Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
W Sobot? koronacja OKSu ?? 2008.05.20 14:54:56

Je?li podpieczni Dariusza D?wiga?y wygraj? w ?rod? z T?cz? P?o?sk, oraz w Sobot? z Pogoni? Grodzisk Mazowiecki, b?d? mogli ?wi?towa? tytu? Mistrzowski.

    Ju? w najbli?sz? Sobot? OKS Otwock mo?e zosta? mistrzem IV ligi Mazowieckiej. Do ko?ca ligi pozosta?y cztery kolejki. OKS ju? w ?rod? rozegra mecz na w?asnym obiekcie z T?cz? P?o?sk, a trzy dni pó?niej pojedzie na mecz wyjazdowy do Grodziska Mazowieckiego. Postanowili?my zrobi? pewn? symulacj? punktow?, dzi?ki której oszacujemy kiedy i w jakich okoliczno?ciach Otwock b?dzie mistrzem. Na cztery kolejki przed zako?czeniem rundy podopieczni trenera Dariusza D?wiga?y maj? siedem punktów przewagi nad drugim Nadarzynem. Teoretycznie jeszcze wszystko jest mo?liwe nawet to, i? mistrzem mo?e by? szósty w tabeli Mazur Karczew. Jednak?e je?li OKS w meczu z T?cz?, oraz z Pogoni? Grodzisk Mazowiecki zdob?dzie komplet punktów, mistrzostwo stanie si? faktem. Nawet je?li OKS przegra dwa ostatnie mecze z Poloni? II, oraz Ursusem, przy jednoczesnych wygranych Nadarzyna to w ko?cowym uk?adzie tabeli, Otwock b?dzie mia? punktów 73, a drugi Nadarzyn 72. B?dzie to oczywi?cie trudne do wykonania, ale jeszcze trudniejsze dla naszych konkurentów, bo im ju? noga nie mo?e si? podwin??. GLKS Nadarzyn ma przed sob? przynajmniej dwa, arcytrudne spotkania z Mazurem Karczew, oraz Narwi? Ostro??ka. B?dzie to bezpo?rednia walka goni?cej nas czo?ówki, bo przypomn?, ?e szans? na awans nadal ma Mazur Karczew 55 punktów, oraz Narew Ostro??ka 60 punktów. Jeszcze gorsza sytuacja na te cztery ostatnie mecze wygl?da w Ostro??ce. Miejscowa Narew b?dzie rozgrywa?a mecze z w/w Nadarzynem (07/006/08), Mazowszem P?ock (21/05/08), Koron? Góra Kalwaria (24/05/08), i Hutnikiem Warszawa (31/05/08). Komplet punktów w tych czterech meczach graniczy z cudem, a nawet gdyby to si? uda?o, to takie zespo?y jak Mazowsze czy Nadarzyn odpad?o by z rywalizacji. Co by si? sta?o w sytuacji, gdy OKS mimo wszystko nie wygrywa najbli?szych dwóch meczy ?. Nasi najgro?niejsi rywale graj? mecze mi?dzy sob?, wi?c na pewno strac? po drodze punkty, jednak?e dobry uk?ad meczy ma przed sob? nasz ostatni rywal Legionovia. Graj? oni z przeci?tnymi zespo?ami takimi jak, Korona Ostro??ka, Szyd?owianka, M?awa, T?cza P?o?sk. Patrz?c na form? zespo?u z Legionowa mo?na wywnioskowa?, i? nie b?d? oni mieli wi?kszych problemów z pokonaniem którejkolwiek z tych dru?yn. Wi?c je?li OKS np. przegra dwa najbli?sze mecze przy tym samym dwóch wygranych Legionovi, tabela wygl?da?a by tak, OKS 67 p., Legionovia 65 p., a co za tym idzie, w dwóch ostatnich kolejkach mog?o by si? wydarzy? dos?ownie wszystko. Oczywi?cie podobnych kombinacji mo?e by? jeszcze du?o, bo nawet cztery remisy Otwocka, przy czterech zwyci?stwach Legionovi, nie dadz? im mistrzostwa, gdy? obydwie dru?yny b?d? mia?y wtedy ??czn? punktacj? 71 punktów.
    Wszystko jest w r?kach i nogach naszych pi?karzy. Nie musz? liczy? na niczyj? pomoc, nie musz? czeka?, czy druga dru?yna odbierze punkty trzeciej. Wystarczy wygra? dwa najbli?sze mecze, by miano Mistrza IV ligi Mazowieckiej trafi? do Otwocka z jednoczesnym prawem do gry w bara?ach o now? II lig?. By to si? sta?o, trzeba pokona? naszego ?rodowego przeciwnika T?cz? P?o?sk, która mimo ostatniej pozycji w tabeli, prezentuje si? w tej rundzie o wiele lepiej ni? na jesieni. Ju? w drugiej kolejce rundy wiosennej, T?cza zaskoczy?a wszystkich kibiców pokonuj?c na wyje?dzie Pogo? Grodzisk Mazowiecki 3:1. W pozosta?ych kolejkach nie by?o gorzej. Wygrane z Poloni? II Warszawa, oraz Ursusem Warszawa sprawi?y, ?e dostarczyciel punktów z rundy jesiennej jakim bez w?tpienia by?a dru?yna T?czy, ro?nie w si??. Potem co prawda zespó? „t?czowych” gra? w kratk?, przegrywaj?c lub wygrywaj?c swoje mecze, jednak?e ca?y czas walcz? o wydostanie si? z miejsca 18 w tabeli i przeskoczenia siedemnastego Piasta Piastów. Przypomn?, i? zespó? zajmuj?cy 18 miejsce w tabeli, spada do ligi okr?gowej.
   Jak wygl?da sytuacja z naszym Sobotnim rywalem, Pogoni? Grodzisk Mazowiecki ? Ta dru?yna jest tak nieprzewidywalna, i? w spotkaniu z t? ekip? mo?e pa?? ka?dy wynik. Zespó? Pogoni przed rund? wiosenn? wzbogaci? si? o dwóch naszych zawodników. Grzegorza Ur?, oraz Piotra Poter?. O ile Piotrek walczy o miejsce w sk?adzie, o tyle Ura ma tam pewne miejsce. Grzesiek by? nasz? ostoj? defensywy przez ca?? rund? jesienn?, zaliczaj?c wiele dobrych meczy w lidze czy to w pucharze Polski z Poloni? Bytom czy ?KSem ?ód?. Pisz?c o nieprzewidywalno?ci Pogoni trzeba wspomnie? ich wygrane z Mazurem Karczew na wyje?dzie, czy Mazowszem P?ock 2:1, ale równie? wpadki z T?cz? P?o?sk czy Hutnikiem Warszawa. W ostatniej kolejce zespó? Pogoni Grodzisk przegra? na w?asnym obiekcie po kiepskiej grze z GLKS Nadarzyn 2:1

autor:Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci