Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Mamy 1000 krzese?ek !!! 2008.07.07 13:31:09

Dzi?ki imprezie jaka mia?a miejsce w Sobot? 5 Lipca w barze „Buzzer” pani Doroty M?drej, uda?o si? uzyska? wysok? kwot?, na zakup krzese?ek stadionowych. Jak poinformowa?a nas pani Dorota w dniu dzisiejszym, po Sobotniej imprezie zebrano pieni??ki na zakup wymaganej liczby 1000 krzese?ek stadionowych. Dzi?ki naszym sponsorom na których zawsze mo?emy liczy?, dzi?ki pani Dorocie M?drej której zapa?, ch?? pracy i pomocy mo?na obdarowa? kilka osób, i w ko?cu dzi?ki naszym kibicom, jeden z wymogów licencyjnych do gry w II lidze mamy za sob?. Jak informuje kierownik I dru?yny OKSu Otwock – „ mamy w planie przeprowadzenie jeszcze jednej imprezy o podobnym charakterze. Tym razem, chcieli by?my zorganizowa? podobn? akcj? tylko, ?e na wi?ksz? skal?. By? mo?e na p?ycie g?ównej boiska

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci