Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Wynik na "tak" gra na "nie" 2008.08.06 21:14:36

Dru?yna OKSu Otwock pokona?a na w?asnym obiekcie OKS 1945 Olsztyn 2:0. Bramki dla naszego zespo?u zdobylo Agu 28 sekunda spotkania, oraz Sebastian K?ska 18. Relacja ze spotkania poni?ej.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock
2-0 OKS 1945 Olsztyn
herb_oksolsztyn_20080806210705.gif
28 sek. Agu, 18. K?ska
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Tokaj, Kara?, Szwed, Nowotka, K?ska, Warszawski, Endzelm ( Sta?czuk ), Ku?mi??zuk ( Kajtkowski ), Oamen, Agu ( K?sek )
S?DZIA:
Marcin Wo?
WIDZÓW:
1300

Jak mo?na podsumowa? trzy pierwsze mecze dru?yny OKSu Otwock w II wschodniej ? Bez w?tpienia bardzo dobrze. Siedem punktów ??cznie zdobytych z takimi zespo?ami jak Hetman Zamo??, Jeziorak I?awa czy OKS Olsztyn musz? robi? wra?enie. Jednak?e, aby ta sytuacje diametralnie si? nie zmieni?a, nasi zawodnicy musz? gra? o wiele poprawniej a ni?eli w spotkaniu z Olsztynem. Wynik 2:0 mo?e by? bardzo z?udny, gdy? z perspektywy ca?ego meczu trzeba odda? zespo?owi pana Andrzeja Nakielskiego, ?e w dniu dzisiejszym jego ekipa zas?u?y?a co najmniej na remis. Dru?yna trenera Dariusza D?wiga?y przyzwyczai?a swoich kibiców, ?e na w?asnym stadionie potrafi b?yskawicznie strzela? gole. W IV lidze mazowieckiej byli?my specjalistami od goli strzelonych w 4 minucie spotkania. W II lidze by? mo?e wpiszemy si? do historii, w rubryce najszybciej strzelony gol. Ju? w 28 sekundzie spotkania po fatalnym b??dzie obro?cy Olsztynian, w sytuacji sam na sam z bramkarzem go?ci znalaz? si? Agu. Nasz napastnik nie zwyk? marnowa? takich sytuacji, i po dok?adnym strzale nasza dru?yna obj??a prowadzenie. Dru?yna OKSu Olsztyn po szybko straconej bramce, równie szybko otrz?sn??a si? z faktu przegrywania meczu i przyst?pi?a do ataku. Ekipa go?ci stara?a si? konstruowa? akcje szczególnie skrzyd?ami. Na nasze szcz??cie w dniu dzisiejszym wyko?czenie akcji by?o pi?t? achillesow? Olsztynian. W 16 minucie spotkania OKS 1945 móg? mie? ?wietn? sytuacj? do zdobycia bramki z rzutu karnego, gdyby tylko s?dzia spotkania pan Marcin Wo? dopatrzy? si? zagrania r?k? w polu karnym przez Paw?a Nowotk?. Zagranie by?o przypadkowe, jednak?e pi?ka po zagraniu Paw?a zdecydowanie zmieni?a tor lotu, przez co podyktowany ewentualny rzut karny, na pewno nie by?by nie sprawiedliwy. Na nasze szcz??cie dwie minuty pó?niej, w jak najbardziej pozytywny sposób pokaza? si? Sebastian K?ska, który fantastycznym uderzeniem z ok. 25 metra pokona? bramkarza go?ci. Gdyby jaka? stacja telewizyjna prowadzi?a by program po?wi?cony rozgrywkom II ligi, bez w?tpienia bramka Sebastiana kandydowa?a by do bramki sezonu. Po zdobyciu drugiej bramki dru?yna OKSu przesta?a istnie?. Niestety by?a to dru?yna OKSu Otwock. Z niewiadomych przyczyn nasz zespó? przesta? gra? sk?adn? ?adn? pi?k?, do której nas przyzwyczai?. Los widz?c nasze problemy postanowi? po raz kolejny nam dopomóc. W 25 minucie spotkania jeden z nielicznych aktywniejszych zawodników naszej dru?yny Sebastian K?ska, wyszed? na sytuacj? sam na sam z bramkarzem. Na linii pola karnego goni?cy go defensor Olsztynian, Marcin Grabowski bezpardonowo powstrzyma? naszego pomocnika, przez co otrzyma? jak najbardziej zas?u?on? czerwon? kartk?. Wydawa? si?, ?e prowadz?c 2:0, oraz graj?c z przewag? jednego zawodnika, nasza dru?yna bez apelacyjnie wygra to spotkanie. Niestety nic bardziej mylnego. Strata zawodnika z pola, podzia?a?a jeszcze bardziej motywuj?co na pi?karzy z Olsztyna. Przej?li oni inicjatyw? na boisku, której nie oddali a? do ko?cowego gwizdka s?dziego. Mo?e si? wydawa? nierealne, i? dru?yna graj?ca z przewag? mo?e by? zabiegana przez rywali, by? ogrywana w bardzo prostych sytuacjach. Niestety tak w?a?nie przebiega?a wi?ksza cz??? spotkania. Nie pomog?y równie? zmiany przeprowadzone w drugiej cz??ci spotkania. Piotr Sta??zuk który zmieni? Janka Endzelma jeszcze nie wróci? do dawnej dyspozycji przed kontuzj?. Równie? nowy nabytek naszego klubu Jacek Kajtkowski, nie pokaza? niczego wielkiego w swoim debiucie przy ul. Sportowej. Jednak?e mo?na mu to wybaczy?, zwarzywszy tak jak wcze?niej wspomnia?em, by? to jego debiut. Zagadk? poliszynela jest równie? co si? sta?o w tym sezonie z Jarkiem K?skiem, który by? filarem naszej dru?yny w IV lidze. Jarek pojawi? si? na boisku w miejsce kontuzjowanego Agu, i nie pokaza? niestety nic nadzwyczajnego. Jarkowi na pewno ci??ko b?dzie wygra? rywalizacj? z Sebastianem K?ska o pozycj? w pierwszej jedenastce, jednak?e w takich sytuacjach jaka mia?a miejsce w meczu z OKS 1945 Olsztyn musi pokaza? swoj? szybko??, przebojowo?? i ci?g na bramk?. Tego niestety zabrak?o.

Czy mimo - nie ukrywajmy - bardzo s?abej gry naszej dru?yny nie nale?? si? ?adne pochwa?y ? Wr?cz przeciwnie !! Nasz? dru?yn? trzeba pochwali? przede wszystkim za wynik. Pokona? taki zespó? jak OKS Olsztyn 2:0, to bez w?tpienia jest sztuka. Pi?ka no?na jest fantastycznym sportem, ale równie? i bardzo brutalnym. Przekona?a si? o tym ekipa z Olsztyna, pokazuj?c ?adny futbol, lecz nieskuteczny. OKS Otwock zagra? jeden z najs?abszych meczów za kadencji Dariusza D?wiga?y, jednak by? to mecz zwyci?ski. Cieszy równie? postawa naszego trenera, który widzi mankamenty w swojej dru?ynie i nie ukrywa ich. Nale?y równie? przypomnie? wszelkim krytykom naszej dru?yny, których nie zabrak?o na trybunach OKSu Otwock, i? ogl?daj? dru?yn?, która jeszcze niedawno biega?a po boiskach w IV lidze Mazowieckiej. Pó? roku wcze?niej za spraw? problemów finansowych, pi?karzy chc?cych wyst?powa? w naszym klubie by?o jak na lekarstwo. Dajmy im szans?
Trener OKSu Olsztyn na konferencji prasowej odgra?a? si?, ?e w rewan?u jego ekipa da popali? Otwockowi. Mi nie pozostaje nic innego jak zwróci? uwag? trenerowi Nakielskiemu, ?e OKS OTWOCK jest liderem II wschodniej z dorobkiem 7 punktów, a jego OKS Olsztyn jest na ostatniej pozycji w tabeli z zerowym kontem punktowym, oraz bramkowym.

Oceny „piekarza” dla poszczególnych zawodników OKSu Otwock:

Skala oceny od 1 do 10

bulkabest_20080312174443.jpgDawid Bu?ka: 7 – Dobry wyst?p naszego kapitana w spotkaniu z Olsztynem. Wynik zero przy statystykach bramek straconych, to w du?ym stopniu jego zas?uga.

 

 

 

tokajbest_20080312175915.jpgMiko?aj Tokaj: 5 – Wydawa?o by si?, ?e w obronie nie pope?ni? wi?kszych b??dów. Jednak?e kilka jego w?lizgów by?o zupe?nie nie trafionych, a na takiej pozycji na jakiej wystawia go trener, takie wpadki nie powinny mu si? zdarza?. Cz??ciej równie? powinni?my go ogl?da? w ataku.

 

 

 

szwedbest_20080312174727.jpgRafa? Szwed: 7 – Wed?ug mnie jeden z cichych bohaterów tego spotkania. Pewny w obronie, dobre do?rodkowania, i w??czanie si? do akcji ofensywnych. Szlak cz?owieka trafia? jak Rafa? obiera? pi?k? pod w?asnym polem karnym i musia? osobi?cie j? prowadzi? a? pod pole karne Olsztyna. Brawo Rafa?, bura dla zespo?u.

 

 

 

oamenbest_20080312175025.jpgJames Oamen: 7 – Nasz czarnoskóry obro?ca nie schodzi poni?ej pewnego poziomu. Jest on podobnie jak Szwed pewny swoich interwencji, co na pewno daje wa?ny spokój swojej dru?ynie. Ma równie? bardzo dobry zmys?, przewidywania akcji rywala, co powoduje cz?ste przej?cia pi?ki.

 

 

 

pawel_nowotka_20080806212344.jpgPawe? Nowotka: 6 – Poprawny wyst?p naszego defensora. Jego lewa strona by?a dobrze zabezpieczona. Co prawda po jego zagraniu r?k? s?dzia móg? odgwizda? rzut karny, nie uczyni? tego, wi?c o sprawie zapomnijmy.

 

 

 

 


karasbest_20080312182443.jpgTomasz Kara?: 8 – Moim zdaniem obok Sebastiana K?ski bohater wygranej nad OKSem 1945 Olsztyn. Jest przyzwyczajony do cz?stych rotacji na boisku. Dzi? musia? wyst?pi? w linii pomocy, wi?c wyst?pi?. Musia? przez wi?ksz? cz??? spotkania gra? z kontuzj?, wi?c gra?. Nie odstawia nogi, walczy przez 90 minut. Taki zawodnik jest nie oceniony.

 

 

 

 

warszawskibest_20080312180749.jpgAdam Warszawski: 5 – Nic wielkiego w tym spotkaniu nie pokaza?. Walczy? jak zwykle i zostawi? kawa? zdrowia na boisku jak zwykle. Ca?y czas mo?na odnie?? wra?enie, ?e ten zawodnik mo?e da? tej dru?ynie jeszcze wi?cej.

 

 

 

 

 

keska_sebastian_20080806212315.jpgSebastian K?ska: 8 – W spotkaniu z Hetmanem Zamo?? zacz?? zdobywa? serca Otwockich kibiców. Po meczu z OKSem s? one ju? jego. Bramka na 2:0 „stadiony ?wiata”. To po jego rajdzie Grabowski dosta? czerwon? kartk?. Najlepszy nasz zawodnik na boisku.

 

foto:?KS ?ód?

 

 

endzelmbest_20080312183847.jpgJan Endzelm: 5 – Jestem pewny, ?e przyjdzie takie spotkanie w wykonaniu Janka, ?e b?dzie on na ustach wszystkich kibiców w Otwocku, w pozytywnym tego s?owa znaczeniu. Mecz z Olsztynem na pewno nie by? tym spotkaniem. Jak zwykle jako pierwszy zmieniony.

 

 

 

kuzminczukbest_20080312183442.jpgKrzysztof Ku?mi?czuk: 5 – Gra? do 56 minuty spotkania, i .....tyle. Zszed? z murawy z powodu kontuzji. Miejmy nadziej?, ?e szybko si? wykuruje. Bo zdrowy i w formie Ku?mi?czuk, to ?wietny Ku?mi?czuk.

 

 

 

 

agubest_20080312184707.jpgChristopher Okafor – Agu: 6 – Zrobi? co do niego nale?a?o, strzeli? bramk?. Jako? nie móg? si? w dniu dzisiejszym odnale?? w ataku. S?dzia nie nabiera? si? na jego upadki przed polem karnym. Pojedynków te? nie mia? zbyt wielu wygranych. By? tak sfrustrowany swoj? niemoc? w ataku, ?e zdarza?o mu si? wraca? do obrony by wspomóc kolegów. A to w sytuacji Agu, rzadko??. Jednak bramk? zdoby?, wi?c niema co debatowa?.

 

 

 

stanczukbest_20080312182131.jpgPiotr Sta?czuk: 5 – Trener D?wiga?a zawsze powtarza, ?e jest bardzo zadowolony maj?c w swoich szeregach takiego zawodnika jak Piotr Sta?czuk. W spotkaniu z OKSem Sta??zuk wszed? na boisko by wspomóc partnerów swoim do?wiadczeniem. Kontuzja r?ki na pewno nie pomog?a mu w tym zadaniu. Kilka strat, kilka bez produktywnych rajdów. Chyba nie tego oczekiwa? od niego trener D?wiga?a.

 

 

 

Jacek Kajtkowski: 5 – Nowa twarz w ekipie Dariusza D?wiga?y. Podobno wielki strzelec z ni?szych lig. Niczego nie pokaza? w spotkaniu z Olsztynem. Jednak mo?na by? spokojnym. Trener D?wiga?a ma du?y talent do znajdowania talentów. Nie wykluczone, ?e w nied?ugim czasie wedrze si? do pierwszej jedenastki w stylu ch?opaków z Victorii Sulejówek. Jednak prawdziwym konkurentem dla Agu to on jeszcze nie mo?e by?.

kesekbest_20080312182316.jpgJaros?aw K?sek: 5 – To nie jest ten sam Jarek co szar?owa? w IV lidze. Kto? powie – II liga za wysokie progi -. Bzdura !!. Co? go blokuje, by ponownie gra? z „verv?” jak kilka miesi?cy wcze?niej. W spotkaniu z OKSem wszed? by poci?gn?? kilka akcji na skrzydle Nic specjalnego z tego nie wysz?o. Kibice go ca?y czas kochaj?. Gdyby tak jeszcze zarz?d go pokocha?.

 

 

Konferencja prasowa:

Andrzej Nakielski trener OKSu 1945 Olsztyn: W sumie nie wiem co powiedzie?. Nie zas?u?yli?my na pora?k?. Powinni?my ten mecz wygra?, ale niestety takie jest ?ycie. Gratuluj? trenerowi D?wigale wygranej. W?o?yli?my bardzo du?o si?y i ambicji w ten mecz. Gorzej to spotkanie nie mog?o si? dla nas rozpocz??. W 40 sekundzie spotkania zrobili?my prezent dla rywali. To s? m?odzi ch?opcy, wi?c takie sytuacje mog? si? zdarza?. Nast?pnie 25 minuta spotkania i czerwona kartka. Szkoda tylko, ?e s?dzia nie podyktowa? dla nas cho?by jednego karnego, bo jeden na pewno by?. Mimo wszystko jestem pozytywnie nastawiony. Jest jaka? tendencja zwy?kowa, przynajmniej w grze. Z meczu na mecz gramy coraz lepiej. Z perspektywy kolejnych meczy, na pewno zaczniemy zbiera? punkty. Chc? pochwali? ch?opaków za charakter, i za gr? do ko?ca, szczególnie, ?e grali?my przez wi?ksz? cz??? spotkania w dziesi?ciu. Wielka szkoda bo nie musieli?my tutaj przegra?. Jeszcze raz gratuluj? trenerowi. Siedem punktów, to ?wietny wynik jak na pocz?tek, i zapraszam na wiosn? od Olsztyna, na pewno b?dziecie mieli ci??ko przepraw?.

Dariusz D?wiga?a trener OKSu Otwock: Ja przed meczem powiedzia?em swoim ch?opakom, ?e to b?dzie najci??sze spotkanie jakie do tej pory rozgrywali?my na w?asnym stadionie, i nie pomyli?em si?. Jedyne co mnie cieszy po tym spotkaniu to tylko zwyci?stwo, bo gra absolutnie nie. Nie wiem czym to jest spowodowane. Mecz idealnie si? dla nas otwiera. 30 sekunda 1:0, za chwil? bramka stadiony ?wiata Sebastiana K?ska, i od tego momentu nas nie by?o nas na boisku. Zespó? OKSu Olsztyn gra? tak w pi?k?, jak ja wymagam od swoich ch?opaków. Szwankowa?o to, o czym rozmawiali?my sobie przed meczem a mianowicie utrzymywanie si? przy pi?ce. Je?eli nikt nie bierze odpowiedzialno?ci za pi?k?, to ta gra wygl?da tak jak wygl?da?a dzisiaj. Na pewno ca?y mój zespó? po tym meczu nie jest zadowolony, bo ka?dy z osobna wie, ?e sta? go na wi?cej. Chcia?bym równie? poruszy? temat kibicowania. Na pewno kibice te? musz? si? uczy?. Je?li dru?ynie nie idzie, to kibic powinien by? 12 zawodnikiem na boisku. Dzi? by?y jakie? pojedyncze g?osy, narzekania na zespó?. Ja osobi?cie czu?em si? tak, jakbym by? na pogrzebie. Nie ka?demu zawsze co? wychodzi. Posiadamy kilku zawodników do?wiadczonych, jednak jest paru ch?opaków którzy maj? mniejsze do?wiadczenie i dla których ta liga jest jeszcz? troch? za wysoka. Dlatego apeluj? do kibiców, aby w trudnych momentach pomaga? tym m?odym ch?opakom. Ja osobi?cie dziwi? si?, ?e dru?yna OKSu Olsztyn nie zdoby?a przynajmniej jednego punktu w dotychczasowych meczach, szczególnie w I?awie. My w I?awie wygl?dali?my o klas? lepiej od gospodarzy, tak samo jak i dzisiaj Olsztyn by? o klas? lepszy od nas, chocia?by w operowaniu pi?k?. Taka liga. Mecz moczowi nie jest równy. Ten kto wytrzyma fizycznie trudy spotka? i dodatkowo b?dzie potrafi? gra? w pi?k?, b?dzie w czubie tabeli.

Pytania dziennikarzy :

Daniel Piekarski OKS Otwock: Kilku zawodników po dzisiejszym meczu ma kontuzje, jak mo?e wygl?da? sytuacja kadrowa na tle naszego sobotniego spotkania.

- Chyl? czo?a przed naszymi dzia?aczami, którzy dali mi mo?liwo?? szerokiego wyboru zawodników. Mam kadr? 30 osobow?, tak wi?c tutaj wi?kszego problemu nie powinno by?. Nie jest tak, ?e 25 zawodnik w kadrze odstaje od tego pi?karza, który wyst?puje w podstawowej 11. To by?o nasz? si?? w IV lidze i mam nadziej? b?dzie równie? teraz. Taka liga. Ten kto ma szerok? kadr? ten ma szans? na sukces. Gdyby nawet w dzisiejszym meczu nikomu si? nic nie sta?o, to chodz? mi po g?owie pewne roszady w sk?adzie. Trzeba dawa? szans? gry tym zawodnikom, którzy mniej graj? by ich dowarto?ciowa?. Ka?dy wie co ma robi? na boisku. Ka?dy nasz trening w tygodniu to jest rze?. Walka o miejsce w sk?adzie. S? to zawodnicy bardzo ambitni i nie s?dz?, aby by?y problemy z zast?pieniem kontuzjowanych. Osobi?cie im wspó?czuj?, ale taka to jest liga. Bez kontaktowo to dzisiaj mo?na gra? w szachy a nie w pi?k? no?n?. Ten kto odstawi nog? ten b?dzie mia? urwan?. Moim zawodnicy mimo, ?e zagrali dzi? s?aby mecz, du?o zdrowia zostawili na boisku. Nie jest tak, ?e kto? odpu?ci? spotkanie. Po prostu mieli?my s?abszy dzie?. Jedyne co mnie martwi to fakt, ?e byli?my wolniejsi od przeciwnika, to jest moj? bol?czk?.

Daniel Piekarski OKS Otwock: Czy mimo s?abego wyst?pu wyró?ni? by pan kogo? ze swojego sk?adu ?

- Absolutnie nie. Ca?y zespó? przegrywa, tak jak i ca?y zespó? wygrywa. Nie b?d? nikogo wyró?nia?, bo wszyscy zagrali?my s?abo. ( trener Olsztyna chwali K?sk? za bramk? ). Tak bramka Sebastiana to stadiony ?wiata. Takich bramek nie ogl?da si? na I ligowych boiskach. Wida? jego klas?, bo pomimo równie? s?abszego wyst?pu, ka?de jego doj?cie do pi?ki by?o zagro?eniem. Równie? fakt, ?e strzeli? gola lew? nog? mimo, ?e jest zawodnik prawo no?ny, ?wiadczy o jego wielkich umiej?tno?ciach.

Wi?cej pyta? nie pad?o.

Daniel”piekarz”Piekarski


powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci