Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Jutro z teoretycznie s?abszym 2008.05.09 08:36:28

Przed nami 28 kolejka IV ligi. Dru?yna OKSu zagra na wyje?dzie z Koron? HiD Ostro??ka. Dru?yna go?ci walczy o now? II lig?, dru?yna gospodarzy o now? III. Wygrana w tym meczu mo?e da? nam bezcenne Trzy punkty.

    Rozgrywki IV ligi Mazowieckiej ma?ymi krokami zbli?aj? si? do ko?ca. Rozpoczyna si? teoretycznie najtrudniejszy i zarazem najwa?niejszy moment w rozgrywkach dla OKSu. Do ko?ca ligi pozosta?o tylko siedem kolejek, i jakakolwiek wpadka naszej dru?yny, mo?e by? w brutalny sposób wykorzystana przez goni?cych nas w tabeli rywali. W najbli?sz? sobot? nasza dru?yna jedzie do Ostro??ki by tam rozegra? swój mecz z zespo?em Korony. Dru?yna gospodarzy jutrzejszego spotkania, zajmuje obecnie dziesi?te miejsce w tabeli i ma trzy punkty straty do zespo?u naszego ostatniego rywala MKS M?awa. W poprzedniej rundzie, OKS Otwock pokona? przed w?asn? publiczno?ci? Koron?, a? 4 – 0. Bramki w tamtym meczu strzelali Agu, Sobótka, Danielewicz i Tlaga. ?adnego z tych zawodników nie zobaczymy w jutrzejszym meczu. Teoretycznie móg?by zagra? Agu, lecz ca?y czas leczy ci??ki uraz. W zbli?aj?cej si? kolejce, nasi najgro?niejsi rywale rozegraj? teoretycznie ?atwe mecze. Druga w tabeli Narew wyje?dza do naszego ostatniego rywala M?awy, i nie wydaje si? by podopieczni trenera Cezarego Moledy mieli wi?ksze problemy z pokonaniem M?awian. Trzecie w tabeli Mazowsze P?ock, zagra z ekip? trenera Igora Go?aszewskiego Poloni? II Warszawa, i je?li sytuacja kadrowa w zespole czarnych koszul si? nie zmieni, to Polonia znów zagra kadr? sk?adaj?c? si? z dwunastu zawodników. W takim zestawieniu raczej trudno b?dzie si? przeciwstawi? silnemu Mazowszu. W zasadzie najciekawiej zapowiada si? spotkanie GLKSu Nadarzyn z Legionovi? Legionowo. Zespó? który przegra to spotkanie mo?e zapomnie? o walce o mistrzostwo.
    O jutrzejszym meczu mówi trener OKSu Otwock Dariusz D?wiga?a. – „ Jutro kolejny mecz z zespo?em teoretycznie s?abszym. Ostro??ka walczy teraz o pozostanie w nowej III lidze. B?dzie to ci??ki mecz, jednak?e chc?c walczy? o bara?e do nowej II lig? trzeba takie mecze wygrywa?. Na pewno Koron? b?dzie chcia?a w tym meczu pomóc lokalnemu klubowi jakim jest Narew, i urwa? nam punkty. Jednak?e je?li narzucimy swój styl gry, a gor?co w to wierze, to my?l? ?e nie b?dzie ?le. Na pewno do dyspozycji b?d? mia? ju? Rafa?a Szweda, tak wi?c nie wyobra?am sobie innego wyniku ni? nasze zwyci?stwo. Odno?nie zawodników których b?d? mia? do dyspozycji, to na pewno b?dzie to wcze?niej wspomniany Rafa? Szwed. Niestety na pewno nie mog? bra? pod uwag? odno?nie jutrzejszego spotkania, Grze?ka Króla, Agu oraz Jamesa. Najgorzej wygl?da sytuacja z Agu, który co prawda zacz?? powoli truchta?, jednak ?e nie jest w pe?ni przygotowany by rozgrywa? ca?e spotkania".

autor:Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci