Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Jednak mistrz z ?odzi. 2008.06.10 11:58:44

Stal Niewiadów b?dzie przeciwnikiem OKSu Otwock w walce o now? II lig?. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Niewiadowie 14/06/08 o godz. 17:00. Rewan? 18/06/08 o godz. 17:00 w Otwocku

    Stal Niewiadów b?dzie przeciwnikiem OKSu Otwock w drodze do nowej II ligi. Zespó? Stali jest zwyci?zc? IV ligi ?ódzkiej. Nasi przeciwnicy w sezonie 2007/2008 zdobyli 83 punkty, wygrywaj?c 27 meczów, 2 remisuj?c i tylko 5 przegrywaj?c. Dru?yna Stali strzeli?a 82 bramki, trac?c 30. Pierwszy mecz zostanie rozegrany w Sobot? 14/06/08 o godz. 17:00 w Niewiadowie. Mecz rewan?owy odb?dzie si? 18/06/08 o godz. 17:00, oczywi?cie na stadionie przy ul. Sportowej. O komentarz do dzisiejszego losowania poprosili?my trenera OKSu Otwock pan Dariusz D?wiga??.

Trafili?my na dru?yn? Stali Niewiadów, czyli ekip?, któr? wymienia? pan w gronie tych mocniejszych.

- Zgadza si?. Jednak?e to w pewnym stopniu mo?e by? nasz atut. My zazwyczaj lepiej gramy z dru?ynami teoretycznie prezentuj?cymi wysoki poziom. Chc?c zaistnie? w tej nowej II lidze, takie mecze jak ze Stal? Niewiadów trzeba wygrywa?. Nie wiadomo co by si? sta?o, gdyby?my trafili na zespó? teoretycznie lepszy. Ka?dy mecz jest inny. Ja ju? rozmawia?em z kilkoma swoimi kolegami którzy znaj? t? lig? ?ódzk?, i wiem ?e jest to zespó? dobry, ale na pewno w naszym zasi?gu. Dla mnie czy dla ch?opaków z dru?yny s? to jedne z najwa?niejszych meczów w sezonie. Niema wi?kszego znaczenia czy to b?dzie Izolator Boguchwa?a, Supra?lanka, czy Stal Niewiadów. Trzeba wyj?? na boisko i gra? o zwyci?stwo.

Czyli nie robi to panu wi?kszej ró?nicy, ?e jest to jeden z najlepszych zespó? w?ród rozlosowywanych ?

- Absolutnie nie. Wiemy, ?e Stal zdoby?a wi?cej punktów od nas, oraz ?e byli bardziej skuteczni. Jednak powtórz? jeszcze raz, nie robi to nam wi?kszej ró?nicy z kim gramy. Ju? jutro b?d? mia? wi?cej informacji na temat tego zespo?u.

Ma pan ?wiadomo??, ?e 18/06/08 stadion OKSu Otwock na pewno b?dzie p?ka? w szwach, gdy? ka?dy kibic naszego klubu b?dzie chcia? zobaczy? historyczny awans naszej dru?yny do II ligi.

- Daj Bo?e aby tak by?o !! My zrobimy wszystko co w naszej mocy, aby tych kibiców przysz?o jak najwi?cej i ?eby nie byli zawiedzeni. Wa?ne na pewno b?dzie, aby?my uzyskali dobry wynik na wyje?dzie. Ja ze swojej strony zapraszam wszystkich kibiców na nasz mecz w ?rod?, bez wzgl?du na to jaki wynik padnie w Niewiadowie.

Jaki rezultat w pierwszym meczu pana by satysfakcjonowa? ?

- Na pewno b?dziemy grali swoje, jak przez ca?? rund?. Zdajemy sobie spraw?, ?e przeciwnik b?dzie chcia? zdoby? pewn? zaliczk? bramkow? przed swoim meczem wyjazdowym, co mam nadziejemy wykorzystamy na nasz? korzy??.

Czy na ten pierwszy mecz który rozegramy ju? w najbli?sz? sobot?, wszyscy s? gotowi w 100 % ? Niema kontuzji ?

- Raczej na pewno nie b?d?  móg? skorzysta? z Jamesa, który nie wyleczy? jeszcze kontuzji. Do siebie jeszcze nie doszed? Pawe? Nowotka, wi?c w tym pierwszym meczu raczej nie wyst?pi. Jednak niema problemu co do sk?adu, mamy szerok? kadr?.     
          
Wszystkich kibiców ju? dzi? zapraszamy do rezerwowania sobie czasu w przysz?? ?rod? na godz. 17. Ten dzie? mo?e przej?? do Historii Otwockiego Klubu Sportowego 
   

autor:Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci