obro?ca), który ma na koncie wyst?py m.in. w Polonii Warszawa i Jagiellonii Bia?ystok. Ciekawostk? jest fakt, ?e zawodnikiem ?witu jest Bart?omiej Go?aszewski- syn Igora, by?ego zawodnika OKS-u Otwock.
 
HISTORIA
 
Chocia? za oficjaln? dat? powstania klubu uwa?a si? 1935 rok (pierwsze mecze), jego pocz?tki datuj? si? na 1933 rok (klub zosta? zarejestrowany przy WOZPN).
 
Nazwa klubu przechodzi?a wiele zmian: KS ?wit -> (1948) KS Gwardia -> (1954) KS Start -> (1969) KS ?wit-Chemik -> (1975) Mi?dzyzak?adowy KS ?wit -> (1990) Miejski KS ?wit.
Po drugiej wojnie ?wiatowej posiada? on sekcje pi?ki no?nej, siatkówki kobiet i m??czyzn, hokeja na lodzie, lekkoatletyki i tenisa sto?owego. Nale?y jednak podkre?li?, ?e najwi?ksze sukcesy (na skal? ?wiatow?) zawodnicy ?witu odnosili zawodnicy i szkoleniowcy w kajakarstwie i podnoszeniu ci??arów.

To w ?wicie swoje obfituj?ce w mi?dzynarodowe sukcesy kariery rozpoczyna?y kajakarki Izabela Dylewska oraz El?bieta Urba?czyk (wielokrotne mistrzynie Polski, Europy i ?wiata reprezentantki oraz medalistki olimpiad w Seulu, Barcelonie, Atlancie i Sydney) oraz kajakarz Wojciech Kurpiewski, równie? olimpijczyk. Niestety, sukcesy przeros?y mo?liwo?ci klubu i zawodnicy przenie?li si? do pozna?skiej „Posnanii”.
W podnoszeniu ci??arów sukcesy odnosili Kazimierz Czarnecki (rekord ?wiata w kategorii lekkiej, br?zowy medal olimpijski na IO w Montrealu) oraz Waldemar Kosi?ski (dwukrotne Mistrzostwo Europy oraz br?zowy medal mistrzostw ?wiata).
   
Je?li chodzi o dru?yn? pi?karsk?, po wielu latach gry w ni?szych ligach awansowa?a ona w 1991 roku do trzeciej ligi. W 1995 roku zanotowano kolejny awans, do drugiej ligi. Po spadku i znalezieniu si? w gronie trzecioligowców w 1998 roku, zawodnicy ?witu ponownie znale?li si? klas? wy?ej w 2000 roku. G?o?no o klubie zrobi?o si? w sezonie 2002/2003 po meczach bara?owych o awans do ekstraklasy ze Szczakowiank? Jaworzno. Mimo pora?ki w tej rywalizacji, po wielu zawirowaniach i aferach na tle korupcyjnym, pi?karze ?witu Nowy Dwór  Mazowiecki znale?li si? w najwy?szej klasie rozgrywkowej. Tam, w sezonie 2003/2004 klub zaj?? 13 miejsce i zanotowa? spadek do drugiej ligi. Kolejne sezony to 11 miejsce w drugiej lidze (2004/2005), 16 miejsce i spadek z drugiej do trzeciej ligi (2005/2006), 4 miejsce w trzeciej lidze (2006/2007), 9 miejsce w trzeciej lidze (2007/2008). W ostatnim sezonie klub wygra? ?ódzko-mazowieck? grup? trzeciej ligi z 17 punktami nad drug? dru?yn? w tabeli i znalaz? si? we wschodniej grupie niedawno zreformowanej drugiej ligi. 
 
KIBICE
 
Kibice ?witu, podobnie jak zdecydowana wi?kszo?? mniejszych ekip na Mazowszu, sympatyzuj? z Legi? Warszawa. Na meczach u siebie formuj? m?yn w wielko?ci ok. 50—100 osób, chocia? nale?y wspomnie?, ?e w czasach gry w ekstraklasie w sektorze „pod blach?” znajdowa?o si? nawet do 300 kibiców ?witu. 
 
?WIT NOWY DWÓR - Warta Sieradz (21.03.2009) bialo-zieloni.pl

Za pocz?tek ruchu kibicowskiego na ?wicie uznaje si? wiosn? 2000 roku, wiosn? 2001 roku powsta?a grupa „Stoned Hunters”, która zaj??a si? atrakcjami spod znaku Ultras. Grupa dzia?a?a do sezonu 2002/2003, gdy z powodów osobistych zosta?a rozwi?zana. Jej miejsce zaj??a grupa „Noviak Fans’02”, która stara?a si? kontynuowa? to, co rozpocz?li poprzednicy. Grup? t? rozwi?zano w sezonie 2006/2007. Od tej pory nie ma ?adnej zorganizowanej grupy zajmuj?cej si? ogarnianiem spraw kibicowskich.
Wiosn? 2009 roku kibice ?witu „zaliczyli” 5 z 9 meczów wyjazdowych swojej dru?yny. Odwiedzili stadiony Mazowsza Grójec (8 osób), Mazura Karczew (1 osoba), Broni Radom (40 osób), Legionovii Legionowo (ok. 80 osób) oraz Narwii Ostro??ka (45 osób).
   
Obecny sezon to do?? burzliwy okres dla kibiców ?witu- po wyje?dzie na Olimpi? Elbl?g (30 osób) grupa fanatyków ?witu postanowi?a zawiesi? swoj? dzia?alno?? – na szcz??cie po króciutkiej przerwie znowu powrócili na kibicowski szlak. Dodatkowo do historii przeszed? uk?ad z Delt? Warszawa. Druga ekipa, z któr? ?wit mia? uk?ad, to Legionovia Legionowo. 
 
autor: jacekaga
?ród?o: bia?o-zieloni.pl, 90minut.pl, fanatycy.warszawa.pl
 
Przypominamy, ?e organizowany jest wyjazd kibiców OKS-u do Nowego Dworu.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci