Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Bilety na mecze w Otwocku 2009.08.10 13:37:18

W zwi?zku z ostatnimi zmianami dotycz?cymi cen biletów na mecze Otwockiego Klubu Sportowego zamieszczamy informacje, które powinny rozwia? wszelkie w?tpliwo?ci.

Od bie??cego sezonu zniesione zosta?y bilety ulgowe dla uczniów i emerytów. Na mecze rozgrywane przy ulicy Sportowej naby? mo?na bilety w normalnej cenie - 10 z?otych.
Jedyn? ulg? pozostaje mo?liwo?? darmowego wej?cia dla dzieci do 12 roku ?ycia, kobiety p?ac? normaln? cen?.

Zmianie uleg? tak?e wygl?d wej?ciówek. Na ka?de spotkanie na bilecie b?dzie nadrukowany dodatkowo herb dru?yny przeciwnej oraz zdj?cie jednego z pi?karzy OKSu. Na biletach wst?pu na mecz ze Stal? Rzeszów by? to nasz bramkarz, Dawid Bu?ka.

Bilety sponsorskie
Nowo?ci? s? tzw. "bilety sponsorskie". S? one przeznaczone dla kibiców, którzy chc? wesprze? Klub nie zostaj?c jego cz?onkiem. Do nabycia s? przed ka?dym meczem i dziel? si? na:
  • bilet br?zowy w cenie 20 z?otych
  • bilet srebrny w cenie 40 z?otych
  • bilet z?oty w cenie 50 z?otych
Bilety sponsorskie uprawniaj? do wej?cia na mecz, przed którym s? sprzedawane.

Karnety
W sprzeda?y s? tak?e karnety na rund? wiosenn? obejmuj?ce 10 spotka? w Otwocku. Cena karnetu  - 80 z?otych.

Ponad to istnieje mo?liwo?? wjechania na teren klubowego parkingu samochodem i pozostawienia go tam na czas trwania meczu. Taka przyjemno?? to koszt 5 z?otych.

Wszystkie rodzaje biletów oraz karnety s? dost?pne w przedsprzeda?y na 2 dni przed ka?dym meczem w sekretariacie Klubu lub u dozorcy i w dniu meczu na godzin? przed jego rozpocz?ciem.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci