Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wyniki ankiety cz. 2 2009.08.17 18:03:21

Zapraszamy do zapoznania si? z kolejnymi wynikami ankiety dotycz?cej miejsca zamieszkania kibiców Otwockiego Klubu Sportowego. Ta cz??? ankiety dotyczy poszczególnych dzielnic Otwocka.

W poprzednim podsumowaniu wyników informowali?my o frekwencji kibiców z poza granic naszego miasta.
 
Poni?ej prezentujemy statystyk? dotycz?c? dzielnic Otwocka:

Batorego, Stadion, Wyspia?skiego - 25,76%
Ho?a do ?widerskiej (Centrum) - 14,92%
Kresy - 7,80%
?wider - 6,78%
"Burgundia" - 5,08%
?ródborów - 4,41%
Soplicowo - 2,03%
Ml?dz - 0,68%
Teklin - 0,68%
Jab?onna - 0,34%
?wierk - 0,00%

Powy?sze warto?ci daj? 68,47% ogó?u kibiców ucz?szczaj?cych na mecze. Reszta to kibice z poza Otwocka.

Najwy?sz? frekwencj? mog? si? pochwalic oczywi?cie osiedla po?o?one najbli?ej stadionu czyli Stadion, Batorego i Wyspia?skiego. Nast?pne w kolejno?ci jest samo Centrum Otwocka ze znajduj?cymi si? w nim osiedlami.

Kolejne miesca w statystyce przypadaj? dzielnicom z?ozonym w znacznej cz??ci z osiedli domków jednorodzinnych, po?o?onych nieco dalej od stadionu. Kresy oraz ?wider zajmuj? tu najwy?sze miejsca ale i popularnie nazywana "Burgundia", ?ródborów i Soplicowo niewiele im ustepuj?.

Ml?dz, Teklin oraz Jab?onna to ju? tylko pojedyncze osoby, jednak?e nie ma si? co dziwi? zwa?ywszy na kiepski dojazd do centrum Otwocka.
 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci