Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS Otwock - Szyd?owianka 2 : 0 2008.05.15 17:11:16

Kibice, którzy przychodz? na mecze OKSu spó?nieni maj? czego ?a?owa?. Po raz kolejny nasza dru?yna napoczyna rywala w 4 minucie spotkania. Tym razem zrobi? to Pawe? Nowotka. Co prawda takiej kanonady jak w meczu z Piastem nie by?o, jednak?e  wynik 2:0 cieszy.

herb_start_otwock.gif OKS OTWOCK 2-0 Szyd?owianka Szyd?owiec herb_szydlowianka.gif
04. Nowotka, 78. Agu
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Kara?, Warszawski, Szwed, Nowotka ( 75. Agu ) K?sek, Sta?czuk, Choi?ski (  59. Król ) Ku?mi?czuk, Skonieczny ( 67. Tokaj ) Endzelm ( 88. Bia?ek )
S?DZIA:
Arkadiusz Pazdyka
WIDZÓW:
500

    Magia 4 minuty znów zadzia?a?a. OKS Otwock pokona? na w?asnym stadionie Szyd?owiank? Szyd?owiec 2 : 0 po bramkach Paw?a Nowotki w?a?nie w 4 minucie, oraz Okafora – Agu w 78. Dru?yna trenera Dariusza D?wiga?y rozpocz??a mecz mocno skoncentrowana, oraz z nastawieniem szybkiego strzelenia gola. Ta sztuka uda?a nam si? po raz kolejny w 4 minucie. Strzelcem gola zosta? Pawe? Nowotka, który wykorzysta? zamieszanie w bramce Szyd?owianki oraz b??d bramkarza, i z najbli?szej odleg?o?ci skierowa? pi?k? do bramki. Nale?y wspomnie?, i? po raz kolejny w tym sezonie, asyst? zaliczy? Krzysztof Ku?mi?czuk, który od kilku kolejek jest jednym z najja?niejszych punktów Otwockiej dru?yny. Kibice b?d?cy tego dnia na stadionie, pami?taj?c podobny przebieg wydarze? z meczu z Piastem Piastów, liczyli na kolejne bramki dla Otwockiego klubu. Zespó? z Szyd?owca nie za?ama? si? jednak po szybko straconej bramce, i raz po raz stara? si? atakowa? bramk? strze?on? przez ?wietnie tego dnia dysponowanego Dawida Bu?k?. Nasz bramkarz musia? si? popisa? nie lada parad? w ok.15 minucie spotkania, kiedy to jeden z zawodników Szyd?owianki przebi? si? przez nasz? formacj? defensywn? i z bliskiej odleg?o?ci strzeli? na bramk?. Tylko fenomenalny refleks Dawida sprawi?, ?e pi?ka nie ugrz?z?a w siatce, a jedynie zosta?a wybita na rzut ro?ny. Dalsz? cz??? opisu pierwszej po?owy mo?na w zasadzie przemilcze?, gdy? obiektywnie patrz?c na poczynania obydwu dru?yn na boisku, nie dzia?o si? za  wiele. Jedna, jak i druga dru?yna rozgrywa?a akcje w ?rodku pola, próbuj?c stwarza? sobie sytuacje do strzelenia gola. Jednak?e obydwie ekipy, ko?czy?a konstruowanie akcji na ok. 30 metrze od bramki rywala. Oczywi?cie, OKS stwarza? sobie gro?ne sytuacje po których pada?y strza?y na bramk?, jak chocia?by szar?e Jarka K?ska po prawym skrzydle, akcje sam na sam z obro?cami go?ci Jana Endzelma, z tym ?e nie by?y to na tyle gro?ne sytuacje po których Otwocka dru?yna powinna strzeli? kolejne bramki. W zasadzie jedyn? sytuacj? wart? odnotowania w pierwszej po?owie, by?o nieporozumienie w naszym polu karnym pomi?dzy Rafa?em Szwedem a Dawidem Bu?k?. Przy jednej z akcji Szyd?owianki, pi?ka w naszym polu karnym zosta?a zagrana nog? do Dawida Bu?ki. Nasz bramkarz sugeruj?c si? przypadkowym zagraniem z?apa? pi?k? r?koma. S?dzia tego spotkania pan Arkadiusz Pazdyka, odgwizda? naruszenie przepisów i zarz?dzi? rzut wolny po?redni. Ca?a akcja by?a do?? niebezpieczna, gdy? wolny by? wykonywany na ok. 8 metrze od naszej bramki. Na nasze szcz??cie ta gro?na sytuacja nie zosta?a wykorzystana przez dru?yn? go?ci.

    W drugiej cz??ci spotkania obraz gry nie wiele si? zmieni?. Obydwie dru?yny gra?y pi?k? w zasadzie w ?rodkowej cz??ci pola, co jaki? czas przedostaj?c si? pod bramk? jednej czy drugiej dru?yny. W naszym bloku defensywnym po raz kolejny dobry mecz rozegra? Tomasz Kara?, który chyba na dobre zadomowi? si? ju? na prawej obronie. Na swoim równym poziomie zagra? równie? Adam Warszawski. Niestety w drugiej cz??ci gry po jednej z akcji w defensywie z boiska musia? zej?? Pawe? Nowotka, który dozna? urazu. W jego miejsce wszed?, ( oczywi?cie na inn? pozycj? ) Agu – Okafor, który wraca? po d?u?szej przerwie spowodowanej kontuzj?. Ju? trzy minuty pó?niej kibice mogli zobaczy? jak wa?nym punktem Otwockiej dru?yny jest nasz czarnoskóry napastnik. W 78 minucie przebojow? akcj? na lewym skrzydle popisa? si? Jan Endzelm. Po zablokowaniu naszego skrzyd?owego, do bezpa?skiej pi?ki doszed? Piotr Sta?czuk, który mocno strzeli? na bramk? Szyd?owianki. Pi?k? po wybiciu bramkarzy dopad? Agu, który z czwartego metra strzeli? nie do obrony. Po tym golu, zapanowa?a eksplozja rado?ci, w której prym wiód? nasz trener Dariusz D?wiga?a. Do ko?ca spotkania OKS gra? spokojnie nie forsuj?c ju? specjalnie tempa. Zespó? go?ci zagrozi? nam jedynie kilkoma sta?ymi fragmentami, a w szczególno?ci z rzutów ro?nych. Wynik do ko?ca meczu jednak nie uleg? zmianie, dzi?ki czemu zespó? OKSu Otwock móg? cieszy? si? z czwartej wygranej z rz?du.
    Mecz pomi?dzy OKSem Otwock a Szyd?owiank? Szyd?owiec, bym meczem który nale?a?o wygra?. Poziom pi?karski i emocje odstawa?y od poziomu do którego nasi pi?karze nas przyzwyczaili. Jednak?e trzy punkty zosta?y dopisane do naszego konta a to w ko?cówce sezonu jest najwa?niejsze.

Powiedzieli po meczu :

Trener Szyd?owianki Szyd?owiec Arkadiusz Skonieczny

Panie trenerze jak pan skomentuje dzisiejszy mecz ?

- Otwock bez w?tpienia zas?u?y? na zwyci?stwo. By? zespo?em lepiej pouk?adanym, aczkolwiek twierdz?, ?e bramki pada?y po ewidentnych b??dach naszej defensywy. Zarazem, gdyby?my wykorzystali te sytuacje z pierwszej po?owy, i strzelili np. jedn? bramk?, to druga po?owa mog?a by wygl?da? ró?nie. No có?, ale w drugiej po?owie znów b??d zespo?u w defensywie przy kolejnej bramce. Nie mo?e tak by?, by ?rodkowy napastnik uderza? do pustej bramki. Ogólnie mog? powiedzie?, ?e po trzech meczach w których jestem trenerem Szyd?owianki jest poprawa, jednak?e punkty uciek?y.

Mimo ró?nic w tabeli pomi?dzy Otwockiem a Szyd?owiank?, nie by?o wida? na boisku wielkiej przepa?ci pomi?dzy tymi zespo?ami.

- Szczerze powiedziawszy my?l?, ?e Otwock nas zlekcewa?y?, sugeruj?c si? pozycj? w tabeli. Nie ukrywam, i? moim ch?opcy spr??yli si? mocno na lidera chc?c si? tutaj pokaza?. Niestety powiem jeszcze raz, punkty nam uciek?y. Na nasze szcz??cie nasi konkurenci do utrzymania si? w lidze równie? trac? punkty. Ogólnie jestem zadowolony z walki i zaanga?owania mojego zespo?u, jednak?e takie proste b??dy jakie pope?nili?my przy utracie obydwu bramek trzeba wyeliminowa?.

Panie trenerze, jak pan oceni Otwock? dru?yn? na tle innych zespo?ów z czuba tabeli, t.j Mazowsze, Narew czy Nadarzyn ?

- Moim zdaniem na dzie? dzisiejszy, Otwocki klub zas?uguje na to pierwsze miejsce które zajmuje. Wida? du?? stabilizacj? formy. Niema na przemian wygranych czy przegranych, jest zachowana ci?g?o?? wysokiej formy. Otwock zas?uguje na to pierwsze miejsce w tabeli.

W obecnej rundzie o co jeszcze walczy Szyd?owianka ?

- No my walczymy tylko o utrzymanie. Mamy jeszcze sze?? punktów przewagi nad T?cz?, która przegra?a dzisiaj w Nadarzynie. Pozosta?o jeszcze pi?? kolejek do ko?ca, a przed nami ci??kie mecze do rozegrania. Mam nadziej?, ?e utrzymamy si? w tej czwartej lidze.

Trener OKSu Otwock pan Dariusz D?wiga?a

Panie trenerze, czy ta pa?ska eksplozja rado?ci przy drugiej bramce by?a spowodowana udanym powrotem na boisko Okafora – Agu, czy te? ?wiadomo?ci?, ?e Szyd?owianka nie odbierze ju? nam zwyci?stwa w tym meczu ?

- Zdecydowanie to drugie. Mia?em osobi?cie przed tym meczem sporo obaw o wynik, bo z takimi zespo?ami ci??ko si? gra. Wiedzia?em, ?e ten zespó? dobrze przesuwa si? po boisku, i nie?le gra w obronie. W zasadzie mog? powiedzie?, ?e przed ?adnym innym meczem tak si? nie denerwowa?em jak przed dzisiejszym. By? mo?e to jest spowodowane zbli?aj?cym si? ko?cem ligi, a straty cennych punktów w takim meczu sprawi?y by, ?e ci??ka praca z ca?ego sezonu mog?a by pój?? na marne. Jednak?e nadal mamy pi?? punktów przewagi nad goni?cymi nas zespo?ami.

Szyd?owanka nie przyjecha?a do Otwocka broni? wyniku remisowego, przy ka?dej mo?liwej sytuacji starali si? atakowa? na nasz? bramk?.

- Generalnie jest to chyba trzeci mecz, który rozpoczynamy w czwartej minucie spotkania strzelaj?c bramk?. Dzisiaj celowo cofn?li?my si? do ty?u po strzeleniu gola, by ?atwiej nam by?o konstruowa? akcje z kontry. Jednak?e by?o wida?, ?e rywale mieli przed nami respekt, gdy? nawet przegrywaj?c cofali si? z pi?k? na w?asn? po?ow? i tam rozgrywali akcje. Ogólnie Szyd?owianka stworzy?a sobie dwie gro?ne sytuacje, przy czym jedn? sami sobie sprokurowali?my, z tym ?e Dawid ?wietnie wybroni?. W drugiej cz??ci spotkania takich sytuacji ju? nie by?o, my natomiast takowe sytuacje mieli?my, chocia?by akcje kiedy Jarek K?sek móg? strzeli? bramk?, gdyby dobrze opanowa? pi?k?. Warto podkre?li?, ?e kto nie wszed? by do sk?adu, ten nie odstaje poziomem od innych i gra. Dzisiaj szans? gry w ?rodku pomocy dosta? ?ukasz Choi?ski, który gra? i walczy?. Rafa? Skonieczny po raz kolejny dosta? szans? gry, i zrobi? to co do niego nale?a?o. Bez w?tpienia nasza gra mo?e by? o wiele lepsza, jednak?e to pierwsze miejsce które zajmujemy gdzie? w naszej pod?wiadomo?ci jest. Wa?ne, ?e ta pi?ciu punktowa przewaga si? utrzymuje. Gorzej by by?o, gdyby ró?nica by?o dwu punktowa i o awansie decydowa? by bezpo?redni mecz. Wa?ne równie? podkre?lenia jest, ?e to by? chyba pi?ty mecz bez straty bramki, a to bardzo dobrze ?wiadczy o grze obronnej naszej dru?yny a w szczególno?ci Dawidzie Bu?ce. Nasz bramkarz by? dzi? w zasadzie bezrobotny, jednak?e w tych dwóch sytuacjach, gdzie Szyd?owianka stworzy?a sobie sytuacje bramkarz musi by? na posterunku. Dawid jest ch?opakiem który bardzo wiele stanowi dla tej dru?yny.

Prosz? nam zdradzi?, jak? taktyk? dla swojego zespo?u przygotowuje Dariusz D?wiga?a, ?e po raz kolejny mecz rozpoczynamy od strzelenia gola w czwartej minucie ?

- Generalnie od pocz?tku spotkania staramy si? zaatakowa? i strzeli? bramk?. Tak wychodzi, ?e udaje nam si? to akurat w czwartej minucie spotkania. Fajnie ?e mamy tak? swoj? seri? któr? podtrzymujemy, i oby tak dalej. Jednak?e nie ma specjalnej taktyki. Po prostu na w?asnym obiekcie od pierwszych minut staramy si? narzuci? swój styl gry przeciwnikowi.

Jak wygl?da sytuacja z Paw?em Nowotk?, który dzisiaj musia? zej?? z boiska z kontuzj?. Czy ma to co? wspólnego z jego problemami zdrowotnymi z przed rundy ?

- Nie wiadomo jeszcze co to mo?e by?. W pewnym momencie poczu? ból w mi??niu dwug?owym, zobaczymy na ile to powa?ne. Jednak?e to nie jest ten sam uraz co przed rund? wiosenn?. Pawe? to jest pe?ny profesjonalista. Wielka szkoda, ?e znów go dopad? jaki? uraz, bo Pawe? ca?y czas pracuje nad sob? wzmacniaj?c te swoje mi??nie. S?dz?, ?e na mecz z Legionovi? niema szans by si? wykurowa?, bo Pawe? jest jednym z tych zawodników, którzy przy lekkim urazie graj? do ko?cowego gwizdka, a skoro zszed? musia? to by? ból bardzo mocny. Rozmawia?em z masa?yst? który go bada? po meczu i mówi, ?e Pawe? ma wyczuwaln? dziur? w mi??niu, jednak?e wi?cej b?dziemy wiedzieli po USG.

W Niedziel? rozgrywamy arcywa?ny mecz z Legionovi?. Czy b?dzie przygotowana jak?? specjalna taktyka na ten zespó?, czy te? potraktujemy go jak kolejnego rywala ?

- Potraktujemy Legionovi? jak ka?dego innego rywala. Jest to solidny zespó?, który zdoby? najwi?cej punktów w tej rundzie a to nie jest przypadek. Z moich informacji  wynika, ?e jest to zespó? bardzo dobrze radz?cy sobie w obronie. Trac? bardzo ma?o bramek. W meczu na tle takiego rywala jak Nadarzyn, zagrali naprawd? bardzo dobre spotkanie. B?dzie na pewno bardzo ci??ko, jednak?e w Legionowie jest bardzo dobre boisko które powinno nam sprzyja?. W naszej lidze niema meczy wa?nych, lub mniej wa?nych. Dzi? najwa?niejsze by?o spotkanie z Szyd?owank?.ja ca?y czas powtarzam ch?opcom, ?e utraty punktów z teoretycznie s?abszymi zespo?ami mog? mie? wymierne skutki. Prosz? zobaczy? z kim punkty traci?o Mazowsze P?ock. Z Poloni? II Warszawa czy z Ursusem Warszawa. Chc?c walczy? o pierwsze miejsce w tabeli z zespo?ami teoretycznie s?abszymi trzeba wygrywa?.

Ewentualny dobry wynik z Legionovi? sprawi, ?e mistrzostwo b?dzie na wyci?gni?cie r?ki. Czujecie ju? zbli?aj?cy si? tryumf ?

- Absolutnie nie ! Dopóki nie b?dziemy mieli przed ostatnim meczem czterech punktów przewagi, to o jakiej? euforii niema mowy. Trzeba pami?ta? ?e ka?dy mecz jest inny. Prosz? spojrze? na Poloni? II Warszawa który nie mog?a d?ugo wygra? meczu. Nagle otrzyma?a posi?ki z pierwszej dru?yny i ta gra wygl?da inaczej. Gramy z nimi u siebie, jednak?e mo?e przyjecha? pó? pierwszej dru?yny i b?dzie ci??ko.

Bardzo prosz?, aby odniós? si? pan do s?ów trenera Korony HiD Ostro??ka, pana Marcina Chodaka, który stanowczo sugerowa? na ?amach prasy, i? mecz pomi?dzy jego dru?yna a OKSem Otwock, by? prowadzony nie uczciwie na korzy?? Otwocka.   
 
- Uwa?am, ?e takie zachowanie nie mo?e przej?? bez echa. Wobec cz?owieka, który wypowiada takie s?owa musz? by? wyci?gni?te odpowiednie wnioski. Wiem, ?e zawodnicy Korony byli podwójnie motywowani przez zespó? Narwi Ostro??ka, by wspomogli lokalnego s?siada dobrym rezultatem. Gdyby kto? ogl?da? ten mecz, to uzna?by trenera Korony za chorego. Gdy? mówi?c nie skromnie, nawet graj?c w dziewi?ciu równie? by?my sobie poradzili z tym rywalem, by? mo?e nawet by?o by nam ?atwiej. Trzeba równie? zwróci? uwag? na fakt, i? zawodnicy Ostro??ccy ma?o co nie zabili naszego zawodnika, a mam tu na my?li Wojtulewicza, który b?d?c przy pi?ce co chwila otrzymywa? uderzenie w kr?gos?up. Co wi?cej s?dz?, ?e otrzymanie przez Ostro??k? tylko jednej czerwonej kartki mo?e by? nieporozumieniem. Ja nie b?d? ocenia? pracy arbitra, bo my te? otrzymali?my czerwon? kartk? a dok?adnie drug? ?ó?t? dla Tomka Karasia. Prosz? równie? spojrze? na przebieg meczu. My sytuacji mieli?my pi??, a rywal ?adnej, co wi?cej nie oddali celnego strza?u na nasz? bramk?. Szkoda, ?e taki m?ody ch?opak, maj?cy 28 lat tak si? zachowa?. No có?, mo?e pan Chodak by? po prostu na innym meczu. Ja w momencie przeczytania o tym w internecie po prostu z?apa?em si? za g?ow?, my?l?c jak mo?na opowiada? takie rzeczy. Ja bym by? w stanie zrozumie? gdyby?my wygrali szcz??liwie, gdyby s?dzia ich skrzywdzi?. Jednak?e nie by?o pó? sytuacji w której s?dzia by? stronniczy. Ja otrzyma?em ?ó?t? kartk? za faul po gwizdku, a przeciwnik po wybiciu pi?ki poza boisko równie? po gwizdku nie zosta? ukarany. Nie szukajmy dziury w ca?ym. Niech ten pan powie w zasadzie o co mu chodzi ? Je?li zostali skrzywdzeni niech przedstawi konkretn? sytuacj?. Niech ten pan, lepiej zajmie si? trenowaniem a nie ocenianiem pracy s?dziego. Mam nadziej?, ?e MZPN wezwie tak? osob? do siebie, w celu wyja?nienia. Co wi?cej s?dz?, ?e my jako klub równie? powinni?my zareagowa?, nie zostawia? tego bez echa. Bo to ewidentnie bije w nasz klub. S?dz?, ?e taki cz?owiek jak pan Chodak musi odpowiada? za swoje s?owa.

Zawodnik OKSu Otwock Jan Endzelm

Janek, dzi? Szyd?owianka teoretycznie s?abszy zespó?, postawi? wysoko poprzeczk? dla dru?yny Otwockiej.

- Od samego pocz?tku byli walecznie nastawieni do tego meczu. Przyjechali powalczy? o trzy punkty, no ale nie uda?o im si?

Czy wyczuwacie, i? ka?dy zespó? z do?u tabeli specjalnie mobilizuje si? na lidera z Otwocka ?

- Zdecydowanie tak. Tym bardziej, ?e graj?c z tymi zespo?ami z do?u tabeli, jest o wiele ci??ej wygra? a ni?eli z dru?ynami z czo?ówki.

Przyszed?e? do nas na pocz?tku z Victorii Sulejówek, i je?li tylko jeste? zdrowy grasz praktycznie w ka?dym meczu.

- No tak, je?li tylko jestem zdrowy, a sporo mia?em tych kontuzji. Trener jak wida? mi ufa i daje mi szans?. Dzi? wyst?pi?em na mojej ulubionej pozycji czyli ataku, i mam nadziej? ?e cz??ciej tak b?dzie. Od samego pocz?tku mojej przygody z pi?k? gram na ?rodku ataku, wi?c jestem przyzwyczajony do tej pozycji. Jednak?e pó? rundy trener ustawia? mnie na lewej pomocy, i nie ukrywam te? podoba mi si? ta pozycja.

Czy wy jako zawodnicy wyczuwacie ju? t? drug? lig? która jest na wyci?gni?cie r?ki ?

- Niema co chwali? dnia przed zachodem s?o?ca, bo mo?e jeszcze by? ró?nie. Jednak je?li b?dziemy grali tak jak do tej pory, to mamy du?e szans?.

W Niedziel? wa?ny mecz z Legionovi?. Jeste?cie my?lami ju? przy tym meczu ?

- Najpierw trzeba odpocz?? po tym dzisiejszym meczu, bo to by? ci??ki mecz. Bardzo si? nabiegali?my z kolegami. My?l? ?e od pi?tku b?dziemy si? ju? przygotowywa? na Legionovi?.

Zawodnik OKSu Otwock Krzysztof Ku?mi?czuk

Do zdobycia drugiej bramki chyba nie byli?cie jeszcze w 100% pewni wygranej, bo Szyd?owianka by?a mocn? zapor? do pokonania.

- Powiem szczerze, ?e my wiedzieli?my, i? to b?dzie najgro?niejszy przeciwnik z do?u tabeli z którym do tej pory mieli?my gra?, Gro?niejszy od M?awy czy Piasta. Bardzo dobrze przesuwali si? na boisku. Kilku do?wiadczonych zawodników tam gra, i to by?o widoczne. Gdyby?my nie strzelili szybko bramki móg?by nawet pa?? wynik remisowy. My jednak?e koncentrujemy si? zawsze na najbli?szym meczu, i na zdobyciu trzech punktów.

Od kilku dni duet K?sek, Ku?mi?czuk by? na ustach wszystkich kibiców w Otwocku. Co prawda dzi?, ani ty ani Jarek bramki nie zdobyli?cie, z tym ?e mo?esz chyba ten swój wyst?p zaliczy? do udanych ?

- Ja w ka?dym meczu staram si? da? z siebie ponad 100%, a to kto strzela bramki jest nie wa?ne. Jak dla mnie mo?emy wygrywa? 1:0 po strzale Dawida Bu?ki z karnego. Najwa?niejsze s? zawsze trzy punkty, które b?d? nas przybli?a?y do drugiej ligi.

Przed nami Legionovi?. Jak traktujecie tego rywala ? jak kolejnego przeciwnika w lidze, czy te? podejdziecie do tego meczu z wi?ksz? presj? ?

- Jest to na pewno bardzo mocny rywal, o czym ?wiadczy pozycja w tabeli. Jednak my koncentrujemy si? zawsze na najbli?szym przeciwniku. Teraz by?a Szyd?owannka, potem b?dzie Legionovia. Podejdziemy do tego meczu 100% skoncentrowani i damy z siebie max mo?liwo?ci. Licz? si? tylko trzy punkty.    

autor:Daniel"piekarz"Piekarski                                                       

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci