Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS OTWOCK - Hutnik Warszawa 1 : 0 2008.04.19 13:13:50

Uff uda?o si?. Tymi s?owami kibice OKSu Otwock podsumowali mecz miejscowego OKSu z Hutnikiem Warszawa. Przy ci?gle padajacym deszczu nasza dru?yna pokona?a Warszawiaków 1 : 0 po bramce Marcina Hrycajewskiego w 93 minucie spotkania. Zapraszam do relacji po meczowej.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock 1-0 Hutnik Warszawa herb_hutnik_warszawa.gif
93. Hrycajewski
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Kara?, Oamen, Nowotka, Sta?czuk, Choi?ski ( 46 K?sek ), Warszawski (
58 D?wiga?a ) Ku?mi?czuk, Endzelm ( Kami?ski 67 ), Król, Hrycajewski
S?DZIA:
Marcin Borski
WIDZÓW:
250

Dru?yna OKSu nie ma szcz??cia do pogody. Praktycznie na ka?dym meczu rozgrywanym na naszym obiekcie pada deszcz, lub wieje silny wiatr. Nie inaczej by?o w dniu dzisiejszym gdzie na mokrym boisku i przy padaj?cym przez 90 minut deszczu, rozgrywano 24 kolejk? IV ligi Mazowieckiej, pomi?dzy miejscowym OKSem Otwock i Hutnikiem Warszawa. Dru?yna go?ci z nowym trenerem na ?awce, panem S?awomirem W?odarskim, chcia?a zrehabilitowa? si? swoim kibicom, którzy w du?ej ilo?ci przybyli na stadion przy ul. Sportowej za bardzo s?abe wyniki w rundzie wiosennej. Przypomn?, i? Hutnik w obecnej rundzie przegra? a? pi?? spotka? odnotowuj?c tylko jedn? wygran?. Pierwsze minuty meczu, to w zasadzie obustronne badanie dru?yn, oraz zapoznawanie si? z ci??k? muraw?. W ok. 10 minucie spotkania ku zaskoczeniu wszystkich kibiców na stadionie, ?wietn? sytuacj? na zdobycie gola mieli pi?karze go?ci. Na 20 m ?le pi?k? przyj?? Pawe? Nowotka, przez co napastnik Hutnika znalaz? si? w sytuacji sam na sam z Dawidem Bu?k?. Na szcz??cie nasz kapitan, w dniu dzisiejszym prezentowa? doskona?a form?, przez co uda?o nam si? zachowa? czyste konto. W dalszej fazie pierwszej po?owy gra si? uspokoi?a. OKS stara? si? non – stop atakowa? bramk? Hutnika, natomiast go?cie ograniczyli si? do obrony i gry z kontry. Po pierwszej cz??ci spotkania wynik meczu by? remisowy, i w ?adnym wypadku nie mo?na powiedzie?, ?e dru?yna OKSu pechowo remisuje. Jak zwykle, rajdami po lewej stronie boiska stara? si? szarpa? Jan Endzelm. W ataku, kontuzjowanego Okafora – Agu zast?powa? Marcin Hrycajewski, który jak ka?dy pi?karz OKSu stara? si?, biega?, jednak nie móg? znale?? recepty na szczelnie ustawion? lini? obrony Hutnika. Zmarzni?ci kibice liczyli, i? mimo nie sprzyjaj?cym warunkom atmosferycznym i fatalnemu boisku, ich ulubie?cy b?d? wstanie lepiej zaprezentowa? si? w drugiej po?owie i wygra? mecz. Na drug? cz??? spotkania, dru?yna gospodarzy wysz?a z jedn? zmian?. Kontuzjowanego Micha?a Choi?skiego zast?pi? Jaros?aw K?sek. Mimo du?ej determinacji naszych zawodników, gra niewiele si? zmieni?a. Ca?y czas starali?my si? atakowa? bramk? rywali, a go?cie sporadycznie wychodzili z kontry. Po jednej takiej kontrze, kibice OKSu odetchn?li z ulg?. ?wietnie rozpracowana akcja przez Warszawian, zako?czy?a si? strza?em po którym pi?ka zatrzyma?a si? na poprzeczce bramki, strze?onej przez Dawida Bu?k?. Ci??kie boisko sprawia?o, ?e gra by?a bardzo utrudniona, a o kontuzj? by?o w przeciwie?stwie bardzo ?atwo. W 58 minucie spotkania, z boiska musia? zej?? Adam Warszawski, którego zast?pi? graj?cy trener OKSu Dariusz D?wiga?a. Po wej?ciu pana Darka, mo?na by?o zobaczy? gr? do jakiej nas przyzwyczai?. Czyli d?ugie dok?adne podania i szukanie szansy na zdobycie gola z rzutów wolnych. W 67 minucie meczu mieli?my kolejn? zmian? spowodowan? kontuzj?. Jana Endzelma zast?pi? Filip Kami?ski. Z mijaj?cym czasem podenerwowanie kibiców na stadionie by?o coraz wi?ksze, gdy? mimo ci?g?ych akcji gospodarzy pi?ka nie chcia?a wpa?? do bramki Hutnika. Wydawa?o si?, i? barykada postawiona przez defensyw? Warszawian jednak nie zostanie w dniu dzisiejszym pokonana. W 90 minucie spotkania pan Marcin Borski do regulaminowego czasu gry doliczy? 3 minuty. W tym momencie dru?yna gospodarzy pokaza?a zupe?nie nowe oblicze które nie by?o dot?d znane kibicom z Otwocka, a mianowicie gry do ko?ca. Po jednej z ostatnich akcji meczu, pi?ka w polu karnym Hutnika trafi?a pod nogi niewidocznego przez wi?kszo?? czasu gry Marcina Hrycajewskiego. Napastnik OKSu ku uciesze kibiców skierowa? j? prosto do bramki. Kilkana?cie sekund pó?niej g?ówny s?dzia zako?czy? to ci??kie spotkanie, po którym pi?karze i kibice OKSu szcz??liwie odetchn?li z ulg?, a zawodnicy Hutnika ze smutkiem padli na muraw? nie wierz?c, i? po tak dobrym meczu w ich wykonaniu musieli ponownie zazna? goryczy pora?ki. Cieszy bardzo wygrana, ciesz? kolejne punkty, cieszy nie zagro?ona pozycja lidera. Sama gra nie zachwyca?a, ale by?o to spowodowane bardzo ci??kimi stanem boiska, oraz defensywnym nastawieniem zespo?u Hutnika. Nale?? si? równie? wielkie brawa dla kibiców obydwu dru?yn. W szczególno?ci dla fanów Hutnika, którzy w du?ej liczbie pojawili si? na meczu i przez ca?y czas dopingowali. Nasi fani nie byli gorsi i równie? w ten pochmurny dzie? dodawali otuchy swoim ulubie?com.

Powiedzieli po meczu.

Dariusz D?wiga?a.

Panie trenerze, dzisiejszy mecz mo?na podsumowa? krótkimi s?owami, uda?o si?.

- Uda?o si?. Takie mecze ciesz?, i to podwójnie. Ja uczula?em dzisiaj zespó? na odprawie przed meczowej, ?e to na pewno b?dzie ci??sze spotkanie ni? to z Mazowszem P?ock, i nie pomyli?em si?. Hutnik gra? bardzo m?drze w pi?k?, cofn?? si? ca?ym zespo?em. Ma zawodników którzy pi?karsko s? ca?kiem nie?li, na tym trudnym terenie potrafili si? utrzyma? przy pi?ce, i mieli gro?ne kontry. Warszawianie mieli dwie 100 % sytuacje, pierwsz? sprokurowali?my my sami, a drug? któr? sami sobie wypracowali. Gdyby strzelili bramk? jako pierwsi, nie ukrywam ?e by?o by bardzo ci??ko. Generalnie to my prowadzili?my gr?, jednak ci??ko by?o, szczególnie ?e przed 16 metrem te nasze ataki by?y przerywane. Zagro?enie stwarzali?my w szczególno?ci z bocznych stref, i tak w?a?nie pad?a bramka. Zawodnicy którzy s? wychowankami Otwocka za?atwili nam ten mecz.

Czy wej?cie na boisko Dariusza D?wiga?y by?o spowodowane kontuzjami, czy te? konieczno?ci? poprawienia gry ?

- Nie, moje wej?cie by?o spowodowane kontuzj? Adama Warszawskiego. Ja ju? mówi?em wcze?niej, je?li zajdzie potrzeba jestem gotów pomóc dru?ynie. Dzisiaj akurat zszed? zawodnik graj?cy defensywnie, ja wi?kszo?? swojej przygody z pi?k? gra?em na tej pozycji. Co prawda nie jestem na tyle przygotowany, aby gra? ca?y mecz w takich warunkach, jednak?e moje wej?cie by?o spowodowane urazem Adama.

Panie trenerze, Agu kontuzja, Endzelm zszed? z boiska z grymasem bólu podobnie jak Adam Warszawski. Do tego absencja Rafa?a Szweda. Czy przed wa?nym meczem z Nadarzynem uda nam si? pozbiera? zespó? ?

- Mamy szerok? kadr?. Oczywi?cie takich zawodników jak Adam Warszawski, Agu czy Rafa? Szwed ci??ko zast?pi?. Na pewno Rafa? niema szans, aby doj?? do siebie na Nadarzyn, podobnie jak Agu. Nie wiadomo równie? na ile powa?na jest kontuzja Micha?a Choi?skiego, który dzisiaj zszed? z boiska z urazem. Licz?, ?e Adam jak i Janek b?d? do dyspozycji bo maj? tylko lekkie st?uczenia.

W naszej dru?ynie jest do?? du?a wymienno?? pozycji. Tomek Kara? który nominalnie jest pomocnikiem, dzisiaj zagra? na lewej obronie. Jarek K?sek zacz?? na prawej pomocy by sko?czy? na lewej. Do?? du?a wymienno?? pozycji.

- Dok?adnie. Ja dzi? do ostatniej chwili si? zastanawia?em nad obsad? prawej obrony. Postawi?em na obro?ców do?wiadczonych na tym terenie, i wydaje mi si? ?e Tomek zagra? bardzo dobre spotkanie. Jest to zawodnik podobny do Piotra Sta?czuka, który zagra mi na ka?dej pozycji i poni?ej pewnego poziomu nie schodzi. Ja kiedy? powiedzia?em, ?e takich pi?karzy warto mie? w sk?adzie. Tomka ustawi? na ?rodku obrony lub pomocy i te? da sobie rad?. Przychodzi? tutaj do Otwocka jako ?rodkowy pomocnik, za trenera Moledy radzi? sobie bardzo dobrze. Dzisiaj zacz?? na prawej obronie sko?czy? na prawej pomocy, i uwa?am ze zagra? bardzo dobre spotkanie podobnie jak Jarek K?sek. Jarek wniós? wiele o?ywienia. Dzi?ki jego pi?knej asy?cie, wygrali?my mecz. Dla niego niema ró?nicy czy jest to lewa pozycja czy te? prawa.

Je?eli w nast?pnym spotkaniu, uda?o by nam si? wywie?? korzystny rezultat z Nadarzyna, czy b?dzie mo?na rozpocz?? odliczanie do ko?ca ligi i mistrzostwa ?

- Nie, na to jeszcze za wcze?nie. Spójrzmy chocia?by na dzisiejszy mecz z dru?yn? teoretycznie s?absz?. Wi?kszo?? ludzi przypisa?a nam 3 punkty jeszcze przed meczem, a widzieli?my co si? dzia?o. Nast?pny przyk?ad, Wulkan Zakrzew. Mecz w którym by?a wielka m?czarnia. Ja mówi?em przed paroma tygodniami, ?e z tymi dru?ynami teoretycznie lepszymi b?dzie nam si? ?atwiej gra?o, a z dru?ynami z do?u tabeli ci??ej. Dzisiaj, jest pierwsze bodaj?e zwyci?stwo OKSu w samej ko?cówce. Hutnik postawi? wysoko poprzeczk?. Cieszy przede wszystkim to, ?e gramy do ko?ca. Z Mazowszem P?ock przegrywali?my, jednak nie zmienili?my stylu gry. Grali?my ca?y czas pi?k? do?em. Dzisiaj grali?my gorzej ni? w poprzedniej kolejce, ale wygrali?my. Marcin Hrycajewski znalaz? si? tam gdzie potrzeba. By? mo?e to nie by? jego najlepszy mecz je?li chodzi o sposób grania, ale napastników si? rozlicza z bramek. Jak dla mnie on mo?e w ka?dym meczu sta? nie ruszy? si? z miejsca, by w odpowiednim momencie poderwa? si?. Ja mu powiedzia? w szatni po meczu, ?e od niego tego wymagam, czyli strzelania bramek. Dzisiaj do sk?adu zosta? wystawiony w?a?nie Marcin, który na treningu wygl?da? bardzo dobrze, chcia?em da? mu szans?. No i wykorzysta? j?.

Trener Hutnika Warszawa S?awomir W?odarski

Panie trenerze, niestety nie uda? si? panu debiut w roli szkoleniowca Hutnika, mimo ?e by?o bardzo blisko.

- Prosz? pana, nie uwa?am ?e debiut si? nie uda?. Oczywi?cie wiadomo, ?e w seniorach gramy o punkty, a tych punktów dzisiaj niema. Uwa?am, ?e ch?opcy zagrali dobry mecz i wydaje mi si?, ?e je?li chodzi o miejsca w tabeli, wysoko podnie?li poprzeczk? dla Otwocka. Ja jestem zadowolony z gry. Oczywi?cie ?al utraconego punktu który bardzo by nam si? przyda?. Je?eli jednak zawodnicy b?d? m??czyznami i stawi? czo?a tej lidze, to uwa?am ?e jest to dobry krok w kierunku zdobywania punktów na s?abszych zespo?ach. Wydaje mi si?, ?e na pewno nie maj? si? czego wstydzi? po dzisiejszym meczu. Taka jest pi?ka. Stworzyli?my dzisiaj dwie 100 % sytuacj? których ci m?odzi ch?opcy nie wykorzystali. Jednak na tle Otwocka mamy bardzo m?ody zespó?. Nie patrz? w metryki zawodników OKSu, ale zapewne to szalona ró?nica je?li chodzi o do?wiadczenie. W?a?nie to do?wiadczenie dzisiaj wygra?o. Mo?e nawet nie same umiej?tno?ci, ale w?a?nie do?wiadczenie.

Jak pan oceni pi?karzy OKSu Otwock, i ich szans? na tytu? mistrzowski ?

- My?l? ?e w takim zestawieniu personalnym maj? ogromn? szans?. Jednak ja uwa?am, ?e w takich ligach jak nasza powinni gra? zawodnicy m?odzi. Tu powinna si? ogrywa? przysz?o?? naszej pi?ki, a nie emeryci którzy ju? s? wypaleni. Zawsze b?d? powtarza? ?e to nie t?dy droga, aby podnie?? poziom Polskiej pi?ki.

Pi?karz OKSu Otwock Tomasz Kara?

Tomek, zagra?e? dzi? na prawej obronie. To nie jest twoja nominalna pozycja, mimo to zagra?e? bardzo dobry mecz.

- Ocen? mojej postawy pozostawi? trenerowi. Ja sam si? nie b?d? ocenia?. My?l? ?e zagra?em pozytywnie. To by? mój debiut na tej pozycji i chyba nie wysz?o ?le. Wygrali?my mecz i to jest najwa?niejsze. Nie by?o miejsca na mojej pozycji, to zagra?em na prawej obronie.

Czy nasza postawa by?a podyktowana ci??kim boiskiem, dobr? postaw? Hutnika czy te? nasz? s?absz? gr? ?

- Przede wszystkim by?y ci??kie warunki do gry, boisko by?o bardzo grz?skie. Hutnik dobrze ustawi? si? w defensywie przez co trudno by?o si? przebi?. Wiedzieli?my ?e musimy ich napocz??. No có? m?czyli?my si? do samego ko?ca. Gdyby wcze?niej uda?o nam si? strzeli? gola, wynik by?by wy?szy i nie by?o by takiej nerwówki. Najwa?niejsze ?e s? 3 punkty i nadal mamy lidera w Otwocku

autor:Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci