Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS OTWOCK - MKS M?awa 2 : 0 2008.05.04 06:54:35

Zespó? OKSu Otwock umacnia si? na pozycji lidera IV ligi Mazowieckiej, po zwyci?stwach nad Piastem Piastów 6 : 0 i M?aw? 2 : 0. W sobotnie po?udnie bramki dla naszej dru?yny strzelali Jarek K?sek oraz Krzysztof Ku?mi?czuk.

herb_start_otwock.gif OKS OTWOCK 2-0 MKS M?awa herb_mksmlawa.gif
04. Jaros?aw K?sek, 66. Krzysztof Ku?mi?czuk
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Kara?, Nowotka, Warszawski, Sta?czuk, Tokaj, Ku?mi?czuk, Bia?ek, K?sek, Skonieczny, Wojtulewicz
S?DZIA:
Maciej Kwiatkowski
WIDZÓW:
500

    Osiem bramek zdobytych zero straconych, oraz sze?? punktów po dwóch meczach. Takim bilansem nie mo?e si? pochwali? ?adna dru?yna w IV lidze Mazowieckiej, oprócz OKS Otwock. Zespó? prowadzony przez pana Dariusza D?wiga??, w ?rod? pokona? Piasta Piastów 6 : 0, by trzy dni pó?niej powtórzy? ten sam wyczyn z MKS M?awa wygrywaj?c 2 : 0.

    Trener naszej dru?yny ju? po meczu z Piastem mówi?, ?e Sobotni mecz b?dzie o wiele trudniejszy a ni?eli konfrontacja z dru?yn? z Piastowa, co by?o bardzo widoczne na boisku. Dru?yna z M?awy dobrze gra?a pi?k?, szczególnie w defensywie. Trzeba sobie powiedzie?, i? nasza wygrana by?a bezdyskusyjna, jednak?e by?a by ona o wiele bardziej okaza?a, gdyby nie fala kontuzji w naszym zespole. Wida? by?o na boisku, ?e m?odzie? któr? powoli wprowadza do seniorskiej pi?ki Dariusz D?wiga?a, nie jest jeszcze w stanie samotnie ud?wign?? ci??aru, jakim jest gra w IV lidze. Ju? w czwartej minucie spotkania, kibice na stadionie przy ul. Sportowej mieli pewnego rodzaju deja vu z ?rody, bowiem w meczu z Piastem jak i z M?aw?, w?a?nie w tej minucie pada?y pierwsze bramki dla OKSu Otwock. Tym razem autorem gola by? Jaros?aw K?sek, który otrzymawszy pi?kne podanie od Krzysztofa Ku?mi?czuka, wbieg? pomi?dzy dwóch obro?ców i strza?em po ziemi da? prowadzenie swojej dru?ynie. Niestety dalsze losy meczu nie potoczy?y si? ju? tak ?atwo jak w ?rod?. Nasi zawodnicy starali si? ca?y czas atakowa? i stwarza? sobie sytuacje bramkowe, jednak M?awa stawia?a o wiele wi?kszy opór, a ni?eli nasi ?rodowi przeciwnicy. W pierwszej po?owie nale?y wyró?ni? przede wszystkim nasz? defensyw?, dzi?ki której Dawid Bu?ka by? w zasadzie bez robotny. Na du?e s?owa uznania zas?uguje Tomasz Kara?, który w meczu z M?aw? walczy? za dwóch, by? bardzo aktywny w defensywie jak i w ofensywie, i bardzo skutecznie wspomaga? Rafa?a Skoniecznego, który niestety nie zaliczy tego meczu do udanych. Rafa? który w swoim debiucie z Piastem strzeli? dwie bramki, na tle silniejszego rywala jakim jest M?awa mia? kilka strat pi?ek oraz nie by? ju? tak gro?ny pod bramk? rywala. Oczywi?cie niema co robi? wielkiej tragedii z postawy naszego m?odego wychowanka, gdy? dopiero rozpoczyna on swoj? przygod? z seniorsk? pi?k?, i potrzebna pewno?? siebie przyjdzie z czasem.
Na drug? po?ow? nasza dru?yna wysz?a z ?wiadomo?ci?, i? jedno bramkowa zaliczka to zbyt ma?o, aby z spokojem czeka? na ko?cowy wynik. W 66 minucie spotkania Jarek K?sek odwdzi?czy? si? Ku?mi?czukowi za perfekcyjne podanie z pierwszej po?owy po którym zdoby? bramk?, i z prawego skrzyd?a zagra? pi?k? w pole karne, dzi?ki czemu Krzysztof strza?em g?ow? podwy?szy? na 2 : 0. Po drugiej bramce wiadome by?o, ?e przy odpowiedniej koncentracji, OKS niema prawa nie wygra? tego meczu.
    Tej koncentracji zabrak?o niestety naszej dru?ynie w drugiej po?owie a? trzy razy, przez co zespó? przeciwny móg? odmieni? oblicze meczu. Pierwsza gro?na akcja po której kibicom na stadionie mocniej zabi?y serca, mia? miejsce na ok. 16 metrze przed bramk? Dawida Bu?ki. Po faulu na jednym z zawodników go?ci, rzut wolny egzekwowali pi?karze MKSu. Pi?ka po precyzyjnym uderzeniu zatrzyma?a si? na poprzeczce. Drug? sytuacj? po której mieli?my du?o szcz??cia pod nasz? bramk?, to sytuacja kiedy pi?k? stara? si? wybi? jeden z naszych zawodników. Pi?ka zosta?a tak nie fortunnie uderzona, ?e polecia?a na bramk? Dawida Bu?ki i zatrzyma?a si? znów na poprzeczce. Trzecia z akcji po której MKS powinien zdoby? bramk?, to sytuacja kiedy napastnik M?awy wyszed? sam na sam z naszym bramkarzem. Na nasze szcz??cie zdecydowa? on si? na strza? po którym pi?ka o kilka metrów min??a nasz? bramk?. Oczywi?cie nasza dru?yna równie? mia?a sytuacje by podwy?szy? wynik meczu, a na szczególn? uwag? zas?uguje sytuacja po której wprowadzony w drugiej po?owie Jan Endzelm wyszed? na sam na sam z bramkarzem. Niestety ta akcja nie przynios?a nam gola, a zdecydowanie powinna. Do ko?ca meczu nie pad?y ju? ?adne gole, dzi?ki czemu OKS móg? cieszy? si? z kolejnego zwyci?stwa.

    Dzi?ki zwyci?stwu nad Piastem i M?aw?, zespó? Otwocki umocni? si? na pozycji lidera IV ligi Mazowieckiej. Ciekawe rzeczy dziej? si? równie? za naszymi plecami. Dzi?ki wygranej Narwii Ostro??ka nad Mazurem Karczew i zarazem przegranej Mazowsza P?ock z Pogoni? Grodzisk, Narew awansowa?a na pozycj? vice lidera.

autor:Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci