Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Straty OKSu 2008.01.09 14:04:00

W dzisiejszej, d?ugo oczekwianej aktualizacji piszemy o stratach w kadrze OKSu. Kto mo?e odej?? a kto zosta?. Z kim zagramy sparingi. Zapraszmy do lektury.

Zespó? OKSu Otwock dnia 08/01/08 rozpocz?? przygotowania do rundy wiosennej rozgrywek. Pierwsze spotkanie pi?karzy w nowym roku by?o zarazem ?wietn? sytuacj? do porozmawiania na linii nowy trener, zawodnicy. Tak jak wcze?niej pisali?my, pi?karze otrzymali informacje odno?nie nie tylko zmian kadrowych w klubie, ale tak?e zmian w finansowaniu samych pi?karzy. Niepewna jest przysz?o?? w naszym klubie Marcina Danielewicza, którego bardzo by chcia? zatrzyma? trener D?wiga?a, ”Marcin jest pi?karzem nie ocenionym dla tego zespo?u, dla tego zale?a?o by mi bardzo na zatrzymaniu tego pi?karza” Wiadome jest, i? klubowi ci??ko b?dzie utrzyma? trzon dru?yny w zbli?aj?cej si? rundzie. Tacy pi?karze jak Piotr Dworski czy Grzegorz Ura którzy byli filarami naszej obrony, na brak ofert z innych klubów nie narzekaj?. W przypadku ich straty, ci??ko by?o by zast?pi? te postacie innymi zawodnikami.  Po stronie strat znale?li si? ju?,  pomocnik Kamil Tlaga, który odszed? do Mazura Karczew, a który przyda? by si? nowemu trenerowi. „ Tlaga by? zawodnikiem bardzo perspektywicznym, jednak?e z ko?cem roku wygas?o jego wypo?yczenie z Koby?ki, i wróci? on do swojego macierzystego klubu a stamt?d trafi? do Karczewa ”. Na wtorkowym treningu zabrak?o bramkarza Adama Sta?czuka któremu równie? wygas?o wypo?yczenie, i co wielce prawdopodobne nie pojawi si? ju? wi?cej w klubie..  Z nie wiadomych przyczyn, nie pojawi? si? równie? Szafranek. Sprz?t w klubowym magazynie zda? ju? du?o wcze?niej Pawe? Sta?czuk Z zespo?u wypad? równie? Sebastian Groszek który zosta? trenerem w Drukarzu Warszawa. Kolejnym zawodnikiem który najprawdopodobniej opu?ci nasz klub b?dzie wcze?niej wspomniany Piotr Dworski. Na pytanie czy w zwi?zku z obecn? sytuacj? klubu s? szans? na jakiekolwiek wzmocnienia zespo?u, trener D?wiga?a mówi jasno, „B?dzie ci??ko. Sytuacja nie jest komfortowa na sprowadzanie zawodników, aczkolwiek nie b?dziemy sk?ada? broni”. Teraz wie?ci optymistyczne. W klubie zostaje nasz etatowy bramkarz Dawid Bu?ka, oraz Nigeryjski duet James Oamen oraz Christian Agu – Okafor. Jest te? wst?pny terminarz meczy sparingowych, który zostaje dopracowywany przez nowego trenera. Zespó? OKSu Otwock rozegra mecze sparingowe z takimi zespo?ami jak Znicz Pruszków, Polonia II Warszawa, Dolcan Z?bki, Pelikan ?owicz, Ursus Warszawa czy Górnik ??czna. Dok?adny terminarz b?dzie wkrótce podany na oficjalnej stronie OKSu jak i w klubowych gablotach.      

autor: Daniel"piekarz"Piekarski 

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci