Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wsparcie sportu kwalifikowanego 2009.09.03 12:03:04

Jak informuje serwis otwock24.com - na wczorajszej XXXVIII sesji Rady Miasta uchwalono, ?e Otwocczanie odnosz?cy sukcesy w sporcie kwalifikowanym b?d? mogli ubiega? si? o stypendia. Uchwa?a w ostatniej chwili pojawi?a si? w porz?dku obrad wczorajszej  sesji i do ostatniej chwili by?a dopracowywana.

W?tpliwo?ci radnych wzbudzi? zapis odnosz?cy si? do korzy?ci, jakie miastu ma przynosi? ta forma wspierania sportu. Ostatecznie zdecydowano si? na zapis, ?e stypendium otrzymaj? zawodnicy, których uczestnictwo w sporcie kwalifikowanym wi??e si? z promowaniem Otwocka. Mimo ?e uchwa?a zosta?a przyj?ta w ekspresowym tempie, stypendiów nie mo?na jeszcze wyp?aca?, bo nie ma stosownego regulaminu. – Bez regulaminu stypendia nie rusz?, wi?c musi on zosta? opracowany wkrótce – powiedzia? mi Edward Zdzieborski, wiceprezydent Otwocka, ale konkretnego terminu nie chcia? poda?, podobnie jak wysoko?ci stypendiów. Wiadomo tylko, ?e w bie??cym roku miasto mo?e wyda? na ten cel 120 tys. z?. O ?wiadczenie b?d? mogli ubiega? si? zarówno seniorzy, jak i juniorzy, trenuj?cy w klubach i niezrzeszeni. Jednym z warunków b?dzie osi?ganie przez nich wysokich wyników sportowych. Po opracowaniu regulaminu, sportowców uprawnionych do otrzymywania stypendiów wytypuje pi?cioosobowa komisja, w sk?ad której wejd? dwie osoby wyznaczone przez radnych i trzy wskazane przez prezydenta Otwocka.
 
?ród?o: otwock24.com

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci