Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Czarne chmury 2007.12.20 16:00:34

Co raz wi?cej znaków zapytania nad OKSem. Moleda odchodzi? James Oamen w Mazurze Karczew? Brak nowego sponsora? Pawe? Sta?czuk wraca do Dolcana? Na niektóre z tych pyta? staramy si? odpowiedzie? w dzisiejszej aktualizacji. Zapraszam

Tak jak obiecywali?my, dzi? nowe informacje z ul. Sportowej. Na obecn? chwil? niestety nie uda?o si? doj?? do porozumienia na linii klub – sponsor. Przymierzani kontrahenci, nie podejmuj? ?adnych wi???cych decyzji, t?umacz?c si? zgie?kiem przed ?wi?tecznym, a pierwszym terminem, gdzie mog? zapa?? decyzje w sprawie sponsorowania OKS, jest by? mo?e okres mi?dzy ?wi?teczny. Z tym stanem rzeczy szans?, aby trener Cezary Moleda pozosta? na swoim stanowisku, s? wprost minimalne. Jak uda?o nam si? dowiedzie?, spraw? sporn? pomi?dzy klubem a panem trenerem jest radykalne obni?enie pensji dla pana Moledy, po odej?ciu poprzedniego sponsora. W obecnej sytuacji, nie wiadoma jest równie? przysz?o?? kilku pi?karzy naszego klubu. Do?? prawdopodobne jest, i? nasz klub, opu?ci James Oamen, który wraz z Agu ma najwi?ksze kontrakty z wszystkich graczy OKSu. W?ród klubów które s? mocno zainteresowane pozyskaniem naszego czarnoskórego obro?cy, wymienia si? Koron? Góra Kalwaria i Mazur Karczew. Niemal ?e pewne jest, i? klub opu?ci Pawe? Sta?czuk któremu nie uda?o si? wywalczy? miejsca w podstawowym sk?adzie OKSu, i wróci on najprawdopodobniej do Dolcanu Z?bki

autor: Daniel"piekarz"Piekarski

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci