Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Na pocz?tek - ?wit 2010.07.29 15:30:01

Na rozpocz?cie rundy jesiennej sezonu 2010/ 2011 grupy wschodniej II ligi, pi?karze OKS-u Otwock podejm? na w?asnym boisku ?wit Nowy Dwór Mazowiecki. Pocz?tek spotkania w sobot? o godzinie 15:00.

?wit to niew?tpliwie jeden z bardziej znanych i gro?nych drugoligowców. W poprzednim sezonie dru?yna ta uplasowa?a si? na szóstym miejscu w lidze. Dwukrotnie okazali?my si? lepsi - zarówno mecz u siebie, jak i na wyje?dzie wygrali?my 1:0. Z zawodników wyst?puj?cych w dru?ynie go?ci najbardziej znane nazwiska to Dariusz Zjawi?ski oraz pozyskany w przerwie letniej – Adam Czerkas. Kadra w porównaniu z poprzednim sezonem znacznie si? nie zmieni?a. Z wa?niejszych pi?karzy odszed? podstawowy bramkarz Bart?omiej Fogler. Zmieni? si? równie? trener. Piotra Mosóra, który nie chcia? przed?u?y? kontraktu z klubem zast?pi? Tomasz Cichecki.

Podstawowe informacje

Rok za?o?enia : 1933 (oficjalnie 1935)
Barwy : bia?o-zielone
Prezes: Tomasz Cichecki
Trener: Przemys?aw Cecherz

Historia

Klub powsta? w 1933, lecz oficjaln? data za?o?enia jest rok 1935. Ma bogate tradycje i osi?gni?cia w wielu dyscyplinach sportowych. Po II wojnie ?wiatowej oprócz pi?ki no?nej istnia?y w MKS "?wit" sekcje pi?ki siatkowej kobiet i m??czyzn, hokeja na lodzie, lekkoatletyki i tenisa sto?owego.

Jednak najwi?ksze sukcesy - na poziomie ?wiatowym - osi?gn?li zawodnicy i trenerzy sekcji kajakarskiej i podnoszenia ci??arów. Rzadko zdarza si? aby klub, z ma?ego 28-tysi?cznego miasta móg? poszczyci? si? pi?cioma olimpijczykami, wielokrotnymi mistrzami oraz rekordzistami Polski, Europy i ?wiata.

To tutaj w?a?nie przy wspó?udziale trenera Olgierda ?wiatowiaka rozpocz??y ?wiatow? karier? kajakarki Izabella Dylewska i El?bieta Urba?czyk - wielokrotne mistrzynie Polski, Europy i ?wiata reprezentantki oraz medalistki olimpiad w Seulu, Barcelonie, Atlancie i Sydney.

Ich klubowym koleg? by? inny kajakarz i olimpijczyk Wojciech Kurpiewski. Niestety, wielki wyczyn sportowy przerós? mo?liwo?ci organizacyjne i ekonomiczne klubu. Kajakarze przenie?li si? do MKS "Posnania" w Poznaniu, gdzie nast?pi? rozkwit ich sportowych talentów.

Wcze?niej, sukcesy zacz?li odnosi? ci??arowcy. Ich wspó?twórc? by? trener i wychowawca kilku sportowych pokole? Stanis?aw ?ycie?ski. W?a?nie w "?wicie" pod okiem ?ycie?skiego rozpocz?li kariery zawodnicze - Kazimierz Czarnecki, pó?niejszy rekordzista ?wiata w kategorii lekkiej i zdobywca br?zowego medalu olimpijskiego w Montrealu oraz - Waldemar Kosi?ski - dwukrotny mistrz Europy oraz br?zowy medalista mistrzostw ?wiata. W sumie, w kadrze narodowej Polski w ró?nych okresach czasu znalaz?o si? a? 11 ci??arowców "?witu".

W 1991 dru?yna pi?karska ?witu wywalczy?a awans do III ligi. W 1995 przysz?a pora na kolejn? promocj?, tym razem do II ligi. W sezonie 1997/1998 zespó? opu?ci? szeregi drugoligowców. W 2000 ?wit powróci? do II ligi. Sezon 2003/2004 przeszed? do historii klubu. Dru?yna ?witu awansowa?a z 2. miejsca poprzez bara?e ze Szczakowiank? do I ligi. Przygoda w Ekstraklasie trwa?a jeden sezon.

?ród?o: wikipedia.pl, 90minut.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci