Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Podsumowanie 2008.03.10 17:40:17

Nowi zawodnicy w OKSie. Podsumowanie okresu przygotowawczego.Statystyki.

Rok 2008 mia? kibicom OKSu przynie?? upragniony awans do nowej II ligi, pokonywanie kolejnych szczebli w rozgrywkach Pucharu Polski czy pozyskiwanie nowszych i coraz lepszych pi?karzy do naszego klubu. Rzeczywisto?? okaza?a si? jednak by? bardzo brutalna. Pod koniec roku do klubu, zacz??y dop?ywa? informacje jakoby nasz sponsor firma „Gwarant” zamierza? zaprzesta? sponsorowania. Plotki niestety okaza?y si? prawdziwe. Po zako?czeniu rundy, firma pana Zieli?skiego zako?czy?a sponsorowanie klubu „OKS OTWOCK”. Sytuacja zrobi?a si? patowa. W Otwockiej dru?ynie w tym czasie gra?o wielu zawodników których miesi?czne wynagrodzenie przekracza?o mo?liwo?ci OKSu bez wsparcia sponsora. Klub nie mia? wyboru i musia? wi?kszo?ci pi?karzom jak i trenerowi obni?y? zarobki o do?? du?y procent. W wynik?ej sytuacji ton?cy okr?t którym wielu nazywa?o ju? Otwocki klub, opuszczali poszczególni pi?karze jeden po drugim jak i sam trener. Pan Cezary Moleda który przyczyni? si? do ?wietnego wyniku dru?yny OKSu w rundzie jesiennej jak i w Pucharze Polski, do ko?ca nie móg? si? zadeklarowa? czy wyrazi zgod? na obni?enie pensji. W mi?dzy czasie na horyzoncie pojawi?a si? nowa osoba która wyrazi?a ch?? pomocy klubowi. By? to Dariusz D?wiga?a który po konflikcie z trenerem Moled? gra? w rezerwach. Pan Dariusz bardzo szybko doszed? do porozumienia z prezesem Mojs? w kwestii finansowej jak i samego prowadzenia dru?yny, przez co to w?a?nie on a nie pan Moleda poprowadzi? I trening OKSu w 2008 roku. Przed rozpocz?ciem przygotowa? do rundy wiosennej trener D?wiga?a przeprowadzi? rozmowy z wszystkimi zawodnikami OKSu na temat ich przysz?o?ci w dru?ynie i w/w obni?kom pensji. Z dru?yn? OKSu z ró?nych przyczyn musia?o po?egna? si? kilku pi?karzy m.in. Piotr Dworski, Sebastian Groszek, Marcin Danielewicz czy Grzegorz Ura. Te straty by?y do?? dotkliwe, gdy? byli to przede wszystkim zawodnicy kluczowi w dru?ynie trenera Moledy. Trener D?wiga?a maj?c ju? jasno?? kto zostanie a kto nie, móg? rozpocz?? przygotowania OKSu do zbli?aj?cej si? rundy. Wraz z nowym trenerem do pierwszej dru?yny z banicji powrócili m.in. Jaros?aw K?sek czy Tomek Kara?. O swoich kolegach nie zapomnia? równie? Pawe? Nowotka, który w wyniku swoich problemów w II ligowym Pelikanie ?owicz postanowi? powróci? do IV ligowego Otwocka. Trener D?wiga?a z po??czenia „starych” pi?karzy OKSu z rezerwami i nowymi pi?karzami, mia? zbudowa? now? dru?yn? która b?dzie przede wszystkim promowa?a m?odych zawodników do miana gwiazd, pokroju Micha?a Zapa?nika. W sprawie m?odzie?y trener D?wiga?a i prezes Mojsa mówili jednym g?osem, - „Chcemy, aby w dru?ynie OKSu grali ch?opcy z Otwocka i okolic, by?my mogli ich wypromowa? i z czasem sprzeda? za odpowiednie pieni?dze, tak jak to mia?o miejsce z Zapa?nikiem i jego transferem do Zag??bia Lubin”. Odno?nie samych rozgrywek g?osy obydwu panów nie by?y ju? takie same. Prezes Mojsa - ”W obecnej sytuacji klub finansowo sta? na gr? w IV lidze. Bez sponsora i co za tym idzie du?ego dofinansowania, gra w rozgrywkach w nowej II lidze by?a by bardzo trudna.” Dariusz D?wiga?a – „My zawsze gramy o zwyci?stwo. W obecnej sytuacji walka o awans b?dzie trudna, jednak do?o?ymy wszelkich stara? aby odnie?? sukces.” Nowy trener OKSu doskonale zdawa? sobie spraw?, i? walcz?c o najwy?sze cele b?dzie potrzebowa? wsparcia do?wiadczonych zawodników. Po odej?ciu z klubu rozgrywaj?cego Marcina Danielewicza, zrobi?a si? do?? du?a luka w ?rodku pola któr? trzeba by?o szybko zape?ni?. Trener D?wiga?a od samego pocz?tku deklarowa?, i? sam nie zamierza ju? gra? w I dru?ynie OKSu, - „Rola graj?cego trenera zupe?nie mnie nie interesuje. Ocena gry zespo?u z ?awki rezerwowych jest nieporównywalnie inna ni? z p?yty boiska”. Do gry w ?rodku boiska przymierzani byli Tomek Kara? czy nawet Adam Warszawski, jednak trener w swoich poszukiwaniach znalaz? zawodnika, który jak si? wydaje sprosta wymaganiom pana Darka. Mowa tutaj o by?ym pi?karzu Ba?tyku Gdynia Krzysztofie Ku?mi?czuku, który w swoim pierwszym sparingu w barwach OKSu strzeli? dwie przepi?kne bramki Polonii II Warszawa z 20m i 35m. Dwa gole, oraz ?wietna postawa w meczu z Poloni? II Warszawa wystarczy?y by oczarowa? swoj? gr? trenera OKSu. Na meczu z Poloni? mia? by? sprawdzany inny pi?karz do ?rodka pola Maciej Terlecki, jednak fenomenalna postawa Ku?mi?czuka, oraz nieprofesjonalne podej?cie pana Ma?ka sprawi?y, ?e ten zawodnik nie by? ju? tak niezb?dny jak by si? mog?o wydawa?.
Po odej?ciu z klubu Dworskiego, Ury czy Groszka do?? du?a luka personalna pojawi?a si? w obronie Otwockiej dru?yny. Mimo, i? uda?o si? w klubie zatrzyma? Jamesa Oamena i z dru?yny rezerw powróci? Adam Warszawski, to jednak linia obrony potrzebowa?a mocnego wsparcia by skutecznie odpiera? ataki w zbli?aj?cej si? rundzie. ?wiate?kiem w tunelu w pewnym momencie okaza? si? powracaj?cy do Otwocka Pawe? Nowotka, który do momentu z?apania kontuzji zbiera? bardzo dobre recenzje za gr? w II ligowym Pelikanie ?owicz. Niestety pech Paw?a nie opu?ci? go równie? w Otwocku. Po wyleczeniu poprzedniego urazu i po powrocie do sk?adu OKSu, Nowotka z?apa? kolejn? kontuzj? która po raz kolejny pokrzy?owa?a mu plany powrotu do gry. Na szcz??cie trenerowi D?wigale, oraz ca?emu klubowi z pomoc? przyszed? by?y zawodnik Polonii Warszawa, Widzewa ?ód? czy Stomilu Olsztyn Rafa? Szwed. Mieszanka rutyny, m?odo?ci i do?wiadczenia jak? niesie wraz z swoj? gr? np. Szwed, daje wiar? i? defensywa OKSu Otwock b?dzie równie dobra, a by? mo?e nawet lepsza ni? w poprzedniej rundzie.
W meczach sparingowych, z dobrej strony pokaza? si? Hrycajewski który trzykrotnie pokonywa? bramkarzy rywali. Na swoim równym poziomie gra równie? nasz etatowy napastnik Christopher Okafor – Agu. Po doj?ciu do dru?yny bramkostrzelnego Grzegorza Króla, w linii ataku mo?emy mie? ciekaw? walk? o miejsce w sk?adzie OKSu Otwock. Jedyna niewiadoma przed zbli?aj?c? si? rund? to obsada bramki, a w zasadzie bramkarza nr. 2. O ile pozycja Dawida Bu?ki jako nr, 1 jest niepodwa?alna, o tyle równorz?dnego rywala dla niego jako? nie wida?. Sytuacja wydawa? by si? mog?a by?a idealna. Dawid mia? konkurowa? z Dariuszem Piekarskim oraz z powracaj?cym do Otwocka Jackiem Goleniewskim o bluz? z nr. 1. Niestety Jacek nie otrzyma? zgody z swojego poprzedniego klubu na gr? w OKSie, a w mi?dzy czasie swoj? karier? zawodnicz? zako?czy? Piekarski, przez co OKS de facto nie ma bramkarza rezerwowego z prawdziwego zdarzenia.
W okresie przygotowawczym dru?yna OKSu Otwock rozegra?a jedena?cie sparingowych meczy wygrywaj?c sze??, dwa remisuj?c i trzykrotnie przegrywaj?c. Nasi pi?karze strzelili 27 bramek trac?c 23. Uwag? trzeba zawróci? na to, i? ponad po?ow? bramek nasza dru?yna straci?a w czterech ostatnich meczach !!!. Najlepszym strzelcem naszej dru?yny w sparingach okaza? si? Krzysztof Ku?mi?czuk który zaliczy? 6 trafie?.

STATYSTYKI
16/01/08 Znicz Pruszków – OKS 1:2 Br. Agu, K?sek
26/01/08 Pilica Bia?obrzegi – OKS 2:3 Br. Agu, Kara?, Adamkiewicz
03/02/08 Ursus Warszawa – OKS 1:3 Br. Hrycajewski x 2, K?sek
06/02/08 Mazowsze Grójec – OKS 1:1 Br. Hrycajewski
09/02/08 Polonia II Warszawa – OKS 0:3 Br. Ku?mi?czuk x 2, Wojtulewicz
13/02/08 Drukarz Warszawa – OKS 2:5 Br. Wojtulewicz x 3, K?sek, Ku?mi?czuk
16/02/08 KS Raszyn – OKS 4:6 Br. Ku?mi?czuk x 2, Sta?czuk, Gaborek, Wojtulewicz, K?sek
23/02/08 Ursus Warszawa – OKS 2:1 Br. Ku?mi?czuk
27/02/08 Pelikan ?owicz – OKS 1:1 Br. K?sek
01/03/08 OKS – Dolcan Z?bki 1:4 Br. Agu
08/03/08 Górnik ??czna – OKS 5:1 Br. Agu

Bramki:
Ku?mi?czuk - 6
K?sek – 5
Wojtulewicz – 5
Agu – 4
Hrycajewski – 3
Kara? – 1
Adamkiewicz – 1
Sta?czuk – 1
Gaborek – 1

Ogó?em: 27 Goli

Wygrana: 6 Przegrana: 3 Remis: 2
 

Nowi zawodnicy:


Zawodnik                 Poprzedni klub


Krzysztof Ku?mi?czuk     Ba?tyk Gdynia
Pawe? Nowotka               Pelikan ?owicz
Marcin Gaborek              Spandauer SV 1894
?ukasz Choi?ski             Victoria Sulejówek
Miko?aj Tokaj                 Victoria Sulejówek
Jan Endzelm                  Victoria Sulejówek
Rafa? Szwed                   Unia Janikowo
Grzegorz Król                 Kmita Zabierzów

autor: Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci