Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Blama? otwockiego zespo?u 2008.10.25 14:06:25

DSCF7224_20081027055004.JPG OKS Start Otwock przegra? na wyje?dzie po fatalnym spotkaniu
z KSZO Ostrowiec ?w. 5-1.
Jedyn? bramk? dla naszego zespo?u zdoby? Christian Okafor-Agu w 19 minucie meczu.

KSZO 1_20081019103205.jpg KSZO Ostrowiec ?w.
5-1 OKS Start Otwock
herb_start_otwock.gif
gool1_20081018101215.JPG37',43',48',52'  Iheanacho
gool1_20081018101215.JPG70' Sikora
GOLE gool1_20081018101215.JPG19' Okafor-Agu
SK?AD OKS-u:
Mariak,
Szwed(64'Sta?czuk),Tokaj,Kara?,Oamen(
yel1_20081018101113.JPG)
Herman,Ku?mi?czuk(63'Kabala),Warszawski,Choi?ski(77'Sobótka),
Okafor-Agu,Luke-Uzoma(
yel1_20081018101113.JPG)
S?DZIA:
Grzegorz Po?arowszczyk(Lubelski ZPN)
gwizdek_20081013091321.jpg
WIDZÓW:
1500

          25 pa?dziernika 2008 roku z pewno?ci? b?dzie dniem, który pi?karze, trener oraz kibice otwockiego zespo?u zapami?taj? na d?ugo. Przegrana 5-1 po katastrofalnym spotkaniu z ostrowieck? jedynastk? jest najwy?sz? pora?k? ?ó?to-czarnych w tym sezonie, a zarazem jedn? z najwy?szych w ostatnich latach.
          Pocz?tek spotkania w Ostrowcu nie zapowiada? blama?u otwockiej jedynastki, gdy? OKS obj?? prowadzenie ju? w 19 minucie meczu po strzale g?ow? Okafora-Agu. Po zdobytym golu gra w szeregach otwockiego zespo?u wyra?nie si? rozlu?ni?a i ju? w 37 minucie by? remis 1-1 po bramce  Kelechi Iheanacho. Po niespe?na kilku minutach na prowadzenie wyszli gospodarze po kolejnym trafieniu Iheanacho. Pierwsza po?owa spotkania zako?czy?a si? wi?c wynikiem 2-1 dla KSZO. Otwoccy zawodnicy rozpocz?li druga po?ow? fatalnym b??dem, który na szcz??cie nie sko?czy? si? bramk?. Zawodnicy z Ostrowca ca?y czas silnie atakowali i ju? w 48 minucie strzelili bramk? na 3-1. Klasycznego hat-tricka zdoby? Iheanacho. Otwocczanie nie potrafili kompletnie organizowa? gry, co pachnia?o kolejnymi bramkami dla KSZO. I tak si? w?a?nie sta?o, ju? w 52 minucie czwart? bramk? dla pomara?czowo-czarnych zdoby? super snajper z Ostrowca, czyli Kelechi Iheanacho. Mimo, i? OKS przegrywa? ju? 4-1 to zawodnicy z Otwocka nie potrafili skonstruowa? klarownych sytuacji. Strza?y z kilkunastu metrów nie mog?y zaskoczy? stoj?cego w bramce KSZO Rafa?a Kwapisza. Ostrowczanie, którzy poczuli wiatr w ?agle ca?y czas ?mia?o atakowali, nie my?l?c o dowiezieniu trzy bramkowej przewagi do ko?ca meczu. W 70 minucie spotkania, Mieczys?aw Sikora odda? bardzo mocny strza? z 14 metrów, który zako?czy? si? pi?t? bramk? dla KSZO. Nieporadny Mariak ponownie musia? wyjmowa? pi?k? z siatki.
Po straconej bramce nasi zawodnicy próbowali strzeli? gola, lecz nie potrafili da? rady dobrze graj?cej defensywie z Ostrowca. Mecz zako?czy? si? wynikiem 5-1.
          Bohaterami spotkania niespodziewanie okazali si? zawodnicy KSZO Ostrowiec ?w. Kelechi Iheanacho oraz Mieczys?aw Sikora. To w?a?nie po ich akcjach pad?o pi?? bramek dla gospodarzy, z których cztery zdoby? Iheanacho, a jedna Sikora.
          Adam Warszawski, który ponownie zaprezentowa? si? ostrowieckiej publiczno?ci nie mo?e zaliczy? tego wyst?pu do udanych, gdy? jedna bramka dla KSZO pad?a po jego wyra?nym b??dzie w ?rodku pola.
          W otwockiej jedynastc? nale?y wyró?ni? najm?odszych zawodników, czyli Tokaja, Choi?skiego oraz Sobótk?, którzy nie przestraszyli si? bardziej do?wiadczonych kolegów z Ostrowca.
          Chcia?bym równie? doda?, i? na meczu w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim by?a oko?o 30-osobowa grupa kibiców z Otwocka, która g?o?no dopingowa?a swoich zawodników. Szkoda, i? zawodnicy OKSu nie odwdzi?czyli si? kibicom za fantastyczny doping przez ca?y mecz.


sluchawki bst_20081018151851.jpg Naci?nij na s?uchawki, aby pos?ucha? konferencji po meczowej.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci