Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS OTWOCK - Mazowsze P?ock 2 : 1 2008.04.12 12:25:41

OKS OTWOCK, zosta? samodzielnym liderem IV ligi Mazowieckiej po wygranej na w?asnym obiekcie z Mazowszem P?ock 2 : 1. Bramki dla naszego zespo?u strzelali Adam Warszawski po atomowym uderzeniu za pola karnego , oraz Jan Endzelm lobuj?c bramkarza strza?em g?ow?. Zapraszam do analizy z dzisiejszego meczu oraz zapoznania si? z komentarzem pana Dariusza D?wiga?y

herb_start_otwock.gif OKS OTWOCK 2-1 Mazowsze P?ock mazowsze_20080412121740.gif
44. Warszawski, 77. Endzelm
GOLE 38. Staniszewski
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Kami?ski, Oamen, Nowotka, Sta?czuk, Warszawski, Endzelm, ( 89 Hrycajewski ) Ku?mi?czuk, Król, ( 94 Kara? ) Choi?ski, ( 87 Skrzy?ski ) Agu, ( 69. K?sek )
S?DZIA:
Artur Czerwiec
WIDZÓW:
900

Od pocz?tku rundy wiosennej dru?yna OKSu Otwock mniej wi?cej co dwa tygodnie rozgrywa mecz na szczycie. Nie inaczej by?o dnia dzisiejszego, gdzie licznie zebrana publiczno?? mia?a mo?liwo?? ogl?dania meczu na wysokim poziomie pomi?dzy miejscowym OKSem a P?ockim Mazowszem. Zespó? go?ci do Otwocka przyjecha? jako lider IV ligi z przewag? dwóch punktów nad ?ó?to – czarnymi, a wyjecha? z strat? jednego. Przyczyn? zmiany w ustawieniu w tabeli by?a wygrana OKSu Otwock nad Mazowszem P?ock 2 : 1 po bramkach Adama Warszawskiego i Jana Endzelma. Wszyscy kibice którzy przybyli na stadion przy ul Sportowej nie mogli narzeka? ani na brak bramek ani brak widowiska. Od pierwszych minut meczu by?o wida?, ?e zespó? gospodarzy zamierza wykorzysta? atut w?asnego boiska i wygra? z dotychczasowym liderem. Pi?karze trenera Dariusza D?wiga?y nie tracili czasu na badanie przeciwnika, lecz od razu rzucili si? na nich by jak najszybciej strzeli? gola. Najlepszych szans nie wykorzystali Grzegorz Król, strzelaj?c z 15 metra, Krzysztof Ku?mi?czuk z wolnego i Agu z 4 metra gdzie instynktownie broni? bramkarz Mazowsza, Krakowiak. Po dwudziestu minutach nawa?nicy OKSu, gra si? wyrówna?a i do sytuacji zacz?li dochodzi? pi?karze go?ci. W 38 minucie spotkania, kiedy kibice powoli szykowali si? na przerw?, atak wyprowadzi?a dru?yna gospodarzy. Niestety strata pi?ki w ?rodku pola przez zespó? OKSu, spowodowa? szybk? kontr? Mazowsza, po której bramk? strzeli? Damian Staniszewski. Do?? du?o pretensji przy tej akcji do s?dziego liniowego mia? Dawid Bu?ka, który domaga? si? odgwizdania spalonego. Niestety s?dzia nie dopatrzy? si? przewinienia i uzna? bramk?, przez co wydawa?o si?, i? OKS b?dzie schodzi? na przerw? z strat? jednej bramki. Na szcz??cie w dniu dzisiejszym w ?wietnej dyspozycji mieli?my, Adama Warszawskiego który ju? po 6 minutach od straty gola wyrówna? na 1:1. Na linii 20 metra od bramki Mazowsza faulowany jeden z naszych zawodników. Do pi?ki podszed? w?a?nie Warszawski który piekielnie silnym i precyzyjnym strza?em w prawy górny róg wprawi? w eufori? kibiców Otwockich. Bramka pana Adama by?a w zasadzie bli?niaczym golem jaki strzeli? rok temu Zniczowi Pruszków w finale Pucharu Polski w obr?bie Mazowieckim. Kibice mieli wielkie prawo uwierzy?, i? po przerwie ich ulubie?cy b?d? wstanie strzeli? kolejne bramki i wygra? ten mecz, gdy? postawa pi?karzy Otwockich w dniu dzisiejszym by?a godna pochwa?y. Na drug? po?ow? obydwie dru?yny wysz?y bez zmian kadrowych. Dru?yna miejscowych podobnie jak w pierwszej po?owie zacz??a od frontalnych ataków na bramk? Krakowiaka. Mazowsze ogranicza?o si? do gry z kontry, lub wyprowadzanie akcji z wykorzystaniem ?rodkowego napastnika Paw?a Sobczaka. W 69 minucie spotkania dosz?o do by? mo?e kluczowego momentu w tym meczu. Za Okafora – Agu na boisku pojawi? si? ulubieniec Otwockich kibiców Jarek K?sek, przez co do ataku zosta? przesuni?ty bardzo aktywny w dniu dzisiejszym Jan Endzelm. Wychowanek Victorii Sulejówek w odró?nieniu od Agu jest zawodnikiem bardzo ?ywym i energicznym, przez co wspaniale wykorzysta? w 77 minucie spotkania bardzo dobre podanie od Adama Warszawskiego, g?ow? strzelaj?c bramk? dla OKSu Otwock. Bramka ta bez dwóch zda? nale?a?a si? zespo?owi go?ci, a w szczególno?ci Endzelmowi który jak wcze?niej wspomnia?em by? jednym z najaktywniejszych zawodników Otwocka. Po stracie gola, Mazowsze rzuci?o si? do odrabiania strat. Najgro?niejsz? sytuacj? stworzyli sobie w ok. 90 minucie spotkania, gdzie w zamieszaniu w naszym polu karnym, pi?karz Mazowsza strzeli? minimalnie nie celnie obok s?upka. Równie? w samej ko?cówce meczu, jeden z pi?karzy z P?ocka pad? jak ?ci?ty po w?lizgu powracaj?cego do sk?adu Paw?a Nowotki. Mimo protestów pi?karzy go?ci, s?dzia dzisiejszego spotkania pan Artur Czerwiec nie dopatrzy? si? faulu i nie podyktowa? rzutu karnego. Po ostatnim gwizdku na stadionie im. Tadeusza ?lusarskiego zapanowa?a wielka rado??, nie tylko z pokonania Mazowsza, obj?cia pozycji lidera, ale przede wszystkim z faktu,i? dru?yna OKSu Otwock pod wodz? trenera Dariusza D?wiga?y gra futbol ofensywny, pouk?adany a w szczególno?ci skuteczny i ?adny dla oka. Do ko?ca rozgrywek jest coraz bli?ej, a gra Otwocka coraz lepsza.Powiedzieli po meczu :

Dariusz D?wiga?aDariusz D?wiga?a – Jestem bardzo zadowolony z gry zespo?u. Pierwsza po?ówka spotkania z Gór? Kalwari? i dzisiejszy ca?y mecz by? taki, jak sobie zaplanowa?em. Oczywi?cie mo?na gra? jeszcze lepiej, jednak?e gra by?a naprawd? dobra. Z przebiegu dzisiejszego spotkania, byli?my zespo?em zdecydowanie lepszym od Mazowsza, zespo?em który stworzy? sobie wi?cej sytuacji bramkowych. Mazowsze niczym nas nie zaskoczy?o. Wiedzieli?my dok?adnie jak graj?, gdy? ogl?dali?my ich mecz z Nadarzynem gdzie równie? grali pi?kami na wysokiego napastnika. I w?a?nie tak ten dzisiejszy mecz wygl?da? w ich wykonaniu. Chwa?a ch?opakom przede wszystkim , ?e po stracie bramki potrafili si? podnie?? i nie zmienili?my stylu gry. Grali?my ca?y czas do?em, pi?k? kombinacyjn?, stwarzali?my sytuacj? i strzelili?my wi?cej bramek.

Jak pan ocenia dzisiejsz? postaw? Jana Endzelma ?

- Jest to ch?opak o ogromnym potencjale, je?li chodzi o motoryk? i szybko??. Musi jeszcze nad sob? popracowa?, aby poprawi? technik? u?ytkow?. To uniwersalny ch?opak, który mo?e gra? na boku pomocy lub tak jak pó?niej w linii ataku, o i przede wszystkim zrobi? co do niego nale?y czyli strzeli? bramk?. Oczywi?cie nie jest tak, ?e dzisiaj tylko Janek si? wyró?nia? bo strzeli? bramk?. By?o kilku zawodników którzy zagrali super spotkanie, chocia? by Adam Warszawski który strzeli? wa?n? bramk? , potem zagra? dok?adn? pi?k? w?a?nie Jankowi.

Czy w ko?cówce spotkania mia? pan obawy o wynik, kiedy Mazowsze przycisn??o i mia?o szans? na zdobycie gola, lub kiedy w naszym polu karnym, pi?karze z P?ocka domagali si? karnego, który móg? by? podyktowany, ale na nasze szcz??cie nie by?.

- S?dzia oczywi?cie móg? gwizdn??, jednak?e nam te? nale?a? si? karny kiedy w polu karnym Mazowsza faulowany by? Adam Warszawski. Rzeczywi?cie, Mazowsze mog?o strzeli? bramk? szczególnie w drugiej po?owie, kiedy wiatr do?? mocno si? nasili? na nasz? nie korzy??. Powiem szczerze ?e ja si? bardziej ba?em o wynik w Górze Kalwarii kiedy prowadz?c 3 : 0 mieli?my o wiele bardziej nerwow? ko?cówk? a ni?eli dzisiaj.

Czy po wyleczeniu kontuzji przez Rafa?a Szweda, uda mu si? wygry?? z sk?adu wracaj?cego po kontuzji Paw?a Nowotk?, który dzisiaj rozegra? bardzo dobre zawody?

- To si? dopiero oka?e kiedy rafa? dojdzie do siebie. Wie pan, trudno zmieni? kogo? kto gra bardzo dobrze tylko dla tego, ?e kto? inny ma znane nazwisko. Ja d??y?em do tego aby na ka?d? pozycj? mie? przynajmniej dwóch równorz?dnych zawodników. Niema tak, ?e jeden gra lub nie bo trener go postrzega lepiej lub gorzej. Gra lepszy.

Czy mo?na pokusi? si? o stwierdzenie, ?e OKS gra z meczu na mecz coraz lepiej ? Czy po prostu gra jest zbli?ona od pocz?tku rundy, tylko teraz do tego dochodz? dobre rezultaty?

- Ja ju? mówi?em wcze?niej ?e z tymi teoretycznie lepszymi zespo?ami nasza gra b?dzie zupe?nie inaczej wygl?da?a i to si? sprawdzi?o. W przeci?gu trzech dni rozegrali?my pó?torej bardzo dobrego meczu, a ?e do tego dosz?y dobre wyniki to tylko cieszy

 

autor:Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci