Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
1% dla OKS-u. 2009.01.25 13:37:34

Od 1 stycznia 2004 roku ustawa o dzia?alno?ci po?ytku publicznego i wolontariatu oraz znowelizowana ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych pozwala ka?demu podatnikowi przelaza? 1% swojego podatku na rzecz organizacji po?ytku publicznego zamiast do bud?etu pa?stawa.

OKS START posiada status organizacji po?ytku publicznego. Je?eli zdecydujesz si?, by Twoje pieni?dze wspomog?y szkolenie dzieci i m?odzie?y, mo?esz przekaza? za po?rednictwem urz?du skarbowego 1% swojego podatku na konto naszej organizacji wskazuj?c w zeznaniu podatkowym za rok 2008 wysoko?? zadeklarowanej kwoty ( nie mog?cej przekroczy? kwoty odpowiadaj?cej 1% podatku nale?nego) oraz dane OKS-u. tzn. pe?n? nazw?, adres i nr KRS.

 
OTWOCKI KLUB SPORTOWY "START"
05-400 OTWOCK ul.Sportowa 1
 
KRS NR 0000045556
 
NIP 532-001-64-88
 
Konto Bankowe
PKO BP I Oddzia? Otwock
161020 1127 0000 1902 0007 1928

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci