Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Udany Debiut 2008.07.27 07:52:20

Otwocki Klub Sportowy zremisowa? na w?asnym stadionie z Hetmanem Zamo?? 0:0. Bohaterami spotkania mogli by? Jan Endzelm oraz Sebastian K?ska, którzy nie wykorzystali dogodnych sytuacji. Relacja z meczu oraz konferencji prasowej w dzisiejszek aktualizacji. Ponad to nowo?c na naszej stronie: oceny pi?karzy wed?ug piekarza. Zapraszam do lektury.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock 0-0 Hetman Zamo?? herb_hetman_20080722115814.gif

GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Szwed, Kara?, Nowtka, Tokaj, K?ska ( K?sek ), Warszawski, Endzelm ( Skonieczny ), Ku?mi?czuk ( Wysocki ), Choi?ski, Agu
S?DZIA:
Maciej M?dzik
WIDZÓW:
1200

    Wkroczyli?my do ?wiata z innej bajki”. Tak trener Dariusz D?wiga?a wypowiada? si? na ?amach jednego z dzienników kilka dni przed rozpocz?ciem ligi. W sobot? 26/07/08wraz z trenerem, oraz dru?yn? w ten ?wiat wkroczyli równie? kibice. Nowe bardzo ?adne krzese?ka w barwach klubowych, nowy tunel ??cz?cy budynek klubowy z boiskiem ( oczywi?cie w barwach klubowych ), pi?kna s?oneczna pogoda, trawa ?licznie przystrzy?ona, zabezpieczenie spotkania niczym na meczach o najwy?sz? stawk?, wej?ciu na boisko pi?karzy towarzyszy?y dzieci, po meczu konferencja prasowa. Kto? trafnie wypali? na trybunach „Liga Mistrzów w Otwocku !!!” Kibice od d?u?szego czasu maj? prawo czu? si? dumni z bycia fanami OKSu Otwock. Sygna? do zmian na lepsze da? trener Dariusz D?wiga?a wraz z swoim sztabem oraz zawodnikami wygrywaj?c  IV lig? i awansuj?c do II. Za tym przyk?adem pod??y? sam klub, dzi?ki czemu mam mo?liwo?? opisywa? te wszystkie „ma?e rzeczy które ciesz?” a zarazem, które ujrzeli na w?asne oczy kibice podczas sobotniego spotkania. Po tych wszystkich komplementach jakie obdarowywano dzia?aczy, Dorot? M?dra i zespó? przed meczem, nale?a?o wreszcie wygodnie usi??? na tych pi?knych krzese?kach i ogl?da? debiut OKSu Otwock w II lidze.
    Pierwsze dziesi?? minut meczu bez w?tpienia mo?na przypisa? dru?ynie Hetmana Zamo??, która jako pierwsza przyst?pi?a do ataku. Nasza dru?yna rozpocz??a mecz do?? boja?liwie jakby nie wiedz?c jaka mo?e by? ró?nica umiej?tno?ci pomi?dzy zespo?ami graj?cymi w IV a w II lidze. Hetman w pierwszej fazie gry a w zasadzie przez ca?e spotkanie mia? bardzo du?o miejsca w ?rodkowej cz??ci boiska miej wi?cej na 30 metrze od bramki Dawida Bu?ki. Dru?yna go?ci wykorzystywa?a t? luk? do ?atwego rozgrywania pi?ki na skrzyd?a z których do?rodkowano pi?k? w pole karne. Po ok. 15 minutach gry do g?osu zacz?li dochodzi? zawodnicy OKSu, którzy w stosunkowo krótkim odst?pie czasu stworzyli kilka bardzo gro?nych sytuacji. Najlepsz? sytuacj? mo?na powiedzie? spotkania zmarnowa? niestety Janek Endzelm, który nie potrafi? skierowa? pi?ki do bramki uderzaj?c z 4 metra. By?a to ?wietna akcja zapocz?tkowana przez nowy nabytek Otwockiego klubu Sebastiana K?ska. To w?a?nie Sebastian zagra? ?wietn? pi?k? do wychodz?cego Janka Endzelma, a zarazem zbudowa? kilka kolejnych akcji po których nasza dru?yna mog?a obj?? prowadzenie. Po tych szybkich i sk?adnych akcjach OKSu, zespó? Hetmana wyra?nie poczu? respekt przed gospodarzami, przez co ich zap?dy pod nasz? bramk? by?a ju? rzadko?ci?. Po ciekawych 20 minutach spotkania gra si? wyrówna?a, a? do ostatnich dziesi?ciu minut, gdzie do g?osu ponownie doszli pi?karze OKSu. Dobrej sytuacji bramkowej nie wykorzysta? nasz najlepszy napastnik Chris Agu, oraz Rafa? Szwed uderzaj?cy mocno z 20 metra. Po pierwszej cz??ci gry kibice mogli by? tylko zawiedzeni faktem, ?e ich ulubie?cy nie prowadz? w tym meczu 3:0. Druga po?owa spotkania niestety nie przynios?a zmiany rezultatu mimo, ?e OKS mia? 250 % sytuacj?. OKS Otwock wyszed? ze ?wietn? kontr?, w której g?ówn? rol? móg? rozegra? Sebastian K?ska. Z lewego skrzyd?a do?rodkowywa? Janek Endzelm do zupe?nie nie pilnowanego Sebastiana, który mocno i celnie uderzy? na bramk? rywali. Tylko w sobie znany sposób bramkarz Hetmana Jakub Skrzypiec wybroni? ten strza?. Nasz prawo skrzyd?owy zrobi? wszystko co by?o w jego mocy, jednak bramkarz w tej akcji okaza? si? by? lepszym.
    Historyczny debiut OKSu w II lidze mo?na uzna? za udany. Mimo braku zwyci?stwa, nasza dru?yna nie p?k?a przed renomowanym rywalem. Grali?my jak równy z równym, d?ugimi fragmentami byli?my nawet zdecydowanie lepsi od Hetmana, co na pewno podbuduje nas przed kolejnymi spotkaniami w II lidze.

Oceny „piekarza” dla poszczególnych zawodników OKSu Otwock:

Skala od 1 do 10

Dawid Bu?ka: 6 – Pewny swoich interwencji jak w ka?dym meczu. W spotkaniu z Hetmanem nie mia? zbyt wiele do roboty.

Miko?aj Tokaj: 6 – Dobry mecz m?odego wychowanka Victorii Sulejówek, który nie dopuszcza? lewo skrzyd?owych Hetmana do rozwini?cia skrzyde?.

Tomasz Kara?: 7 – Popularny „kary” od momentu zadomowienia si? w pierwszym sk?adzie OKSu nie schodzi poni?ej pewnego wysokiego poziomu. Nigdy nie odstawia nogi. Zagra? za Jamesa na ?rodku obrony. Czy to wynik jakiej? kontuzji Jamesa, czy dyspozycji w danym dniu ?

Rafa? Szwed: 7 – Po grze Rafa?a wida? jego ogromne do?wiadczenie. Nie boi si? wyj?? do przodu by wspomóc ofensyw?, zagra? d?ug? pi?k? do napastnika a zarazem by? podpor? defensywy. Pewniak w dru?ynie Dariusza D?wiga?y.

Pawe? Nowotka: 5 – Na rozgrzewce musia? dozna? lekkiego urazu, gdy? przez ca?y mecz gra? z banda?em na g?owie. Nie przeszkadza?o mu to jednak zupe?nie, by? pewnym punktem na lewej obronie. Najni?sza ocena w?ród defensorów wynika z jednej akcji, po której zosta? w dziecinny sposób ograny przy linii ko?cowej boiska. Hetman móg? w tej akcji zdoby? bramk?.

Sebastian K?ska: 8 – Jeden z najlepszych o ile nie najlepszy nasz zawodnik na boisku. To po jego akcjach nasza dru?yna mia?a najwi?cej akcji do zdobycia bramki. Sam mia? 250% sytuacj? do zdobycia gola. Szybko zdoby? przychylno?? Otwockich kibiców.

Adam Warszawski: 7 – „Wsadzi g?ow? tam gdzie kto? inny by nogi nie w?o?y?” to pi?karskie powiedzenie pasuje jak ula? do gry Adama. Po jego interwencjach w?lizgami a? trzeszcz? ko?ci. Niestety zdarzaj? mu si? równie? powa?ne straty w ?rodkowej cz??ci boiska.

Krzysztof Ku?mi?czuk
: 6 – Zas?yszane na trybunach – „ Nie pos?u?y?y mu te wakacje na po?udniu” By? mo?e co? w tym jest. Krzysiek by? jaki? nie swój. Niby gra?, niby rozgrywa?, niby strzela?, a jednak to jeszcze nie ten nasz Mauro Cantoro z poprzedniego sezonu. Jako pierwszy zmieniony. Ciekawe co by?o tego przyczyn? ?

?ukasz Choi?ski: 7 – To niesamowite, ?e ten niskiego wzrostu zawodnik potrafi wygrywa? powietrzne pojedynki z wy?szymi zawodnikami. Dobrze czyta gr?. OKS b?dzie mia? z niego wiele po?ytku.

Jan Endzelm: 7 – Móg? zosta? bohaterem tego spotkania, mia? co najmniej 3 stu procentowe sytuacje. Potrafi min?? w akcji 4 rywali !! by potem straci? pi?k? na pi?tym, a wystarczy?o by tylko poda? pi?k? do partnera. ?wietnie stwarza sobie sytuacje bramkowe, tylko co z tego jak w ko?cowej fazie pud?uje. Musie popracowa? nad si?? bo to nie pierwszy mecz w którym rywale nie?le go poturbowali. Mamy w Otwocku diament, tylko trzeba go doszlifowa?.

Chris Okafor – Agu: 8 – ?eby powstrzyma? tego tura trzeba mie? nadludzk? si??. Gra przeciwko takiemu napastnikowi jak Agu musi by? utrapieniem dla ka?dego obro?cy. Mia? kilka okazji do zdobycia gola, niestety ?adnej nie wykorzysta?. Jednak to nasz kandydat do korony króla strzelców, znowu......

Wysocki, Skonieczny, K?sek, grali zbyt krótko.


Konferencja prasowa:

Przemys?aw Cecherz trener Hetmana Zamo??: Spodziewali?my si? ci??kiego meczu, szczególnie na pocz?tku rozgrywek i to na boisku beniaminka. Ja uczula?em ch?opców, ?e po mimo naszego ligowego do?wiadczenia b?dzie to dla nas ci??ki mecz, i tak w?a?nie by?o. Jestem pe?en podziwu dla gry zespo?u z Otwocka, jestem pewny, ?e w tej II lidze spokojnie sobie poradz?. Dru?yna trenera D?wiga?y zdecydowanie przewy?sza?a nas je?li chodzi o ofensyw?. Macie ?wietny atut z przodu w postaci Okafora Agu, który jest bardzo trudny do powstrzymania, bior?cy gr? na siebie, wygrywaj?cy pojedynki g?ówkowe. Bardzo dobrze uzupe?niali go skrzyd?owi którzy równie? dochodzili do sytuacji bramkowych. W pierwszych 10 minutach powinni?my strzeli? bramk?, dzi?ki której dalsza cze?? gry wygl?da?a by zupe?nie inaczej. Niestety w pó?niejszej fazie gry do g?osu doszli pi?karze Otwocka, którzy mocno nas przycisn?li. Naszym b??dem by?o oddanie gry w ?rodku pola. To jest element gry nad którym musimy bardzo mocno popracowa?. My z tego remisu mo?e by? zadowoleni. Szczególne podzi?kowania dla Jakuba Skrzypca, który wybroni? trzy bardzo trudne strza?y. Zagrali?my dobrze w defensywie, jednak nie mieli?my atutów w ataku, dlatego jestem z tego jednego punktu zadowolony.

Dariusz D?wiga?a trener OKSu Otwock: Dru?yna Hetmana w pierwszych 10 minutach mia?a kilka sytuacji do zdobycia gola, jednak te sytuacje wynika?y z indywidualnych b??dów naszej dru?yny. Jednak nie by?y to sytuacje tak klarowne jakie my mieli?my. Uwa?am, ?e w dniu dzisiejszym nasz zespó? zagra? naprawd? dobre spotkanie. Ciesz? si?, ?e zawodnicy którzy po raz pierwszy grali na takim poziomie ligowym, nie zawiedli mnie. Martwi mnie niestety skuteczno??. W ostatnim meczu sparingowym z ?witem Nowy Dwór powinni?my strzeli? osiem bramek strzelili?my tylko trzy. Dzi? sytuacji nie brakowa?o, jednak pi?ka nie znalaz?a drogi do bramki. Generalnie zagrali?my bardzo dobre spotkanie z zespo?em który b?dzie si? liczy? w walce o jak najwy?sze lokaty w tej II lidze. Nie jest przypadkiem, ?e Hetman do ko?ca poprzednich rozgrywek walczy? o I lig? z Górnikiem ??czna. Mia?em sygna?y z ??cznej, ?e Hetman Zamo?? to bardzo dobra dru?yna, i te informacje si? w dniu dzisiejszym potwierdzi?y.


Ps. Konferencja prasowa by?a bardzo dobrze przygotowana przez nasz klub. Trenerzy oraz kapitanowie obydwu dru?yn byli do naszej dyspozycji. Niestety plam? dali?my my dziennikarze nie zadaj?c w zasadzie ?adnego pytania do naszych rozmówców. By?o to pierwsza konferencja prasowa w Otwocki i by? mo?e to by?o przyczyn? lekkiego zaniemówienia dziennikarzy. Ja w swoim imieniu obiecuj?, ?e przy nast?pnej okazji wycisn? wi?cej informacji od naszych szacownych go?ci.
        

autor:Daniel"piekarz"Piekarski                   

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci