Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock 0-0 Sokó? Aleksandrów 2009.08.22 19:01:18

Dzisiejszy mecz pomi?dzy OKS-em Otwock a Soko?em Aleksandrów ?ódzki zako?czy? si? bezbramkowym remisem.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock
0-0 Sokó? Aleksandrów
Sokó? Aleksandrów ?ódzki

GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka
- Bobrowski?K, Szwed (70 Tomasz Kara?), Warszawski, Nowotka - K?ska, Herman (46 Okafor Agu), Sta?czuk, Mazurkiewicz - Wocial (46 Endzelm) - Uzoma?K
S?DZIA:
Grzegorz Po?arowszczyk (Lublin)
WIDZÓW:
750

Pocz?tek meczu by? dosy? senny w wykonaniu obu zespo?ów. Pierwszy powa?niejszy atak OKS-u odby? si? dopiero w 17 minucie za spraw? Wociala i Sta?czuka.
Kolejne ataki naszej dru?yny w pierwszej po?owie nie przynosi?y rezultatu a w 37 minucie Uzoma zosta? ukarany ?ó?t? kartk? za faul na przeciwniku.
Druga po?owa tak?e nie przynios?a rozstrzygni?cia bramkowego a pod koniec meczu trwa?a typowa "obrona Cz?stochowy" prowadzona przez zawodników Soko?a.
Pierwsza strata punktów w tym sezonie sta?a si? faktem.

Zapis konferencji prasowej z trenerami obu zespo?ów:

Jak trenerzy oceniaj? ten mecz?

Mariusz Wilkowiecki: Wynik remisowy, aczkolwiek mówi? - nie przyjechali?my tutaj po jeden punkt. W ka?dym meczu staramy si? gra? o zwyci?stwo. No, tak si? gra jak przeciwnik pozwala. Mog? powiedzie? ?e nie byli?my lepsi, ale te? nie byli?my gorsi. Mieli?my swoje szanse i sytuacje, wiedzia?em, ?e gospodarze stworz? nam tu trudne warunki do prowadzenia gry otwartej, dlatego nastawili?my si? na atak szybki i je?li chodzi o dyscyplin? taktyczn? to ch?opaki to wype?niali. Ten punkt jest, aczkolwiek mam pretensje do zawodników, ?e nie wykorzystali 2-3 sytuacji, które mog?y nam otworzy? drog? do bramki po kontratakach. Równie? bol?czk? jest, ?e kiedy mamy sytuacj? na strza? to my wykonujemy podanie. Mecz wiadomo - waleczny, wydaje mi si? ?e pokazali?my si? tu z jak najlepszej strony. Mamy tu zespó? m?odzie?owców, którzy stanowi? ponad 50% dru?yny, dlatego tak to wygl?da?o.

Dariusz D?wiga?a: Ja na temat swojego zespo?u to wola?bym si? nie wypowiada?, bo czego? takiego to ja jeszcze nie widzia?em w naszym wykonaniu. Uwa?am ?e,  s?abszego zespo?u ju? nie trafimy ni? Sokó? Aleksandrów ?ódzki. Tam poza tym zawodnikiem z 20. i stoperem tym ?ysym, nie by?o pó? zawodnika, który umie dobrze kopn?? pi?k? i to bardzo tragicznie ?wiadczy o moim zespole. Ja jestem w szoku, bo czego? takiego to ja jeszcze nie widzia?em. Ale nie b?d? ocenia? swojego zespo?u, bo nie by?o co ocenia?. Ale oceni? s?dziów. Nie robi? tego nigdy, ale dzisiaj co wyczynia?a ta trójka s?dziowska. Bardziej ewidentnego karnego ni? na Agu nie widzia?em. Wpada mu bramkarz ma?o nie po?ama? mu ?eber, pokazuje jeszcze faul w drug? stron?. Po prostu s?dzia dostosowa? si? dzi? do poziomu spotkania. Obydwa zespo?y nie gra?y dzisiaj w pi?k? tylko w... no po prostu brak mi s?ów na poczynania jednych i drugich.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci