Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Pomó? m?odym pi?karzom OKSu 2008.01.29 07:50:34

Kup pi?k? z autografami zawodników Legii, pomó? naszym m?odym pi?karzom.

Wszyscy kibice i sympatycy OKS-u wiedz? jaka jest sytuacja finansowa naszego klubu.Z tego co nam wiadomo zawodnicy rocznika 1992 sami podejmowali próby pozyskania sponsora dla swojej dru?yny.Jak dot?d nie znale?li oni osoby lub firmy zainteresowanej wsparciem finansowym m?odzie?y.Dlatego te? m?odzi zawodnicy postanowili sami w miar? swoich mo?liwo?ci zebra? pieni?dze,które przeznacz? na zakup dresów sportowych i innego niezb?dnego sprz?tu treningowego.Dlatego te? zdobyli podpisy obecnych gwiazd Legii Warszawa oraz by?ych znakomitych pi?karzy tego klubu obecnych na WO?P 2008 w Karczewie na pi?ce,któr? wystawili na aukcj? internetow?.Pieni?dze ze sprzeda?y pi?ki zostan? przeznaczone na zakup sprz?tu sportowego.Wszystkich zainteresowanych zakupem pi?ki a przez to wsparciem finansowym trampkarzy odsy?amy na stron? http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=302583327 gdzie znajduj? sie wszystkie niezb?dne informacje.

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci