Strona klubu OKS Start Otwock
 
   
Klub - informacje, aktualności, forum kibiców
Aktualno?ci
Galeria
Orlik
Kontakt
Historia
Stadion
Statut klubu
Rozgrywki - wyniki, terminarze
IV liga - tabela i terminarz
Kadra I zespo?u
OKS II Otwock
Juniorzy m?. - 2000
Trampkarze - 2002
M?odziki - 2003
M?odziki - 2004
Orliki - 2005
Orliki - 2006
?aki - 2007
Kobiety
Kibice - informacje, zdjęcia, filmy
Informacje
SKLEP
Inne sekcje
LA - grupa biegów
LA - grupa rzutów
Ci??arowcy
 
Mecz o I lig?! 2010.06.08 14:34:24

Czy ?roda 9 czerwca zapisze si? na zawsze w historii Otwockiego Klubu Sportowego? S? na to spore szanse jednak, ?eby tak si? sta?o musimy wygra? z Kolejarzem Stró?e, który gra o identyczn? stawk?. W dodatku Okocimski KS Brzesko nie mo?e wygra? w Elbl?gu. Na szcz??cie Olimpia niepewna bytu w II lidze musi walczy? przynajmniej o remis. Nam taki remis Olimpii z Brzeskiem przy zwyci?stwie w Stró?ach równie? wystarcza. Pocz?tek wielkich emocji o godzinie 17. 

OSOBY WYBIERAJ?CE, B?D? CHC?CE JECHA? NA MECZ NIECH ZOBACZ? NA FORUM W?TEK II LIGI

Spotkanie w Stró?ach na pewno nie b?dzie ?atwe. Kolejarz dobrze spisuje sie na w?asnym boisku przegrywaj?c do tej pory jedynie 2 razy (w 5 kolejce z Okocimskim KS Brzesko, oraz w 16 z Jeziorakiem). W Otwocku jesieni? pad? remis 1:1. Do tej pory w historii spotka? OKS-u z Kolejarzem nie wygrali?my.

W kadrze Kolejarza mo?na znale?? kilka do?? znanych nazwisk. Przede wszystkim uwag? przyci?ga posta? szkoleniowca, Jaros?awa Araszkiewicza. Jest to by?y pi?karz Lecha Pozna?, Legii Warszawa, MSV Durisburg czy te? innych znanych klubów. W?ród zawodników warto bli?ej przyjrze? si? graj?cemu w linii obrony Witoldowi Cichemu, który wyst?powa? 5 lat w Odrze Wodzis?aw oraz napastnikom: Mariuszowi M??ykowi i znanemu z wieloletniej gry w Odrze Wodzis?aw Bart?omiejowi Sosze, który zdoby? 16 goli w tym sezonie. Dobr? informacj? jest to ?e Socha nie b?dzie móg? gra? z OKS-em, poniewa? z Jeziorakiem otrzyma? swoj? 4 ?ó?t? kartk?. Inny napastnik Krzysztof Piosik nie zagra z tego samego powodu.

PODSTAWOWE INFORMACJE:

Data powstania: 2 sierpnia 1949
Barwy: Bordowo-niebieskie-bia?e
Prezes: Boles?aw Dywan
Trener : Jaros?aw Arkasiewicz
www: kolejarzstroze.pl

KADRA:


HISTORIA:

Dzia?alno?? Terenowego Ko?a Sportowego zainaugurowano w Stró?ach 2 sierpnia 1949 roku.

Historia pi?ki no?nej w Stró?ach si?ga jednak czasów dawniejszych. Trzeba si? cofn?? do roku 1928. Wtedy grupa sympatyków futbolówki za?o?y?a klub sportowy "Nafta" przy Rafinerii Nafty w Stró?ach. Ludwik Serafin, Stanis?aw Radzik, Stanis?aw Rucki, Mieczys?aw Michalik - to nazwiska, które notuj? najstarsze kroniki. "Nafta" istnia?a do roku 1935.

Klub przesta? dzia?a?, ale ziarno zosta?o zasiane, a pomys? prekursorów pi?ki w Stró?ach kontynuowany. Tyle, ?e na tzw. boisku za wod?. Tam wychowywa?a si? m?odsza generacja pi?karzy, która pó?niej stanowi?a trzon Kolejarza (Marian Bogacz, Stanis?aw i Emil Martuszewscy, W?odzimierz Basiaga, Jan Grybo? i Józef Gawlik). To ju? by?a liga z prawdziwego zdarzenia i Kolejarz je?dzi? na mecze do Gorlic, Biecza i Ci??kowic. Te czasy, powiedzmy futbolu "romantycznego", kiedy podró? furmank? na mecz trwa?a kilkana?cie godzin, przerwa?a wojna.

Okupacja i lata powojenne do 1947 roku to czas stagnacji. Grupa ludzi, którzy mimo trudnych warunków chcieli dalej gra? w pi?k? znalaz?a sobie nowe miejsce, czyli po prostu ??k? Mogilskich. Brak w?asnego boiska uniemo?liwia? zorganizowanie rozgrywek z prawdziwego zdarzenia, wi?c w roku 1947, na wniosek Stefana Piszczaka, najlepsi pi?karze wyrazili ch?? gry w LZS Siepietnica. Grupa dzia?aczy i sympatyków zacz??a wówczas czyni? starania o przydzielenie terenu pod boisko.

Inicjatorami pomys?u byli Józef Michalik, wspominany ju? Ludwik Serafin, Feliks Krugulski i Roman Matusik. Teren pod stadion zosta? przyznany do?? szybko. W podobnie szybkim tempie wykonano roboty ziemne i pozosta?e prace przy budowie boiska. W czynie spo?ecznym, rzecz jasna z kolejarzami na czele.

STADION:

Otwarty w 1949 roku
pojemno?? - 1.500 miejsc (1.000 siedz?cych)
o?wietlenie - brak
boisko - 109 m x 67 m
Adres: Stró?e 503, 33-331 Stró?e

Trwa budowa nowego stadionu.
?ród?o : kolejarzstroze.pl, 90minut.pl, wikipedia.pl

powrót
Reklama

OKS Otwock prowadzi ca?oroczny nabór do dru?yn m?odzie?owych w pi?ce no?nej. Roczniki 2002 - 2011.


Zapraszamy te? na treningi lekkoatletyczne dzieci i m?odzie? w wieku 10 - 18 lat!

Informacje: 779 24 26 Informacji ws. lekkiej atletyki udziela tak?e trener Bo?ena Dziubi?ska tel. 606308750

 
 
  Copyright OKS Otwock. Projekt i wykonanie Proconnectia
Zasady Korzystania / Polityka prywatnosci