Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wyniki ankiety cz. 1 2009.08.11 05:06:52

Przed sobotnim meczem ze Stal? Rzeszów, przy wej?ciu na stadion, przeprowadzona zosta?a ankieta dotycz?ca miejsca zamieszkania kibiców ucz?szczaj?cych na mecze Otwockiego Klubu Sportowego.
Zapraszamy do zapoznania si? z pierwsz? jej cz??cia, dotycz?c? osób z poza Otwocka.

Ankieta zosta?a przeprowadzona przed meczem ze Stal? Rzeszów w godzinach 16:00 - 17:00 przy bramie g?ównej otwockiego stadionu. Wzi??o w niej udzia? nieca?e 300 osób.

Warto zaznaczy?, ?e mieszka?cy okolicznych miejscowo?ci stanowi? niemal 1/3 wszystkich kibiców obecnych na stadionie (31%). Z poza naszego miasta najliczniejsz? grup? s? oczywi?cie mieszka?cy Karczewa (w tym ?ugów). Stanowi? prawie 15% ca?o?ci. Wynika to zapewne z niewielkiej odleg?o?ci pomi?dzy miastami. Nabli?ej po?o?one osiedle ?ugi to kompleks 56 budynków mieszkalnych z 1734 mieszkaniami czyli ogromna grupa docelowa kibiców naszego klubu.

Nast?pnym w kolejno?ci miastem jest... Warszawa (ponad 7% ogó?u). Otwock od granic administracyjnych Warszawy (Falenica) dzieli oko?o 5 km i ca?kiem dobry dojazd. Na terenie Falenicy, Miedzeszyna i ca?ej dzielnicy Wawer brak klubu, który móg? by przyci?gn?? wi?ksze rzesze kibiców st?d zapewne taka frekwencja na naszym obiekcie.

Warto?? procentowa ilo?ci osób z poszczególnych miast przedstawia si? nast?puj?co:


Otwock - 68,47%
Karczew (w tym ?ugi) - 14,24%
Warszawa - 7,46%
Celestynów - 2,71%
Józefów    - 2,03%
Sobienie Jeziory - 1,36%
Glinojeck - 1,02%
Góra Kalwaria - 1,02%
Wi?zowna - 1,02%
Dziecinów - 0,68%

W przypadku Celestynowa, Józefowa, Sobie?, Glinojecka, Góry Kalwarii, Wi?zowny i Dziecinowa s? to niewielkie ilo?ci, na meczu ze Stal? wahaj?ce si? w granicach 4-10 osób, ale na pewno warte zaznaczenia.
Niebawem poinformujemy o akcji promocyjnej skierowanej do mieszka?ców wymienionych miejscowo?ci.

Jako ciekawostk? dodajmy, ?e na meczu ze Stal? pojawi? si? kibic z Berlina, Olsztyna oraz Czechowic-Dziedzic.

W nast?pnej cz??ci zaprezentujemy dane dotycz?ce poszczególnych dzielnic Otwocka.
 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci