Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
OKS OTWOCK - Mazur Karczew 2:0 !!! 2008.03.18 14:19:24

OKS Otwock wygra? derbowy mecz na w?asnym boisku 2:0. Obydwie bramki strzeli? w drugiej cz??ci spotkania Rafa? Szwed.

herb_start_otwock.gif OKS Otwock 2-0 Mazur Karczew herb_mazur_karczew.gif
51.Rafa? Szwed 54. Rafa? Szwed
GOLE
SK?AD OKS-u:
Bu?ka, Kami?ski, Oamen, Szwed, Skrzy?ski, Tokaj, Warszawski, Sta?czuk, Ku?mi?czuk, Król, Agu
S?DZIA:
Krzysztof Figarski
WIDZÓW:
2000

OKS OTWOCK liderem IV ligi Mazowieckiej !!! Podopieczni trenera Dariusza D?wiga?y pokonali na w?asnym boisku Mazura Karczew 2:0. Obydwie bramki po sta?ych fragmentach gry strzeli? Rafa? Szwed. Pierwsza po?owa meczu od samego pocz?tku by?a prowadzona pod dyktando gospodarzy. Zawodnicy OKSu grali m?drze pi?k? rozgrywaj?c akcje wszystkimi mo?liwymi stronami boiska. Na prawej stronie, ?wietnie spisywa? si? nowy nabytek naszego klubu Miko?aj Tokaj, który fantastycznie przez ca?y mecz by? aktywny w ataku jak i w obronie. W ?rodku pola swoje nie przeci?tne umiej?tno?ci zademonstrowa? kolejny diament trenera D?wiga?y, Krzysztof Ku?mi?czuk, który jak przysta?o na ?rodkowego pomocnika zawsze szuka? najlepszego wariantu gry dla swoich kolegów. Wielk? klas? pokaza? równie?, Adam Warszawski który w mo?liwie jak najwi?kszym stopniu uprzykrza? ?ycie zawodnikowi Mazura Chuckowi Gallardo. Na wielkie s?owa uznania zas?uguj? jeszcze Piotr Sta?czuk, oraz Grzegorz Król, którzy dzi?ki swojemu do?wiadczeniu potrafili wzi?? na siebie ci??ar gry w momencie, kiedy dru?yna tego najbardziej potrzebowa?a. Na wielkie s?owa uznania zas?uguje ca?a dru?yna, pocz?wszy od Dawida Bu?ki po Okaforze – Agu ko?cz?c.
Jak wcze?niej wspomnia?em pierwsza po?owa meczu by?a w ca?o?ci podporz?dkowana pod dyktando OKSu, który kontrolowa? gr? raz po raz próbuj?c atakowa? bramk? go?ci. W zespole Mazura wida? by?o du?? niedok?adno?? w grze, oraz brak wi?kszej koncepcji w rozgrywanie akcji. Atak dru?yny przyjezdnych w ogóle nie by? w stanie przebi? si? przez obron? OKSu dyrygowan? przez Rafa?a Szweda i Jamesa Oamena. Drug? po?ow? meczu z wi?kszym animuszem rozpocz?li zawodnicy Mazura, którzy coraz ?mielej atakowali bramk? strze?on? przez Dawida Bu?k?. W 51 minucie spotkania po do?? kontrowersyjnej sytuacji, w polu karnym Mazura Karczew faulowany by? Agu – Okafor, przez co s?dzia spotkania bez chwili namys?y wskaza? na jedenasty metr. Pan s?dzia Krzysztof Figarski by? do?? blisko ca?ego zaj?cia, wi?c nale?y stwierdzi?, i? karny zosta? podyktowany jak najbardziej s?usznie. Bramk? bardzo ?adnym technicznym strza?em zdoby? Rafa? Szwed. Zanim pi?karze go?ci otrz?sn?li si? z faktu, i? przegrywaj? ten mecz, by?o ju? dwa do zera. Na ok. 20 metrze od bramki Mazura, faulowany by? jeden z naszych zawodników. Do pi?ki podszed? ponownie Rafa? Szwed i pi?knym strza?em w prawy dolny róg bramki, podwy?szy? na dwa zero. Jak wida? sta?e fragmenty to nie tylko mocny punkt Reprezentacji Polski prowadzonej przez Leo Beenhakkera, lecz równie? OKSu Otwock prowadzonego przez Dariusza D?wiga??. Mazur Karczew w tej sytuacji nie mia? ju? nic do stracenia, i musia? z ca?ych si? atakowa? bramk? Dawida Bu?ki, by przynajmniej strzeli? bramk? kontaktow?. Niestety poziom gry OKSu Otwock by? tego dnia nie do osi?gni?cia przez zespó? Mazura, który maj?c jeszcze w meczu kilka okazji bramkowych nie by? w stanie zamieni? je na bramki. Dru?yna gospodarzy po prowadzeniu 2:0 nastawi?a si? na gr? z kontry, jednak mimo kilku sytuacji a w szczególno?ci Agu z ok. 80 minuty nie strzeli? wi?cej bramek. Po ko?cowym gwizdku pana s?dziego nerwy pu?ci?y kapitanowi go?ci Gallardo, który nie mog?c pogodzi? si? z pora?k? chcia? osobi?cie zem?ci? si? na Adamie Warszawskim, który skutecznie przez ca?y mecz uprzykrza? mu ?ycie.
OKS OTWOCK, zagra? fenomenalny mecz b?d?c w ka?dej formacji lepszym zespo?em od Mazura Karczew, i wygrywaj?c zas?u?enie 2:0. Go?cie chc?c dalej walczy? o mistrzostwo IV ligi, musz? nie tylko zapomnie? o tej pora?ce, ale przede wszystkim poprawi? swoj? gr?

autor: Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci